Миропільська громада
Романівський район, Житомирська область

ПРОТОКОЛ № 6 засідання педагогічної ради від 26.04.2018

ПРОТОКОЛ № 6

засідання педагогічної ради

від 26.04.2018

 

Голова – Т.В.Гиндич

Секретар – І.М.Солоха

Присутні  - всі учителі школи

 

Порядок денний:

 

 1. Про вибір і замовлення підручників для 5 та 10 класів на 2018-2019 н.р.

Шрам Т.С., бібліотекар

 1. Затвердження Матеріалів ДПА для учнів 4 та 9 класів у 2017-2018 н.р

Бардаш Т.П., класовод 4 класу,

Верещак О.О., вчитель української мови та літератри,

Кужелюк Л.І., вчитель математики,

Нестерукк М.О., вчитель української мови та літератури,

СЛУХАЛИ:

 

Шрам Тетяну Сергіївну, бібліотекаря навчального закладу, про здійснення замовлення підручників для 5, 10 класів Миропільської ЗОШ І-ІІІ ступенів на 2018/2019 н. р.

Шрам Т.С ознайомила педагогічний колектив з листом відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 176 від 21 лютого 2018 року «Про  проведення конкурсного відбору проектів підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти» та наголосила про  інструктивно – методичні рекомендації  щодо вибору та замовлення  підручників для 5 та 10 класів.

Тетяна Сергіївна зауважила, що педагогічні працівники повинні ознайомитися на веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти з електронними версіями оригінал-макетів допрацьованих  відповідно до чинних навчальних програм підручників для 5 та 10 класу і зробити відбір.

ВИСТУПИЛИ:

Учителі-предметники, які запропонували вибрати підручники для 5, 10 класів таких авторів:

Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 5 класу закладів загальної середньої освіти, поданих на конкурсний відбір проектів підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти:

 1.        «Вступ до історії» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Щупак І.Я., Піскарьова І.О., Бурлака О.В. - 20 прим.
 1.  


         «Інформатика» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Ривкінд Й. Я., Лисенко Т. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В. - 20 прим.

Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 10 класу закладів загальної середньої освіти, поданих на конкурсний відбір проектів підручників для 5 та10класів закладів загальної середньої освіти:

 1.        «Українська мова (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Авраменко О. М. - 22 прим.
 2.       «Українська література (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Авраменко О. М., Пахаренко В. І. - 22 прим.
 3.       «Зарубіжна література (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Ніколенко О. М., Орлова О. В., Ковальова Л. Л. - 22 прим.
 4.      «Історія України (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Пометун О. І., Гупан Н. М. - 22 прим.
 5.      «Всесвітня історія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Ладиченко Т. В. - 22 прим.
 6.      «Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Гісем О. О., Мартинюк О. О. - 22 прим.
 7.      «Англійська мова (10-й рік навчання, рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Карпюк О. Д. - 22 прим.
 8.      «Мистецтво (рівень стандарту, профільний рівень)» підручник для 10(11) класу закладів загальної середньої освіти авт.: Масол Л. М. - 22 прим.
 9.      «Алгебра і початки аналізу (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Мерзляк А. Г., Номіровський Д. А., Полонський В. Б., Якір М. С. - 22 прим.
 10. «Геометрія (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Мерзляк А. Г., Номіровський Д. А., Полонський В. Б., Якір М. С. - 22 прим.
 11. «Інформатика (рівень стандарту)» підручник для 10(11) класу закладів загальної середньої освіти

авт.: Ривкінд Й. Я., Лисенко Т. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В. - 22 прим.

 1.   «Біологія і екологія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти авт..:  Остапченко Л.І., Балан П. Г., Компанець Т. А.. Рушковський С. Р. - 22 прим.
 2.    «Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Безуглий В. В., Лисичарова Г. О. - 22 прим.
 3. «Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В.М.)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Бар’яхтар В. Г., Довгий С. О., Божинова Ф. Я., Кірюхіна О. О., за редакцією Бар’яхтар В. Г., Довгого С. О., - 22 прим.
 4. «Хімія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Величко Л. П. - 22 прим.
 5. «Захист Вітчизни (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Гарасимів І. М., Пашко К. О., Фука М. М., Щирба Ю. П. - 11 прим.
 6. «Захист Вітчизни (рівень стандар-ту, «Основи медичних знань»)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Гудима А. А., Пашко К. О., Гарасимів І. М., Фука М. М. - 11 прим.
 7.  «Технології (рівень стандарту)» підручник для 10(11) класу закладів загальної середньої освіти авт.: Туташинський В. І., Кірютченкова І. В. - 22 прим.


УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома і до виконання, затверджений список підручників передати ЗДНМР Пудайло І.А. для оформлення замовлення.

 

 

 

 

 

 

 

СЛУХАЛИ:

Бардаш Тетяну Петрівну, класовода 4 класу, яка зазначила, що Державна підсумкова атестація після четвертого класу відбуватиметься з двох предметів: української мови та літературного читання і математики, та буде лише для моніторингу якості освіти, про що йдеться у листі Міністерства освіти і науки “Про організоване завершення 2017/2018 н.р. та особливості проведення ДПА у закладах загальної середньої освіти” № 1_9-66. Також Тетяна Петрівна зауважила, що для завдань для контрольних робіт вона використала такі посібники:

ДПА 2018, 4 кл. Інтегровані підсумкові контрольні роботи з української мови і літературного читання. Автори: Пономарьова К.І., Гайова Л.А.

Бардаш Т.П. наголосила, що пропоновані інтегровані контрольні роботи призначено для підготовки до підсумкової перевірки навчальних досягнень учнів 4 класу з української мови та літературного читання. Вони відповідають оновленим навчальним програмам для 1–4 класів 2016 року та новим вимогам до проведення державної підсумкової атестації, затвердженим у 2018 році. Також було зауважено про те, що у посібнику вміщено 6 контрольних робіт у двох рівноцінних варіантах кожна, що передбачають перевірку результатів навчання з літературного читання й української мови на основі художнього або науково-художнього тексту. З огляду на те, що в орієнтовних вимогах пропонується два підходи до конструювання контрольної роботи, у посібнику подаються два види робіт. Це дає педагогові можливість вибору різновиду контрольної роботи для підготовки і проведення підсумкової перевірки.

Для ДПА з математики Тетяною Петрівною буде використано Збірник підсумкових контрольних робіт для 4 класу. Авт: Корчевська О. Класовод коротко ознайомила з тим, що посібник містить 16 варіантів підсумкових контрольних робіт з математики для учнів 4 класу, а зміст контрольних робіт відповідає чинній програмі з математики для учнів початкових класів.

Кожна робота передбачає 7 завдань, серед яких 3 подано в тестовій формі з вибором однієї правильної відповіді, а 4 завдання потребують виконання учнями обчислень у передбачених місцях. Завдання 5 — вираз на сумісні дії, завдання 6 — задача геометричного змісту, а завдання 7 — це текстова задача на 3 або 4 дії. Кожна контрольна робота передбачає виконання 18 математичних операцій.

            Бардаш Т.П. було обрано по два варіанти для кожної контрольної роботи.

 

 

ГОЛОСУВАЛИ:

за – всі присутні,

проти – 0,

утримались – 0.

 

 

СЛУХАЛИ:

Кужелюк Любов Іванівну, вчителя математики, яка зазначила, що для підготовки та проведення ДПА з математики у 9 класі вона використала збірник завдань атестаційних робіт для ДПА 2018 з математики 9 клас, автор Істер, який складено на підставі орієнтовних вимог до змісту атестаційних робіт для учнів 9 класу, відповідно до листа МОН № 1/9-185 від 27 березня 2018 року. Вчитель наголосила, що посібник містить 12 варіантів атестаційних робіт, з яких кожні чотири є однотипними. Зміст усіх завдань відповідає державним вимогам до рівня загальноосвітньої підготовки учнів з математики. Для проведення ДПА Любов Іванівна використає усі 12 варіантів.

Кужелюк Л.І. зазначила, що під час використання збірника немає потреби друкувати бланки відповідей, оскільки кожен з варіантів є відрізним аркушем, що містить не лише умови всіх завдань, а й місце для внесення відповідей до завдань 1-16. Отже, кожен варіант одночасно є бланком відповідей, який після заповнення і виконання роботи підкладається до основної роботи, тобто до проштампованих навчальним закладом і підписаних учнями аркушів у клітинку, на яких вони записують розв’язання завдань 17-19.

