Миропільська громада
Романівський район, Житомирська область

Програми фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на приміських автобусних маршрутах загального користування на 2017 рік


                      У К Р А Ї Н А                      

МИРОПІЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РОМАНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ №  5

 

 

3-тя  сесія                                                           8-го скликання

від   17  березня  2017 року

 

Про затвердження Програми фінансування

видатків на компенсаційні виплати

за пільговий проїзд окремих категорій громадян

автомобільним транспортом на приміських

автобусних маршрутах загального користування

 на 2017 рік


         З метою недопущення зростання соціальної напруги, пов’язаної з відсутністю компенсацій пільгового проїзду з державного бюджету, для забезпечення відшкодування витрат за перевезення окремих пільгових категорій громадян автомобільним транспортом на приміських автобусних маршрутах загального користування, керуючись ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій селищної  ради, селищна рада


ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на приміських автобусних маршрутах загального користування  на 2017 рік (далі – Програма) (додається).
 2. Встановити, що дана Програма упродовж 2017 року є чинною до моменту врегулювання питання фінансування пільгового проїзду окремих категорій громадян за рахунок державного бюджету України.
 3. Відповідальним посадовим  особам забезпечити здійснення  заходів  з виконання завдань  Програми.
 4. Забезпечити фінансування Програми  в межах фінансових можливостей. В разі відсутності власних піднімати клопотання перед районною радою щодо  виділення коштів у вигляді іншої субвенції.
 5.    Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію з питань бюджету , комунальної власності  та планування соціально-економічного  розвитку

 

 

Селищний  голова                                                               Гиндич В.П.                                                                         

 

 

 

 

                                                                                                            Додаток

                                                                                                            до рішення     3-ї  сесії

                                                                                                            8-го    скликання

                                                                                                            від  17.03.2017р. №  5

 

Програма фінансування видатків

на компенсаційні виплати за пільговий проїзд

окремих категорій громадян автомобільним транспортом

на приміських автобусних маршрутах загального користування

 на 2017 рік


І. Паспорт Програми

 

Ініціатор розроблення програми

 

Миропільська селищна рада

Розробник програми                                       

Миропільська селищна рада

Головний розпорядник коштів

Миропільська селищна рада

Відповідальний виконавець                        

Миропільська селищна рада

Учасники програми

Миропільська селищна рада,  автомобільні перевізники

Термін реалізації Програми

Упродовж  2017 року, але не довше, 

аніж до моменту врегулювання

питання фінансування пільгового проїзду окремих категорій громадян за рахунок державного бюджету України

Перелік бюджетів, що беруть участь у реалізації Програми

Селищний бюджет

Загальний обсяг ресурсів на

реалізацію Програми (тис. грн.),

 

 

 

 


ІІ. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма
 

      Згідно Закону України «Про автомобільний транспорт» пільгові перевезення    пасажирів,    які    відповідно    до законодавства    користуються    такими    правами, забезпечують автомобільні перевізники, які здійснюють перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування. Органи виконавчої влади та  органи  місцевого  самоврядування зобов'язані   надати   перевізникам,   які   здійснюють   пільгові перевезення пасажирів та перевезення  пасажирів  за  регульованими тарифами, компенсацію відповідно до Закону.

        Відповідно до чинного законодавства право на пільговий проїзд мають такі категорії:

 1. учасники бойових дій, інваліди війни (Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»);
 2. особи, віднесені до категорій 1 та ліквідатори 2 категорії, діти - інваліди, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»);
 3. ветерани  військової  служби,  ветерани  органів внутрішніх справ,   ветерани   Національної  поліції,  ветерани  податкової міліції, ветерани державної пожежної охорони, ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України, ветерани служби цивільного захисту,  ветерани  Державної  служби  спеціального  зв'язку  та захисту інформації України (Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»);
 4. військовослужбовці, які стали інвалідами внаслідок бойових дій, учасники бойових дій та прирівняні до них особи, а також батьки військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти під час проходження військової служби (Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»);
 5. реабілітовані особи, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами (Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні»);
 6. діти з багатодітних сімей ( Закону України  «Про охорону дитинства»);
 7. пенсіонери за віком та інваліди (Постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 №354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування», від 16.08.1994 №555 «Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 р. №354».  Міністерство фінансів  України за рахунок коштів  державного бюджету щорічно передбачати витрати, пов'язані з безплатним проїздом пенсіонерів за віком та інвалідів);
 8. інші категорії, передбачені законодавством.

      До 2017 року у Державному бюджеті України передбачались видатки на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян, визначених законодавством.

       У Законі України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» відсутні видатки на відшкодування коштів за перевезення пільгових категорій громадян на пасажирському транспорті загального користування.

