Миропільська територіальна громада
Житомирської області

Додатки до Прогронозу бюджету Миропільської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки

              Додаток 1            
                           
                           
  Загальні показники бюджету            
  06518000000                        
  (код бюджету)           (грн)            
  № з/п Найменування показника 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (план) 2023 рік (план) 2024 рік (план)            
  1 2 3 4 5 6 7            
  І. Загальні показники надходжень            
  1. Доходи (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі: 58 227 361 62 383 853 65 945 205 70 059 157 74 494 966            
  X загальний фонд 57 766 307 58 523 853 62 325 205 68 349 157 73 694 966            
  X спеціальний фонд 461 054 3 860 000 3 620 000 1 710 000 800 000            
  3. Надання кредитів, у тому числі:                      
  X загальний фонд                      
  X спеціальний фонд                      
  Х УСЬОГО за розділом І, у тому числі: 58 227 361 62 383 853 65 945 205 70 059 157 74 494 966            
  X загальний фонд 57 766 307 58 523 853 62 325 205 68 349 157 73 694 966            
  X спеціальний фонд 461 054 3 860 000 3 620 000 1 710 000 800 000            
  ІІ. Загальні граничні показники видатків та надання кредитів            
  1. Видатки ( з міжбюджетними трансфертами), у тому числі: 52 270 953 69 831 583 65 945 205 70 059 157 74 494 966            
  X загальний фонд 43 757 143 59 610 998 62 325 205 68 349 157 73 694 966            
  X спеціальний фонд 8 513 810 10 220 585 3 620 000 1 710 000 800 000            
  2. Надання кредитів, у тому числі:                      
  X загальний фонд                      
  X спеціальний фонд                      
  Х УСЬОГО за розділом ІІ, у тому числі: 52 270 953 69 831 583 65 945 205 70 059 157 74 494 966            
  X загальний фонд 43 757 143 59 610 998 62 325 205 68 349 157 73 694 966            
  X спеціальний фонд 8 513 810 10 220 585 3 620 000 1 710 000 800 000            
                           

 

 

