Миропільська громада
Романівський район, Житомирська область

Про селищний бюджет на 2017 рік

Миропільська селищна рада

Романівського району Житомирської області

Миропільська селищна рада 1 сесія    1-го скликання

Рішення

30 грудня 2016 року № 7

Про селищний бюджет на 2017 рік

Заслухавши інформацію головного бухгалтера селищної ради Бабич О.О., керуючис статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 77 Бюджетног кодексу України та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та комунальне власності, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.    Визначити на 2017 рік:

1.1.    Доходи селищного бюджету у сумі 25787945,00 грн., в тому числі доходи загальног фонду селищного бюджету 25535400,00 грн., доходи спеціального фонду селищного бюджет 252545.00    грн., у тому числі бюджету розвитку 154000,00 грн. згідно з додатком № 1 цьог рішення;

1.2.    Видатки селищного бюджету у сумі 25787945,00 грн., в тому числі видатки загальног фонду селищного бюджету 25535400,00 грн., видатки спеціального фонду селищного бюджет 252545.00    грн.;

2.    Встановити, що у 2017 році в бюджетному процесі застосовується програмно-цільови метод.

3.    Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів селищного бюджет на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі п загальному фонду 25535400,000 грн. та спеціальному фонду 252545,00 грн. згідно з додатком № до цього рішення.

4.    Визначити оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у сумі 10000,0 грн.

5.    Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 3 до цьог рішення, в тому числі інші субвенції з селищного бюджету у розрізі призначень, згідно з додатком №3.1.

2
6.    Затвердити на 2017 рік резервний фонд селищного бюджету бюджету у сумі 255000,00 грн.

7.    Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду селищного бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою, а саме:

оплата праці працівників бюджетних установ; нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; забезпечення продуктами харчування; оплата комунальних послуг та енергоносіїв; поточні трансферти населенню; поточні трансферти місцевим бюджетам.

8.    Затвердити в складі видатків селищного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 1478815,00 грн. згідно з додатком № 4.

9.    Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право селищному голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10.    Розпоряднику коштів селищного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

11.    Установити, що джерелами формування загального фонду селищного бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

12.    Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету на 2017 рік:

у частині доходів є надходження, визначені статтею 69і Бюджетного кодексу України;

13.    Надати право селищному голові в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів селищного бюджету на депозитах з подальшим поверненням коштів до кінця бюджетного періоду.

14.    Надати право селищному голові здійснювати протягом 2017 року додатковий розподіл та перерозподіл загального обсягу додаткових дотацій та субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам та інших субвенцій з місцевих бюджетів за погодженням з постійною комісією з питань бюджету і комунальної власност з наступним затвердженням селищною радою.

15.    Додатки № 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Голова селищної ради                                                                                        В.П. Гиндич