           Стаття 91 Бюджетного кодексу України передбачає видатки з місцевого бюджету на місцеві програми соціального захисту окремих категорій населення та компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

 

       Перелік категорій та кількість громадян, які проживають на території  Миропільської селищої ради  та  мають право на пільговий проїзд на приміських маршрутах

(станом на ______2017 р.)

 

 

№ з/п

Назва категорії

К-ть

1.

Учасники бойових дій

 

2.

Інваліди війни

 

3.

Особи ЧАЕС 1 категорії

 

4.

Особи ЧАЕС 2 категорії - ліквідатори

 

5.

Діти – інваліди ЧАЕС

 

6.

Ветерани військової служби

 

7.

Ветерани органів внутрішніх справ

 

8.

Ветерани служби цивільного захисту

 

9.

Ветерани державної кримінально-виконавчої служби

 

10.

Ветерани податкової міліції

 

11.

Батьки загиблого військовослужбовця

 

12.

Інваліди військової служби

 

13.

Реабілітовані

 

14.

Інваліди загального захворювання

 

15.

Діти з багатодітних сімей

 

16.

Пенсіонери за віком

 

 

 

Разом

 

 

 

ІІІ. Мета та основні завдання Програми
 

      Метою програми є надання громадянам, які проживають на території Миропільської селищої ради  належних їм згідно з чинним законодавством пільг та здійснення  компенсаційних виплат перевізникам за пільгові перевезення окремих категорій громадян автомобільним транспортом на приміських автобусних маршрутах загального користування, термінове врегулювання права на пільговий проїзд через відсутність фінансового ресурсу з державного бюджету, відшкодування перевізникам понесених фінансових втрат шляхом компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян  з місцевого бюджету в межах кошторисних призначень.

 

IV. Ресурсне забезпечення реалізації Програми
 

        Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів селищного бюджету, а в разі недостатності власних коштів за рахунок  коштів районного бюджету у вигляді іншої субвенції .

Кошти  на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування окремих категорій громадян на приміських автобусних маршрутах загального користування   виділяються за рішенням селищної  ради у межах фінансових можливостей сільського  бюджету та  у вигляді іншої субвенції районного бюджету сільському  бюджету.

За цією Програмою перевізники залишають за собою право на отримання компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування окремих категорій громадян, за перевезення яких не отримано відповідно до чинного законодавства компенсаційні виплати з державного бюджету.

        Головним  розпорядником  коштів  за цією Програмою є   селищна рада .

 

 

V. Порядок використання коштів

 

       1. Компенсаційні виплати перевізникам за здійснене пільгове перевезення громадян, які проживають на території Миропільської селищної ради, проводяться    на підставі укладених  селищною радою  договорів з перевізниками (далі – Договори), для укладення яких перевізники подають копію чинного договору на організацію перевезень пасажирів.

       2. Пільгове перевезення громадян, які мають на це право, здійснюється перевізником  при пред’явленні пільговиком талона на проїзд та відповідного  пільгового посвідчення.

3. За отриманням талонів особи, які проживають на території Миропільської селищної ради  та  мають право на безкоштовний проїзд згідно з чинним законодавством  звертаються у селищну  раду з заявою згідно з додатком 1.

4. Селищна  рада організовує друк талонів згідно з додатком 2, засвідчує їх своєю гербовою печаткою і забезпечує їх зберігання, видачу та облік. Талон є документом суворої звітності.

5. Видача талонів проводиться селищною  радою з відміткою на талоні прізвища, ім’я, по-батькові пільговика та номера посвідчення. Про одержання талонів пільговик розписується у відповідних списках, що зберігаються у   селищній раді.

6. Для отримання талонів особа, що має право на безоплатний проїзд, пред’являє особисто такі документи:

- посвідчення про право на пільги;

- паспорт.

7. Пільговик при посадці в автобус пред'являє водію пільгове посвідчення в розгорнутому вигляді та надає талон, що засвідчує право громадянина на пільговий проїзд.

         8. Перевізники, отримавши талони від перевезених ними безкоштовно осіб, щомісячно до 25 числа звітного місяця, готують розрахунки за встановленою формою  згідно з додатком 3 та разом з талонами  надають до  селищної ради для відшкодування суми збитків за пільговий проїзд.

         9. Надання розрахунків для відшкодування витрат за надані послуги пільгового перевезення здійснюється безпосередньо перевізником за його особистим підписом та печаткою.

         10. Селищна рада  щомісячно, після перевірки розрахунків, поданих перевізниками, здійснює відшкодування суми збитків за надані послуги перевезення пільгових категорій населення з місцевого бюджету.

 

VІ. Контроль за використання коштів

        Контроль за використанням коштів  здійснюється  виконавчим комітетом селищної ради.

 

Селищний голова                                                                                 В.П.  Гиндич