              Додаток 2            
                           
                           
  Показники доходів бюджету            
  06518000000                        
  (код бюджету)           (грн)            
  Код Найменування показника 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (план) 2023 рік (план) 2024 рік (план)            
  1 2 3 4 5 6 7            
  І. Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів)            
  X Загальний фонд, у тому числі: 32 115 710 33 985 000 36 852 050 40 494 102 43 970 911            
  10000000 Податкові надходження   31 980 301 33 932 000 36 794 280 40 430 323 43 900 628            
  11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   22 331 275 24 480 000 26 683 200 29 458 253 31 999 897            
  11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 22 329 818 24 480 000 26 683 200 29 458 253 31 999 897            
  11020000 Податок на прибуток підприємств   1 457 0 0 0 0            
  13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 324 543 360 000 392 400 433 210 477 396            
  13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 251 212 280 000 305 200 336 941 371 308            
  13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 73 331 80 000 87 200 96 269 106 088            
  14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   617 081 610 000 664 900 734 050 808 922            
  14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 103 951 100 000 109 000 120 336 132 610            
  14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  363 153 350 000 381 500 421 176 464 136            
  14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 149 977 160 000 174 400 192 538 212 176            
  18000000 Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України 8 707 402 8 482 000 9 053 780 9 804 810 10 614 413            
  18010000 Податок на майно 4 957 624 4 712 000 4 984 280 5 312 082 5 663 427            
  18050000 Єдиний податок   3 749 778 3 770 000 4 069 500 4 492 728 4 950 986            
  20000000 Неподаткові надходження   135 409 53 000 57 770 63 779 70 283            
  21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   10 782 11 000 11 990 13 237 14 587            
  21080000 Інші надходження   10 782 11 000 11 990 13 237 14 587            
  22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  32 627 42 000 45 780 50 542 55 696            
  22010000 Плата за надання адміністративних послуг 8 043 10 000 10 900 12 034 13 261            
  22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   22 956 30 000 32 700 36 101 39 783            
  22090000 Державне мито   248 500 545 602 663            
  22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами 1 380 1 500 1 635 1 805 1 989            
  24000000 Інші неподаткові надходження   92 000 0 0 0 0            
  24060000 Інші надходження   92 000 0 0 0 0            
  X Спеціальний фонд, у тому числі: 271 569 620 000 620 000 710 000 800 000            
  10000000 Податкові надходження   13 596 20 000 20 000 21 400 25 000            
  19000000 Інші податки та збори  13 596 20 000 20 000 21 400 25 000            
  19010000 Екологічний податок  13 596 20 000 20 000 21 400 25 000            
  20000000 Неподаткові надходження   257 973 600 000 600 000 688 600 775 000            
  24000000 Інші неподаткові надходження   2 348 0 0 0 0            
  24060000 Інші надходження   2 348 0 0 0 0            
  25000000 Власні надходження бюджетних установ   255 625 600 000 600 000 688 600 775 000            
  25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  255 625 600 000 600 000 688 600 775 000            
  X УСЬОГО за розділом I, у тому числі: 32 387 279 34 605 000 37 472 050 41 204 102 44 770 911            
  X загальий фонд 32 115 710 33 985 000 36 852 050 40 494 102 43 970 911            
  X спеціальний фонд 271 569 620 000 620 000 710 000 800 000            
  ІI. Трансферти з державного бюджету            
  41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 20 651 300 22 914 400 25 008 100 27 390 000 29 259 000            
  X загальний фонд 20 651 300 22 914 400 25 008 100 27 390 000 29 259 000            
  X УСЬОГО за розділом II, у тому числі: 20 651 300 22 914 400 25 008 100 27 390 000 29 259 000            
  X загальий фонд 20 651 300 22 914 400 25 008 100 27 390 000 29 259 000            
  X спеціальний фонд 0 0 0 0 0            
  ІII. Трансферти з інших бюджетів            
  41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1 017 300 988 400 463 100 463 100 463 100            
  X загальний фонд 1 017 300 988 400 463 100 463 100 463 100            
  41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 4 171 482 3 876 053 3 001 955 1 001 955 1 955            
  X загальний фонд 3 981 997 636 053 1 955 1 955 1 955            
  X спеціальний фонд 189 485 3 240 000 3 000 000 1 000 000 0            
  X УСЬОГО за розділом III, у тому числі: 5 188 782 4 864 453 3 465 055 1 465 055 465 055            
  X загальий фонд 4 999 297 1 624 453 465 055 465 055 465 055            
  X спеціальний фонд 189 485 3 240 000 3 000 000 1 000 000 0            
  X РАЗОМ за розділами I,II,III, у тому числі: 58 227 361 62 383 853 65 945 205 70 059 157 74 494 966            
  X загальий фонд 57 766 307 58 523 853 62 325 205 68 349 157 73 694 966            
  X спеціальний фонд 461 054 3 860 000 3 620 000 1 710 000 800 000            
                             

 

            Додаток 3            
                         
                         
  Показники фінансування бюджету            
              (грн)            
  Код Найменування показника 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (план) 2023 рік (план) 2024 рік (план)            
  1 2 3 4 5 6 7            
  І. Фінансування за типом кредитора            
  ІI. Фінансування за типом боргового зобов'язання            
                           
                           

 

            Додаток 4            
                         
                         
  Показники місцевого боргу            
              (грн)            
  Код Найменування показника 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (план) 2023 рік (план) 2024 рік (план)            
  1 2 3 4 5 6 7            
                           
                           

 

            Додаток 5            
                         
                         
  Показники гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій            
              (грн)            
  Код Найменування показника 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (план) 2023 рік (план) 2024 рік (план)            
  1 2 3 4 5 6 7            
  І. Гарантований борг (на кінець періоду)            
  ІI. Надання місцевих гарантій            
                           