Також вчитель математики зауважила, що час на виконання атестаційної письмової роботи з математики для учнів загальноосвітніх класів складає 135 хвилин.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

за – всі присутні,

проти – 0,

утримались – 0.

 

СЛУХАЛИ:

Верещак Оксану Олександрівну, вчителя української мови та літератури, яка ознайомила присутніх з тим, що ДПА з української мови у 9 класі є обов’язковим і проводиться в письмовій формі у формі диктанту. На проведення атестації підготовлено Збірник диктантів для проведення ДПА 2018 у 9 класі з української мови, автор Авраменко, який схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах комісією з української мови Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ДНУ «ІМЗО» від 3.07.2017р. № 211/12-Г-307).

Верещак О.О. зазначила, що збірник містить нові тексти для диктантів, а також ті, що було створено для проведення Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності протягом останніх восьми років. У збірнику запропоновано 70 диктантів, але Оксана Олександрівна обрала 10 варіантів, серед яких учні оберуть один у конверті.

Також вчитель зазначила, що тексти для диктантів, подані в збірнику, дібрано з класичної та сучасної української літератури, історії й публіцистики. Вони призначені для оцінювання правописних умінь учнів (орфографічних і пунктуаційних), передбачають стимулювання та розвиток думки старшокласників, поглиблення знань з української мови.

 

 

ГОЛОСУВАЛИ:

за – всі присутні,

проти – 0,

утримались – 0.

 

 

СЛУХАЛИ:

Нестерук Мирославу Олександрівну, вчителя української мови та літератури, яка проінформувала про результати обговорення завдань для проведення державної підсумкової атестації в 9 класі. Мирослава Олександрівна для проведення та підготовки ДПА використає збірник підсумкових контрольних робіт для ДПА 2018 з української літератури 9 клас. Авт: Витвицька С., який складено на підставі орієнтовних вимог до змісту атестаційних робіт для учнів 9 класу, відповідно до листа МОН № 1/9-185 від 27 березня 2018 року.

Нестерук М.О. говорила про те, що Державна підсумкова атестація з української літератури в 9 класі проводиться у формі тестування. Тривалість виконання завдання в письмовій формі - 90 хвилин (час на вступну бесіду та інструктаж не враховується). Для проведення ДПА, вчитель використає 18 варіантів із 20 запропонованих, щоб учні за сусідніми партами не виконували однакові варіанти.

Мирослава Олександрівна  довела до відома, що завдання 1-16  з вибором однієї правильної відповіді містить чотири  або п’ять  варіантів відповідей, з яких одна правильна. У завданнях 17–20 дев’ятикласники мають установити відповідність між елементами лівої та правої колонок та вписати літери в клітинки. Чотири завдання відкритої форми з короткою відповіддю (завдання 21-24) передбачають уписування відповіді у вигляді слова, словосполучення чи речення. Завдання 25 передбачає написання розгорнутої відповіді на запропоноване запитання. Учні повинні надати  вичерпну відповідь, сформулювати і прокоментувати проблему, порушену в художньому творі, позицію автора, зазначити, чи погоджується вони з такою позицією, й аргументувати свою думку. Виконуючи завдання, вони мають надати вичерпну відповідь на запитання, але уникати розлогих вступів, переказування тексту твору чи детальної характеристики героїв. Обсяг відповіді 100-200 слів.

 

 

ГОЛОСУВАЛИ:

за – всі присутні,

проти – 0,

утримались – 0.

 

 

 

УХВАЛИЛИ:

Погодити завдання для державної підсумкової атестації за курс основної школи:

 

з математики  «ДПА 2018 з математики 9 клас», автор Істер ;

 

з української мови «Збірник диктантів для проведення ДПА 2018 у 9 класі з української мови», автор Авраменко

з української літератури «Збірник підсумкових контрольних робіт для ДПА 2018 з української літератури 9 клас», автор Витвицька С.

 

 

 

 

 

 

 

Голова педради                                                  Т.В.Гиндич

 

Секретар                                                             І.М.Солоха