                           

 

              Додаток 6            
                           
                           
  Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів            
  06518000000                        
  (код бюджету)           (грн)            
  Код відомчої класифікації Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (план) 2023 рік (план) 2024 рік (план)            
  1 2 3 4 5 6 7            
  01 Миропільська селищна рада, у тому числі: 52 270 953 68 075 392 64 676 451 68 684 990 73 034 135            
  X загальний фонд 43 757 143 58 376 392 61 056 451 66 974 990 72 234 135            
  X спеціальний фонд 8 513 810 9 699 000 3 620 000 1 710 000 800 000            
  09 Служба у справах дітей Миропільської селищної ради, у тому числі: 0 362 716 369 534 404 486 431 761            
  X загальний фонд 0 341 131 369 534 404 486 431 761            
  X спеціальний фонд 0 21 585 0 0 0            
  37 Фінансовий відділ Миропільської селищної ради, у тому числі: 0 1 393 475 899 220 969 681 1 029 070            
  X загальний фонд 0 893 475 899 220 969 681 1 029 070            
  X спеціальний фонд 0 500 000 0 0 0            
  Х УСЬОГО, у тому числі: 52 270 953 69 831 583 65 945 205 70 059 157 74 494 966            
  X загальний фонд 43 757 143 59 610 998 62 325 205 68 349 157 73 694 966            
  X спеціальний фонд 8 513 810 10 220 585 3 620 000 1 710 000 800 000            
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             

 

              Додаток 7            
                           
                           
  Граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету            
  06518000000                        
  (код бюджету)           (грн)            
  Код Найменування показника 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (план) 2023 рік (план) 2024 рік (план)            
  1 2 3 4 5 6 7            
  0100 Державне управління, у тому числі: 5 046 872 8 598 921 8 466 754 9 321 806 10 107 470            
  X загальний фонд 5 001 472 8 502 336 8 466 754 9 321 806 10 107 470            
  X спеціальний фонд 45 400 96 585 0 0 0            
  1000 Освіта, у тому числі: 35 020 398 43 142 645 45 385 919 49 765 914 53 572 758            
  X загальний фонд 30 857 174 42 342 473 44 835 919 49 136 144 52 863 158            
  X спеціальний фонд 4 163 224 800 172 550 000 629 770 709 600            
  2000 Охорона здоров’я, у тому числі: 949 490 1 202 015 1 400 000 1 540 383 1 671 991            
  X загальний фонд 922 490 1 202 015 1 400 000 1 540 383 1 671 991            
  X спеціальний фонд 27 000 0 0 0 0            
  3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення, у тому числі: 1 505 765 2 216 674 2 417 732 2 651 038 2 879 741            
  X загальний фонд 1 481 952 2 166 674 2 367 732 2 593 812 2 815 261            
  X спеціальний фонд 23 813 50 000 50 000 57 226 64 480            
  4000 Культура i мистецтво, у тому числі: 1 423 100 1 694 000 1 844 800 2 029 282 2 202 667            
  X загальний фонд 1 233 615 1 594 000 1 844 800 2 029 282 2 202 667            
  X спеціальний фонд 189 485 100 000 0 0 0            
  5000 Фiзична культура i спорт, у тому числі: 147 900 130 000 100 000 107 157 116 312            
  X загальний фонд 147 900 130 000 100 000 107 157 116 312            
  X спеціальний фонд 0 0 0 0 0            
  6000 Житлово-комунальне господарство, у тому числі: 2 055 216 2 984 200 3 000 000 3 295 073 3 576 607            
  X загальний фонд 2 055 216 2 934 200 3 000 000 3 295 073 3 576 607            
  X спеціальний фонд 0 50 000 0 0 0            
  7000 Економічна діяльність, у тому числі: 3 620 316 8 910 828 3 000 000 1 000 000 0            
  X загальний фонд 199 932 390 000 0 0 0            
  X спеціальний фонд 3 420 384 8 520 828 3 000 000 1 000 000 0            
  8000 Інша діяльність, у тому числі: 0 103 000 20 000 23 004 25 920            
  X загальний фонд 0 0 0 0 0            
  X спеціальний фонд 0 103 000 20 000 23 004 25 920            
  9000 Міжбюджетні трансферти, у тому числі: 2 501 896 849 300 310 000 325 500 341 500            
  1 2 3 4 5 6 7            
  X загальний фонд 1 857 392 349 300 310 000 325 500 341 500            
  X спеціальний фонд 644 504 500 000 0 0 0            
  Х УСЬОГО, у тому числі: 52 270 953 69 831 583 65 945 205 70 059 157 74 494 966            
  X загальний фонд 43 757 143 59 610 998 62 325 205 68 349 157 73 694 966            
  X спеціальний фонд 8 513 810 10 220 585 3 620 000 1 710 000 800 000            
                             

 

            Додаток 8            
                         
                         
  Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету            
              (грн)            
  Код Найменування показника 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (план) 2023 рік (план) 2024 рік (план)            
  1 2 3 4 5 6 7            
  8800 Надання кредитів, у тому числі:                      
  X загальний фонд                      
  X спеціальний фонд                      
  8800 Кредитування (результат), у тому числі:                      
  X загальний фонд                      
  X спеціальний фонд                      
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

 

              Додаток 9            
                           
                           
  Показники бюджету розвитку            
  06518000000                        
  (код бюджету)           (грн)            
  № з/п Найменування показника 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (план) 2023 рік (план) 2024 рік (план)            
  1 2 3 4 5 6 7            
  І. Надходження бюджету розвитку            
  1. Кошти, що передаються із загального фонду бюджету 0 0 0 0 0            
  2. Кошти від повернення кредитів, надані з бюджету, та відсотки, сплачені за користування ними 0 0 0 0 0            
  3. Капітальні трансферти (субвенції) з інших бюджетів, у тому числі: 0 3 000 000 3 000 000 1 000 000 0            
  3.1 трансферти з державного бюджету 0 0 0 0 0            
  3.2 трансферти з місцевих бюджетів 0 3 000 000 3 000 000 1 000 000 0            
  4. Місцеві запозичення 0 0 0 0 0            
  5. Інші надходження бюджету розвитку 0 0 0 0 0            
    УСЬОГО за розділом І: 0 3 000 000 3 000 000 1 000 000 0            
    з них надходження до бюджетну розвитку (без урахування обсягів місцевих запозичень та капітальних трансфертів (субвенцій)) 0 0 0 0 0            
  ІІ. Витрати бюджету розвитку            
  1. Капітальні видатки бюджету розвитку, у тому числі: 0 0 0 0 0            
  1.1 на виконання інвестиційних проектів 0 0 0 0 0            
  1.2 капітальні трансферти (субвенції) іншим бюджетам 0 0 0 0 0            
  1.3 інші капітальні видатки 0 0 0 0 0            
  2. Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання 0 0 0 0 0            
  3. Погашення місцевого боргу 0 0 0 0 0            
  4. Платежі, пов’язані з виконанням гарантійних зобов’язань Автономної Республіки Крим, обласної ради чи територіальної громади міста 0 0 0 0 0            
  5. Розроблення містобудівної документації 0 0 0 0 0            
  6. Інші видатки бюджету розвитку 0 7 821 000 3 000 000 1 000 000 0            
    УСЬОГО за розділом IІ: 0 7 821 000 3 000 000 1 000 000 0            
                             

 

 

                    Додаток 10          
                                 
                                 
  Обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів          
    06518000000                                
    (код бюджету)                 (грн)            
  Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету
Найменування інвестиційного проекту Загальний період реалізації проекту,(рік початку і завершення) Загальна
вартість
проекту, гривень
2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (план) 2023 рік (план) 2024 рік (план) Очікуваний рівень готовності проекту на кінець 2024, %          
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12          
  0100000 01 Миропільська селищна рада       0 3 544 000 3 000 000 1 000 000 0            
  0110000   Миропільська селищна рада       0 3 544 000 3 000 000 1 000 000 0            
  0117310 7310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства       0 3 544 000 3 000 000 1 000 000 0            
        Будівництво очисних споруд на території смт.Миропіль 2021-2024 12 331 197 0 3 544 000 3 000 000 1 000 000 0 100          
  Х Х УСЬОГО Х Х 12 331 197 0 3 544 000 3 000 000 1 000 000 0 Х          
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                       

 

 

              Додаток 11              
                             
                             
                           
  06518000000                          
  (код бюджету)                          
                (грн)              
  Код Класифікації доходу бюджету/Код бюджету Найменування трансферту/ Найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (план) 2023 рік (план) 2024 рік (план)              
  1 2 3 4 5 6 7              
  І. Трансферти до загального фонду бюджету              
  41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 0 22 914 400 25 008 100 27 390 000 29 259 000              
  99000000000 Державний бюджет України 0 22 914 400 25 008 100 27 390 000 29 259 000              
  41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 0 988 400 463 100 463 100 463 100              
  99000000000 Державний бюджет України 0 988 400 463 100 463 100 463 100              
  41051100 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 0 400 000 0 0 0              
  06100000000 Обласний бюджет Житомирської області 0 400 000 0 0 0              
  41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 0 162 980 0 0 0              
  06100000000 Обласний бюджет Житомирської області 0 162 980 0 0 0              
  41051700 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду 0 11 073 0 0 0              
  06100000000 Обласний бюджет Житомирської області 0 11 073 0 0 0              
  41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 0 62 000 0 0 0              
  06100000000 Обласний бюджет Житомирської області 0 62 000 0 0 0              
  ІI. Трансферти до спеціального фонду бюджету              
  41053600 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів 0 3 000 000 0 0 0              
  06100000000 Обласний бюджет Житомирської області 0 3 000 000 0 0 0              
  41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 0 240 000 0 0 0              
  06100000000 Обласний бюджет Житомирської області 0 240 000 0 0 0              
  Х УСЬОГО за розділами І та ІІ, у тому числі: 0 27 778 853 25 471 200 27 853 100 29 722 100              
  X загальний фонд 0 24 538 853 25 471 200 27 853 100 29 722 100              
  X спеціальний фонд 0 3 240 000 0 0 0              
                               

 

              Додаток 12            
                           
                           
                         
  06518000000                        
  (код бюджету)                        
                (грн)            
  Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюжету/Код бюджету Найменування трансферту/ Найменування бюджету - отримувача міжбюджетного трансферту 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (план) 2023 рік (план) 2024 рік (план)            
  1 2 3 4 5 6 7            
  І. Трансферти із загального фонду бюджету            
  3719130 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 0 81 000 80 000 84 000 88 000            
  06306401000 РОМАНІВ 0 81 000 80 000 84 000 88 000            
  3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету 0 243 300 230 000 241 500 253 500            
  06306401000 РОМАНІВ 0 243 300 230 000 241 500 253 500            
  3719800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 0 25 000 0 0 0            
  99000000000 Державний бюджет України 0 25 000 0 0 0            
  ІI. Трансферти із спеціального фонду бюджету            
  3719800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 0 500 000 0 0 0            
  99000000000 Державний бюджет України 0 500 000 0 0 0            
  Х УСЬОГО за розділами І та ІІ, у тому числі: 0 849 300 310 000 325 500 341 500            
  X загальний фонд 0 349 300 310 000 325 500 341 500            
  X спеціальний фонд 0 500 000 0 0 0            
                             

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь