A A A K K K
для людей із порушенням зору
Миропільська територіальна громада
Житомирської області

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ МИРОПІЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Правила благоустрою території Миропільської селищної ради (далі - Правила) є регуляторним нормативно-правовим актом, яким встановлюється порядок благоустрою та утримання території Миропільської селищної ради, об’єктів благоустрою населених пунктів, регулювання прав та обов’язків учасників правовідносин у сфері благоустрою, визначається комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку на території Миропільської селищної ради.
  2. Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини і є обов’язковими для виконання на всій території Миропільської селищної ради, об’єднаннями громадян, балансоутримувачами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, їх керівниками і працівниками, фізичними особами-підприємцями та громадянами.
  3. Об’єкти благоустрою території Миропільської селищної ради використовуються відповідно до їх функціонального призначення на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог цих Правил, місцевих правил забудови, інших вимог, передбачених законодавством України.
  4. Миропільська селищна рада та її виконавчий комітет забезпечує вільний доступ населення, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, фізичних осіб-підприємців до цих Правил. Правила є відкритими та доступними і забезпечують державні, громадські та приватні інтереси.
  5. Правила розроблено на основі положень та вимог Законів України «Про добровільне обєднання громад», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», Конституції України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших нормативно-правових актів України.
  6. Правила поширюють свою дію на всіх суб'єктів благоустрою, що знаходяться на території селищної ради, незалежно від їх реєстрації за місцем проживання, місцезнаходженням, місця перебування, громадянства, іншої приналежності до іноземних держав та іншим організаціям, майно яких знаходиться на території Миропільської селищної ради.
  7. Благоустрій територій житлової та громадської забудови здійснюється з урахуванням вимог використання цієї території відповідно затвердженої містобудівної документації, регіональних і місцевих правил забудови, цих Правил, а також установлених державних стандартів, норм і правил.
  8. Благоустрій присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством взяті на облік або передані в комунальну власність як безхазяйні, проводиться Миропільської селищною радою.
  9. До прилеглої території відноситься територія тротуару чи земельної зони вздовж будівель чи огорожі до проїжджої частини вулиці (при наявності) в разі відсутності проїжджої частини на відстані не менше 15 метрів, а також кювети перед земельною ділянкою та позаду.
  10. Суб’єкти господарювання забезпечують благоустрій та утримання в належному стані нерухомого майна та земельних ділянок, наданих їм на праві власності чи користування, відповідно до Закону, затвердженої містобудівної документації, регіональних і місцевих правил забудови, цих Правил, а також установлених державних стандартів, норм і правил та інших нормативних актів.
  11. Межі здійснення благоустрою встановлюються цими Правилами та у Додатку №1 до цих Правил.
  12. Надання в оренду територій, будівель і приміщень не знімає відповідальності за санітарний стан з власника. У разі оренди території, будівель і приміщень порядок утримання їх в належному технічному і санітарному стані встановлює орендодавець в договорі оренди.

1.13.  Правила утримання домашніх тварин, ВРХ, свиней та птиці в населених пунктах Миропільської ОТГ (надалі - Правила) розроблено з метою врегулювання відносин у сфері поводження з домашніми тваринами, забезпечення відповідного санітарного, екологічного та епізоотичного стану території селища відповідно до Закону України „Про захист тварин від жорстокого поводження”. Правила – є нормативно-правовим актом, яким установлюються вимоги до утримання домашніх тварин в населених пунктах Миропільської ОТГ     

              1.14. Ці Правила поширюються на відносини, що виникають у зв'язку з утриманням домашніх тварин та птиці і поводженням з ними фізичних та юридичних осіб (окрім установ Міністерства оборони України, МВС України, Служби безпеки України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Державного митного комітету України), а також на ідентифікацію та реєстрацію сільськогосподарських домашніх тварин.

          1.15. Домашні тварини та свійська птиця можуть належати на правах власності юридичній або фізичній особі, яка досягла 16 років і спроможна забезпечити умови утримання тварин відповідно до природних (фізіологічних) та видових потреб.

          1.16. Відповідальність за дії тварин і птиці несуть їх власники, особи, яким тварини і птиця належать на інших підставах, що не суперечать чинному законодавству, а також особи, які супроводжують тварину і свійську птицю.

          1.17. Правила базуються на наступних принципах:

- гуманного ставлення до тварин і птиці;

- участі органів місцевого самоврядування і виконавчої влади, громадських організацій тощо та зацікавлених фізичних осіб у заходах щодо вирішення проблем, пов'язаних з утриманням тварин;

- обліку та регулювання чисельності тварин гуманними методами;

- обов'язкового виконання власниками тварин і птиці вимог цих Правил, а також ветеринарно-санітарних норм, забезпечення належного епізоотичного та санітарно-епідеміологічного стану у селищі;

- забезпечення належних умов для гармонійного співіснування людей, тварин і птиці в селищі.

 

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

 • благоустрій, санітарне утримання, забезпечення чистоти і порядку на території Миропільської селищної ради - це комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, та інше, що здійснюються на території Миропільської селищної ради з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;
 • суб'єкти благоустрою – орган місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, балансоутримувачі, фізичні особи - підприємці, органи самоорганізації населення, громадяни;
 • об'єкти благоустрою – території Миропільської селищної ради, які підлягають благоустрою (території загального користування, прибудинкові території, території підприємств, установ, організацій та ін.);
 • території загального користування – рекреаційні зони, сквери, майданчики (дитячі, спортивні), вулиці, провулки, кладовища, випаси та інші території загального користування;
 • прибудинкова територія – територія навколо будинку, що визначена на підставі відповідної містобудівної та землевпорядної документації в межах відповідної земельної ділянки, на якій розташований будинок і належні до нього будівлі і споруди;
 • території підприємств, установ, організацій, підприємницьких структур та закріплені за ними договором території;
 • інші території, які належать до об'єктів благоустрою території Миропільської селищної ради;
 • військовий стан - це особливий правовий режим, що вводять у країні або в окремих її місцевостях у випадку збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності, її територіальній цілісності;
 • коменданська година - заборона в певний час доби і на певний час перебувати на вулицях та в громадських місця громадяном населеного пункту, де встановлено Президентом України воєнний (надзвичайний) стан з метою встановлення і підтримки громадського порядку, зменшення кількості жертв, ліквідації наслідків техногенної катастрофи, епідемії,  на час оголошеного у даній місцевості надзвичайного стану;
 • територія прибирання – територія, на якій проводиться комплекс заходів щодо збору, вивезення відходів та складається з території суб'єкта благоустрою та закріпленої (прилеглої) території;
 • територія суб'єкта благоустроюце територія в межах виділеної земельної ділянки, яка знаходиться у власності користувачів або надана в користування фізичним чи юридичним особам;
 • прилегла територія – це територія тротуару чи земельної зони вздовж огорожі до проїжджої частини вулиці (при наявності зправа або зліва), в разі відсутності проїжджої частини на відстані 15 метрів;
 • спеціалізоване підприємство – комунальні підприємства Миропільської селищної ради, функціональними призначеннями яких є виконання відповідних робіт та надання послуг, визначених Статутом підприємства;
 • відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської чи господарської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення;
 • поводження з відходами – дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення;
 • зелені насадження - дерева, кущі, клумби, газони, плодово-ягідні та декоративні насадження та інші об'єкти озеленення;
 • інші терміни сфери благоустрою громади визначені законодавством України.
 • безпритульні тварини - домашні тварини, що залишилися без догляду людини або утворили напіввільні угруповання, здатні розмножуватися поза контролем людини;
 • біостерилізація - позбавлення тварини хірургічним шляхом здатності до відтворення потомства (репродуктивної здатності);
 • гуманне ставлення до тварин - дії, що відповідають вимогам захисту тварин від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення до тварин, сприяння їх благу, покращання якості їх життя тощо;
 • домашні тварини - собаки, коти та інші тварини, що протягом тривалого історичного періоду традиційно утримуються і розводяться людиною, а також тварини видів чи порід, штучно виведених людиною для задоволення естетичних потреб і потреб у спілкуванні,  що,  як  правило,  не  мають   життєздатних     диких
 • популяцій, які складаються з особин з аналогічними морфологічними ознаками, та існують тривалий час у їх природному ареалі;
 • сільськогосподарські тварини - велика рогата худоба, коні, свині, вівці, кози;
 • свійська (домашня) птиця – кури, качки, індики, гуси та інше, яких розводять для отримання м’яса, яєць, пір’я.  
 • евтаназія - гуманні методи умертвіння тварин, що виключають їх передсмертні страждання;
 • жорстоке поводження з тваринами - знущання над тваринами, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також нацькування тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів;
 • жорстоке умертвіння тварин - умертвіння тварин без застосування знеболюючих засобів, що запобігають відчуттю тваринами болю і страху;
 • карантинний майданчик - спеціально обладнані приміщення або частини приміщень, які призначені для тимчасового утримання домашніх тварин у разі їх вилову чи тимчасової ізоляції;
 • притулки для тварин - неприбуткові установи, спеціально призначені та облаштовані для утримання безпритульних тварин.
 • реєстрація домашніх тварин – система обліку тварин, яку здійснює орган місцевого самоврядування, шляхом присвоєння тварині індивідуального номера та внесення відповідної інформації до загальної електронної бази домашніх тварин;
 • утримання в домашніх умовах - обмеження природної волі домашніх тварин, що виключає їх вільне переміщення за межами квартири, подвір'я окремого будинку;

 

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ, БАЛАНСОУТРИМУВАЧІВ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДЯН У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ
  1. Підприємства, установи та організації, балансоутримувачі, фізичні особи – підприємці та громадяни у сфері благоустрою території Миропільської селищної ради  мають право:
   1. користуватись об’єктами благоустрою;
   2. брати участь в обговорені правил та проектів благоустрою території Миропільської селищної ради;
   3. вносити на розгляд сесій Миропільської селищної ради ініціативи, пропозиції з питань благоустрою території громади;
   4. отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території та внесення до них змін, а також роз’яснення їх змісту;
   5. брати участь у здійсненні заходів з благоустрою території, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті тротуарів, інших об’єктів благоустрою;
   6. вимагати негайного виконання робіт з благоустрою території громади в разі, якщо невиконання таких робіт може завдавати шкоди життю, здоров’ю або майну громадян;
   7. вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою території Миропільської селищної ради або призводять до її нецільового використання;
   8. звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди заподіяної майну чи здоров’ю громадян внаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувача об’єктів благоустрою.
   9. на умовах договору, з органом місцевого самоврядування, забезпечувати належне утримання території загального користування прилеглої до його присадибної ділянки.
  2.  Підприємства, установи та організації, балансоутримувачі, фізичні особи та громадяни у сфері благоустрою зобов’язані:
   1. дотримуватись правил благоустрою території Миропільської селищної ради;
   2. утримувати в належному санітарно-технічному стані будівлі, споруди, у тому числі закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем (їх частини) свої та прилеглі території. Своєчасно і якісно усувати недоліки в утриманні території, будівель, споруд, обладнання, парканів, архітектурних малих форм, реклами і рекламоносіїв, елементів зовнішнього благоустрою. Межі утримання теиторій встановлені у Додатку №1 до цих Правил.
   3. на прилеглій території здійснювати регулярний покіс трави, знищувати зареєстровані під карантинні рослини, не допускаючи їх цвітіння;
   4. утримання зелених насаджень (посадка, обрізка дерев і кущів, косіння газонів, боротьба з бур'янами, поливання зеленої зони і газонів), тротуарів, доріжок і прибудинкових території та прибирання снігу, виконувати згідно з вимогами санітарних та екологічних норм і правил.
   5. в осінній період, опале листя своєчасно збирати і вивозити (не допускати його спалювання) на спеціально відведенні місця, узгоджені з виконавчими органами селищної ради;
   6. здійснювати відповідно до чинного законодавства видалення сухостою (сухих дерев, чагарників, сухих та поламаних гілок), постійний догляд і утримання в належному стані пішохідних доріжок та тротуарів, в зимовий період своєчасно очищати їх від снігу, посипати проти ковзними матеріалами;
   7. усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;
   8. укласти договір на вивіз сміття і відходів (в тому числі ТПВ, негабаритних, будівельних, харчових та інших) зі спеціалізованим підприємством  та своєчасно сплачувати за надані послуги згідно з діючими тарифами;
   9. забезпечити своєчасне збирання та вивезення відходів (твердих та рідких господарсько-побутових) відповідно до діючих санітарних норм;
   10. не допускати зберігання та вивіз відходів у несанкціоновані місця;
   11. не допускати створення на прибудинкових та будь-яких, не призначених для цього, територіях громади стихійних звалищ відходів (твердих та рідких господарсько-побутових); забезпечувати розміщення контейнерів, урн для збору сміття та твердих побутових відходів у спеціально визначених місцях, утримувати їх в належному санітарно-технічному стані згідно з санітарними нормами і правилами.
   12.  підприємствам узгоджувати з селищною радою експлуатацію та поводження об'єктів з небезпечними відходами, ліміти та схеми розміщення;
   13.  не порушувати права і законні інтереси інших суб'єктів у сфері благоустрою;
   14. облаштовувати системи водовідведення поверхневих, дощових та талих вод з урахуванням вимог добросусідства, зазначених у Земельному кодексі України;
   15. облаштовувати майданчики для компосту (гноярки), дворові вбиральні та інші об’єкти, які можуть бути джерелом забруднення у відповідності до встановлених будівельних та санітарних норм.
   16. у процесі утримання об’єктів благоустрою (їх частин) дотримуватись відповідних технологій щодо експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо передчасному зносу об’єктів, забезпечення належних та безпечних умов їх функціонування;
   17. утримувати в належному стані фасади будівель і споруд;
   18. забезпечувати освітлення об'єктів благоустрою відповідно до вимог норм і правил.
   19. утримувати, забезпечувати належне функціонування та збереження освітлювальних приладів на території об'єктів благоустрою, впроваджувати енергозберігаючі технології та обладнання.
   20. розміщувати елементи зовнішньої реклами, рекламоносії, малі архітектурні форми та елементи зовнішнього благоустрою з дотриманням чинного законодавства.
   21. при організації вуличної торгівлі, у тому числі під час проведення масових заходів, забезпечувати своєчасне прибирання, збір та вивезення сміття з відведеної території, не допускати його накопичення;
   22. суб’єктам господарювання, які надають послуги з організації дозвілля населення у вечірній та нічний час, забезпечувати охорону громадського порядку та освітлення прилеглої території; 
   23. проводити земляні та будівельні роботи, насипання, намивання грунту, піску, встановлення огорож, механізмів та обладнання, тимчасових споруд, побутових вагончиків, складування конструкцій і матеріалів, на підставі відповідної дозвільної та проєктної документації.
   24. утримувати в належному санітарному стані та огороджувати земельні ділянки, що відведені в установленому порядку під будівництво;
   25. не допускати накопичення будівельного сміття на будівельних майданчиках та прилеглих до них територіях;
   26. встановлювати урни біля входу (виходу) з адміністративних, побутових, навчальних, торгових та інших будівель та споруд, біля торгових палаток, павільйонів та інших малих архітектурних форм, об’єктів пересувної торгівлі;

3.2.27.         власники підземних комунікацій - утримувати кришки колодязів у справному та закритому стані. Всі колодязі підземних комунікацій повинні бути обладнані кришками;

3.2.28.         відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою;

3.2.29.         викидати до загального сміття люмінісцентні лампи, термометри, відпрацьовані елементи живлення, акумулятори. Відпрацьовані елементи живлення залишати у спеціальних скриньках, які знаходяться у магазинах та інших місцях відвідування громадян, для передачі на подальшу спеціальну утилізацію.

3.2.30.         Обов'язками усіх громадян населених пунктів Миропільської ТГ є дбайливе та економне витрачання питної води.

 

3.3. ОБОВЯЗКИ ТА ПРАВА ВЛАСНИКІВ ДОМАШНІХ ТА ІНШИХ ТВАРИН

             3.3.1. Особи, які  утримують домашніх тварин, зобов'язані:

- дотримуватися вимог цих Правил, вимог нормативно-правових актів, ветеринарних та санітарних норм, не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб, не створювати загрози для безпеки людей, а також іншим тваринам;

-  забезпечувати домашнім тваринам необхідні умови, що відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям, відповідно до вимог чинного законодавства;

- дотримуватися санітарно-гігієнічних норм експлуатації жилого приміщення, де утримуються домашні тварини (місце постійного утримання), та норм співжиття;

- забезпечувати своєчасне надання домашнім тваринам ветеринарних послуг (обстеження, лікування, щеплення тощо);

- ідентифікувати і реєструвати сільськогосподарських тварин;

- зареєструвати новопридбаних тварин  протягом п’яти  днів від дати їх придбання;

- тримати сторожових собак на прив'язі і спускати їх з неї лише в закритих дворах із висотою огорожі, що виключає можливість втечі. Про наявність таких собак застерігати написом біля входу та по периметру об'єкта або території;

- забезпечити наявність намордника (для собак та інших тварин, які мають потенційно небезпечний характер), повідка, що необхідні для здійснення вигулу домашньої тварини поза місцем її постійного утримання;

- прибирати екскременти за своїми тваринами в під'їздах багатоквартирних будинків, сходах, ліфтах та інших місцях загального користування (ця вимога не поширюється на власників собак-поводирів);

- утримувати їх так, щоб не поширювався стійкий запах їх життєдіяльності в під'їздах багатоквартирних будинків;

- здійснювати вигул собак без повідка лише в місцях та зонах для вигулу тварин, які позначені відповідними знаками або надписами;

- у разі неможливості подальшого утримання тварини передати її за можливістю у власність до іншої особи або застосовувати методи евтаназії;

- здійснювати  перевезення  домашніх тварин усіма видами транспорту загального користування з додержанням правил, чинних на цьому виді транспорту, з обов'язковим  забезпеченням безпеки людей;

- негайно повідомляти медичну або ветеринарну установу про випадки заподіяння домашньою твариною ушкоджень здоров'ю людині або іншим тваринам та негайно доставляти домашню тварину, яка вчинила такі дії, у ветеринарну установу для огляду;

- регулювати приплід  тварин, у тому числі шляхом стерилізації;

- відшкодовувати фізичним та юридичним особам збитки, що нанесені тваринами, у визначеному чинним законодавством порядку.

           3.3.2. Особа, яка супроводжує домашню тварину, зобов'язана забезпечити безпеку:

- супроводженої домашньої тварини, оточуючих  людей і тварин, а також майна від заподіяння нею шкоди;  

- дорожнього руху при проходженні з домашньою твариною біля транспортних засобів, шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою.

          При супроводженні домашніх та інших тварин не допускається залишення їх без нагляду.

          Дозволяється виводити собак за межі квартири, території подвір'я, організацій, підприємств тощо лише на повідку, а потенційно небезпечних собак та собак, що визнані небезпечними, обов'язково на короткому повідку (не більше 1,2 м) і в наморднику.

            3.3.3.Власники тварин мають право:

            3.3.3.1. Утримувати домашніх тварин:

- у квартирах, де проживає кілька сімей, лише за письмовою згодою всіх повнолітніх мешканців квартири, при цьому не дозволяється утримання домашніх тварин у місцях загального користування у багатоквартирних будинках.

- на території присадибної земельної ділянки за умови, якщо її огорожа забезпечує ізоляцію тварини на цій території;

- для юридичних осіб за умови наявності погодження зі службою ветеринарної медицини та відмітки про щорічне щеплення проти сказу;

- без поводків і намордників під час оперативного використання правоохоронними органами собак спеціального призначення, а також собак під час муштри, на полюванні, на навчально-дресирувальних майданчиках;

- з метою охорони об'єктів будівництва, територій підприємств, установ, організацій за умови наявності обладнаних приміщень або на прив'язі;

- навчати тварин без повідків і намордників на майданчиках для дресирування за визначеними навчальними програмами та вигулювати їх на пустирях  або зонах для вигулу, спеціально відведених для цієї мети.

3.3.4. Власникам домашніх тварин забороняється:

-  утримувати незареєстрованих  домашніх тварин (собак і котів);

- утримувати домашніх тварин в місцях загального користування;

- продавати домашніх тварин у невизначених спеціально для цього місцях;

- у стані алкогольного сп'яніння  вигулювати  домашніх тварин;

- вигулювати собак без повідків і намордників;

- приводити домашніх тварин (окрім тих,  які  використовуються для здійснення  супроводу – собак-поводирів) у приміщення магазинів  (крім спеціалізованих магазинів для тварин), об'єктів громадського харчування, освіти та культури, на територію дитячих майданчиків, інші місця загального користування;

- доручати вигул домашніх тварин особам, яким не виповнилося 14 років, а потенційно небезпечних собак та собак, які визнані небезпечними особам, яким не виповнилося 16 років, психічно хворим, визнаним недієздатними або фізично неспроможними керувати твариною;

- розводити тварин з уродженими патологіями, що спричиняють їм страждання, та  зі спадково закріпленою агресивністю; 

- жорстоко поводитися з ними, залишати  бездоглядними  або знищувати їх;

- наносити тваринам побої, травми з метою їх примушування  до виконання будь-яких вимог;

- використовувати оснащення та інвентар, що травмують тварину при поводженні з нею;

- проводити собачі бої або інші заходи, які допускають жорстокість стосовно тварини;

- вирощувати  тварин (собак, котів) з метою отримання  їх м'яса і шкірок;

- викидати трупи тварин у контейнери для збирання сміття;  

- навчати собак атакувати  людину  в життєво важливі органи;

- інші дії чи бездіяльність, що суперечать принципам захисту тварин від жорстокого поводження

3.4 Обов’язки підприємств, установ та організацій, балансоутримувачів, фізичих осіб-підприємців та громадян у сфері благоустрою під час дії коменданського часу.

3.4.1 Відповідно до Указу  Президента України №64/2022 від 24.02.2022 на території України введено воєнний стан. Військовою адміністрацією Житомирської областті 25.02.2022 запроваджено коменданську годину. Обов’язком підприємств, установ та організацій, балансоутримувачів, фізичих осіб-підприємців та громадян на території громади є неухильне дотримання даного рішення.

3.4.2  Обмеження, які діють під час комендантської години:

-   на території, де запроваджено комендантську годину, забороняється перебування у визначений період доби на вулицях та в інших громадських місцях осіб без виданих перепусток, а також рух транспортних засобів;

-    без перепусток під час комендантської години на вулицях та в інших громадських місцях дозволено перебування та рух транспортних засобів Збройних Сил, Держспецтрансслужби, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Національної поліції, СБУ, ДФС, ДМС, ДСНС а також транспортним засобам спеціалізованого призначення, які виконують невідкладне службове завдання;

-   перепустка видається військовою адміністрацією та органами місцевого самоврядування  із обов’язковим зазначенням строку дії;

 -  таку перепустку необхідно пред’являти громадянам України разом із документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України або її спеціальний статус;

-  перепустки, видані військовою адміністрацією та органами місцевого самоврядування видані, дійсні тільки в межах території, де запроваджено комендантську годину.

 

 

 1. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ ТА УТРИМАННЯ ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ’ЄКТІВ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ
  1. Загальні вимоги до порядку здійснення благоустрою та утримання території:
   1. організацію благоустрою  Миропільської селищної ради організовують та забезпечують селищна рада та її виконавчий орган відповідно до їх повноважень на всій території селищної ради;
   2. інші суб’єкти благоустрою зобов’язані за власні кошти утримувати в належному санітарному стані території, які перебувають у їх власності або користуванні.
   3.  Визначення меж прибирання територій між суб’єктами благоустрою здійснюється виконавчим комітетом Миропільської селищної ради на підставі укладених договорів з одночасним складанням схематичних карт прибирання. Один екземпляр схематичних карт передається керівництву підприємства, установи, організації, фізичній особі, тощо для забезпечення своєчасного прибирання, другий – для координації та контролю знаходиться у виконавчому комітеті селищної ради. В разі відсутності у суб’єкта благоустрою (підприємства, установи, організації, фізичної особи – підприємця, органу самоорганізації населення, громадянина, тощо) вищезазначених договорів та/або схематичних карт, межі закріпленої для прибирання території встановлюються на підставі Додатку 1 до цих Правил.
   4. балансоутримувач забезпечує утримання в належному стані та своєчасний ремонт об’єкта благоустрою власними силами або може на конкурсних засадах залучити для цього інші підприємства, установи, організації. Утримання здійснюється відповідно до умов цих Правил, чинних будівельних, санітарних та інших норм та правил. 
   5. вивіз промислових відходів на полігон твердих побутових відходів населених пунктів здійснюється комунальними підприємствами відповідно до укладених договорів. Керівники підприємств забезпечують безпечне транспортування відходів територією селища, сіл, організовують негайне прибирання розсипаних відходів при їх перевезенні. Повноваження щодо адміністративного впливу до осіб, що допускають забруднення доріг, покладаються на виконавчий комітет Миропільської ОТГ. Захоронення (утилізація) твердих побутових відходів здійснюється виключно на полігоні твердих побутових відходів. 
  2. Здійснення благоустрою та утримання парків (парків культури і відпочинку, парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, спортивних, дитячих, меморіальних та інших (надалі парків), рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку.
   1. Благоустрій та утримання в належному стані територій вказаних в цьому пункті балансоутримувачами включає:
 • санітарне очищення, прибирання сміття, відходів, листя, видалення аварійних дерев та сухостоїв, утримання контейнерів для сміття та відходів, укладання договорів на їх вивезення;
 • освітлення території;
 • озеленення, збереження зелених засаджень;
 • відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках;
 • утримання в належному стані належних балансоутримувачу будівель, споруд, що розташовані та території парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку;
 • встановлення та утримання в належному стані обладнання, приборів освітлення, малих архітектурних форм та інших елементів благоустрою;
 • забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку громадян. 
   1. Збір листя на території парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів здійснюється тільки на головних алеях, доріжках, майданчиках для відпочинку, галявинах, квітниках. Збирати листя з-під угрупувань дерев та чагарників у парках, скверах, садах, зелених зонах забороняється, оскільки це призводить до винесення органічних добрив, зменшення ізоляційного шару для грунту.
   2. Складання сміття та промислових відходів, листя, гілля та інше, вивезення їх у не визначені для цього місця, а також спалювання на території населених пунктів Миропільської ОТГ забороняється.
   3. Пошкодження елементів благоустрою, зелених насаджень, збір квітів та території парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів, майданчиків для дозвілля та відпочинку забороняється. 
  1. Утримання пам’ятників культурної та історичної спадщини.
   1. Власники та балансоутримувачі зобов’язані утримувати території пам’ятників культурної та історичної спадщини, у належному стані, своєчасно проводити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення відповідно до вимог законодавства;
   2. використання пам’ятників культурної та історичної спадщини, пам’яток повинно здійснюватися відповідно до режимів, встановлених органами охорони культурної спадщини, у такий спосіб, що потребує як найменших змін і доповнень та забезпечує збереження їх матеріальної автентичності, просторової композиції, а також елементів обладнання, упорядочення, оздоблення, тощо;
   3. прибирання, збір та вивезення сміття здійснюється згідно із загальним порядком санітарного очищення територій; 
  2. Правила благоустрою доріг, вулиць (провулків, проїздів).
   1. власники доріг, вулиць або уповноважені повинні здійснювати їх експлуатаційне утримання; 
   2. балансоутримувачі вправі вимагати від учасників дорожнього руху дотримання чинних законодавчих і нормативних актів щодо дорожнього руху, правил ремонту і утримання вказаних об’єктів, правил користування дорогами і дорожніми спорудами та їх охорони;
   3. використовувати дороги не за їх призначенням забороняється; 
   4. встановлювати засоби організації дорожнього руху дозволяється лише за узгодженням сектору у складі відділу поліції ГУНП в Житомирській області;
   5. озеленення вулиць і доріг здійснюється відповідно до встановлених норм та правил ДБН В.2.3.-52001;
   6. власники транспортних засобів зобов’язані виключати можливість винесення на дорожні об’єкти землі, каміння, будівельні матеріали, а також засмічення проїзної частини внаслідок переповнення кузова транспортного засобу сипучими матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря;
   7. забороняється заправляти транспорті засоби пально-мастильними матеріалами автомобілі з пересувних бензозаправників;
   8. забороняється займатися торгівлею пально-мастильними матеріалами на проїзджій частині;
   9. забороняється мити транспортні засоби на проїзній частині дорожніх об’єктів, узбіччі та тротуарах;
   10.  забороняється ставити автотранспорт в місцях не відведених під автостоянки;
   11.  виїзд транспортних засобів на вулиці населених пунктів Миропільської ОТГ дозволяється в належному технічному та санітарному стані з чіткими номерними знаками, чистими кузовами, обладнаними брезентами для накриття сміття. Перевезення всіх видів вантажів з дотриманням санітарних норм і забезпеченням чистоти під час транспортування.
   12.  власники та користувачі земельних ділянок, що межують з «червоними лініями» вулиць і доріг, зобов’язані:

- утримувати в належному стані виїзди з цих ділянок;

- запобігати винесенню на дорожні об’єкти землі, каміння та інших матеріалів, сміття;

- установлювати і утримувати в справному стані огорожі і вживати заходи для запобігання неконтрольованому виходу худоби та свійської птиці на дорожні об’єкти;

- власникам побутово-торговельних споруд та інших будинків і споруд масового відвідування влаштовувати місця для стоянки транспортних засобів і виїзду на дорожні об’єкти з погодженням у відповідних органах.

  1. Благоустрій кладовищ
   1.  Утримання кладовищ, військових братських та одиночних могил, земельних ділянок для почесних поховань, братських могил, а також померлих одиноких громадян, померлих осіб без певного місця проживання, померлих від поховання яких відмовилися рідні, місць поховань знайдених невпізнаних трупів забезпечується виконавчим органом селищної ради за рахунок коштів місцевого бюджету.
   2.  Утримання в належному естетичному та санітарному стані могил, місць родинного поховання, колумбарних ніш, надмогильних споруд здійснюється відповідно їхніми власниками за рахунок власних коштів.
   3. Забороняється використання в місцях поховань декоративних композицій з пластику та  із пластикових квітів, тощо. Наявні у місцях поховань такі вироби підлягають видаленню.
   4.  Утримання в належному стані територій кладовищ та місць поховань передбачає використання їх за призначенням, санітарне очищення, озеленення, охорони зелених насаджень, збір та вивезення сміття відповідно до вимог цих правил. 
   5.  Існуючі місця поховання не підлягають знесенню і можуть бути перенесені тільки за рішенням Миропільської селищної ради у випадку постійного підтоплення, зсуву або іншого стихійного лиха.
   6.  Поховання померлих здійснюється з дотриманням вимог санітарно-епідеміологічного законодавства та Закону України «Про поховання та похоронну справу», Порядку утримання кладовищ та інших місць поховання № 193 від 19.11.2003 року.
   7.  Виконання будь-яких будівельних робіт у місцях поховань, на місцевості із залишками слідів давніх поховань, на територіях закритих кладовищ, а також у прилеглих до місць поховань охоронних зонах забороняється. 
  2. Утримання тварин

Власники тварин, домашньої худоби та птиці зобов’язані:

   1.  забезпечувати домашнім тваринам необхідні умови що відповідають видовим та індивідуальним особливостям, відповідно до вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження»;
   2. не допускати забруднення тваринами місць загального користування. У разі забруднення власник зобов’язаний прибрати за своєю твариною;
   3. реєструвати тварин яких утримують у своєму господарстві ;
   4. тримати собак на прив’язі чи у вольєрах і спускати їх з прив’язі або випускати з вольєрів лише в закритих дворах, що виключають можливість втечі чи виходу на вулицю, провулок або дорогу без повідка та намордника (крім собак, у реєстраційних свідоцтвах на яких зроблено спеціальну відмітку)
   5.           вигулювати собак виключно на повідку та наморднику, при цьому уникати місць масового скупчення людей, особливо дітей;
   6. не проводити купання  собак в місцях масового відпочинку, або в місцях перебування людей на воді.
  1. Додержання тиші в громадських місцях.

Органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, балансоутримувачі, ФОП та громадяни при здійсненні будь-яких видів діяльності з метою відвернення та зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів зобов’язані:

   1. Не допускати перевищення рівнів шуму, встановлених санітарними нормами в таких приміщеннях і на таких територіях міста (захищені об’єкти) впродовж доби:
 • житлових будинках і прибудинкових територіях;
 • лікувальних закладах , закладах освіти, культури;
 • закладах громадського харчування, торгівлі, розважального бізнесу;
 • інших будівлях і спорудах, у яких постійно чи тимчасово перебувають люди;
 • парках, скверах, зонах відпочинку, розташованих на території громади.
   1. Шум на захищених об’єктах при здійсненні будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами для відповідного часу доби, 40 ДБ в денний та 30 ДБ в нічний час.
   2. У нічний час, із 22.00 до 8.00 години  ранку  наступного  дня, на цих об’єктах забороняються гучний спів і викрики, користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму, проведення салютів, феєрверків, використання піротехнічних засобів.
   3. Проведення на захищених об’єктах ремонтних робіт, що супроводжуються шумом, забороняється у робочі дні з 21.00 до 8.00 години  ранку  наступного  дня, а у святкові та неробочі дні – цілодобово.
   4. Вимоги щодо додержання тиші та обмежень певних видів діяльності, що супроводжуються шумом, не поширюються на випадки:
 • здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;
 • здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму за межі таких приміщень;
 • попередження або ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій;
 • надання невідкладної допомоги, попередження або припинення правопорушень;
 • попередження крадіжок, пожеж, а також виконання завдань цивільної оборони;
 • проведення зборів, мітингів, демонстрацій, походів, інших масових заходів, про які завчасно сповіщено органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування;
 • роботи обладнання і механізмів, що забезпечують життєдіяльність житлових і громадських будівель, за умов вжиття невідкладних заходів щодо максимального обмеження проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;
 • відзначення встановлених Законом святкових і неробочих днів та інших свят відповідно до рішень селищної ради, проведення спортивних змагань, тощо.
   1. Забороняється застосування побутових піротехнічних виробів у нічний час, без сповіщення органів виконавчої влади, чи ОМС, за винятком святкування Нового року в ніч з 31 грудня на 1 січня, а також, у дати загальнодержавних свят та свят, визначених Статутом громади, за умови, якщо така заборона не встановлена органами Державної влади.
 1. ПОРЯДОК САНІТАРНОГО ОЧИЩЕННЯ ТЕРИТОРІЇ :
   1. Санітарне очищення територій Миропільської селищної ради включає механізоване та ручне прибирання території об’єктів благоустрою, збір та видалення в установлені місця відходів, сміття, листя, гілля, снігу, криги, належне їх захоронення, обробку, утилізацію, знешкодження та інші дії, що забезпечують утримання території селищної ради відповідно вимог цих правил, санітарних норм та правил, рішень селищної ради, чинного законодавства.
   2. Обов’язок по механізованому та ручному прибиранню територій, вчинення протиожеледним заходів:

- покриття проїзної частини вулиць, провулків, а також покриття тротуарів, площ, дворів – покладається на виконавчий комітет селищної ради;

- тротуарів, територій, суміжних (прилеглих) з приватними домовладіннями – покладається на власників домоволодінь, а контроль за виконанням цього обов’язку на виконавчий комітет селищної ради;

- дворів, тротуарів проїзної частини, територій, прилеглих до будівель, що утримуються товариством власників багатоквартирного будинку- покладається на балансоутримувача будівель, товариства власників багатоквартирного будинку;

- дворів, тротуарів, майданчиків, покриття проїзної частини, інших суміжних (прилеглих) територій з земельними ділянками, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам – покладається на відповідні підприємства, установи, організації, приватних підприємців, громадян, які є власниками або користувачами таких ділянок;

- охоронних зон ліній електропередач – покладається на відповідні підприємства, що їх експлуатують;

- прилеглих до центрально-теплових, трансформаторних, газорозподільних, тяглових підстанцій у радіусі 10 метрів – покладається на підприємства, установи, організації на балансі в яких знаходяться вказані об’єкти;

- автобусні зупинки, зупинки маршрутних транспортних засобів і стоянок транспортного таксі – покладається на відповідні підприємства, що експлуатують вказані зупинки у радіусі 10 метрів від облаштування зупинки, стоянки;

- зелених насаджень, парків культури та відпочинку, скверів, пам’яток садово-паркового мистецтва, спортивних, дитячих, меморіальних та інших рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, майданчиків для дозволу та відпочинку – покладається на їх балансоутримувачів;

- мостів –покладається на їх балансоутримувачів.

   1. Рішенням селищної ради за підприємствами, установами, організаціями,

приватними підприємцями можуть бути закріплені для прибирання інші території в межах селищної ради.

   1. На територіях, які належать прибирати, необхідно проводити весь

комплекс робіт, спрямований на наведення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, а саме:

 • регулярне прибирання сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу, що забезпечує утримання об’єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані, при цьому тротуари прибираються вздовж всієї ділянки будинку, домоволодіння (в належності), до бордюрного каменю;
 • забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя. Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладання відповідних договорів із спеціалізованим підприємством;
 • регулярне миття об’єктів благоустрою, якщо їх можна мити для утримання в належному стані;
 • регулярне прибирання місць встановлення сміттєзбірників, а також місць, забруднених побутовими та іншими відходами, на територіях прилеглих до будинків та споруд;
 • встановлювати на території загального користування урни для випадкового сміття, своєчасно їх очищувати та забезпечувати вивизення сміття шляхом укладання відповідних договорів зі спеціалізованим підприємством;
 • очищення опор ліній електропередач, стовпів, стовбурів, парків, дерев, будівель та інших елементів благоустрою від об’яв, реклам, вивішених у недозволених місцях;
 • регулярно знищувати бур’яни, скошувати траву заввишки більше 10 см, видаляти сухостійні дерева та чагарники, видаляти сухе та поломане гілля та забезпечувати їх вивезення;
 • регулярно обстежувати прилеглі та закріплені території з метою виявлення амброзії, полиноглисної, карантинних рослин, проводити заходи по їх знищенню;
 • проводити заходи, що забезпечують збереження насаджень, квітників, газонів;
 • проводити протягом року необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами зелених насаджень;
 • проводити в повному обсязі заміну сухих та пошкоджених кущів і дерев;
 • утримувати в належному стані фасадів будівель, огорож та інших споруд;
 • належним чином проводити відновлення благоустрою території після проведення ремонтних або інших робіт, а також після аварій або природних явищ, які спричинили погіршення благоустрою;
 • забезпечити прибирання суб’єктами відповідних територій у зимовий період (видалення снігу та снігово-льодяних утворень). В першу чергу очищати тротуари, дороги до житлових будинків, місця для зупинки маршрутних таксі та автобусів, люки водопровідних і каналізаційних колодязів, усувати слизькість.

 

 1. ОБМЕЖЕННЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ОБЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ

На об’єктах благоустрою забороняється:

  1. виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу виданого уповноваженим органом;
  2. вчиняти дії, що негативно впливають на архітектуру фасадів адміністративних будівель і споруд, у тому числі робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд;
  3. самовільно займати земельні ділянки на всій території Миропільської селищної ради (в межах населених пунктів та за межами населених пунктів) і використовувати їх при відсутності документів, що засвідчують право на використання та володіння землею;
  4. забруднювати довкілля, місця загального користування, засмічувати побутовими відходами, недопалками, лускою насіння тощо;
  5. самовільно, без дозволу власника (землекористувача), висаджувати дерева, кущі, влаштовувати газони та городи, якщо таке суперечить проектам благоустрою і суперечать будівельним нормам і правилам;
  6. вивозити і звалювати сміття, будівельні, побутові, харчові відходи, відходи виробництва, траву, гілля, деревину, листя, сніг у не відведених для цього місцях та влаштовувати звалища, особливо на інженерних спорудах водовідведення та водопониження (траншеях і т.і.);
  7. здійснювати торгівлю напоями на розлив без улаштування туалету на території, яка використовується для такої торгівлі;
  8. забруднювати земельні ділянки та водойми виробничими та побутовими стічними водами;
  9. вивозити каналізаційні стоки у не відведені для цього місця;
  10. без узгодження з селищною радою та екологічною службою, якщо таке вимагається будівельними та санітарними нормами, влаштовувати каналізаційні вигрібні ями;
  11. складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;
  12. очищати дахи від снігу та льоду без встановлення тимчасових огорож на прилеглих до будівель і споруд територіях;
  13. використовувати не за призначенням контейнери для збору сміття та твердих побутових відходів;
  14. наклеювати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у невизначених спеціально для цього місцях;
  15. експлуатувати кафе, літні майданчики та інші місця, пов’язані з обслуговуванням населення не обладнані контейнерами для збору відходів;
  16. самовільно встановлювати рекламні конструкції, інформаційно-рекламні плакати, торговельні лотки, кіоски, павільйони та тимчасові споруди і конструкції, перешкоджаючі вільному пересуванню людей;
  17. вивішувати дорожні знаки без погодження з відділом поліції ГУНП України в Житомирській області;
  18. заправляти, ремонтувати автотранспортні засоби і механізми, на прибудинкових та присадибних територіях, газонах, берегах рік, пішохідних доріжках, тротуарах, у парках та скверах тощо, а також їздити автотранспортом по тротуарах, пішохідних доріжках, газонах зелених зон селища та паркуватися на них;
  19. залишати автотранспортні засоби, механізми на внутрішньоквартальних проїздах або переобладнувати їх, що заважає проїзду спеціальних машин швидкої допомоги, пожежних, прибиральної та аварійної техніки, а також влаштовувати постійні стоянки службового, приватного, вантажного і пасажирського транспорту на прибудинкових територіях, прилеглих територіях до гаражів, автостоянок тощо;
  20. здійснювати стоянку автомобілів із працюючим двигуном ближче 15-ти метрів, а з непрацюючим – 10 метрів від вікон житлових будинків, шкіл, та інших установ;
  21. захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до житлових будинків;
  22. кидати сміття, недопалки, папір, тару, ганчір'я тощо на вулицях, площах, парках, інших громадських місцях, а також спалювати сміття у контейнерах і урнах;
  23. самовільно встановлювати точки торгівлі з лотків, автомобілів, причепів, столиків, візків у не відведених для цього місцях та без наявності відповідного дозволу. Торгівля у невизначених місцях забороняється;
  24. робота ринків не повинна погіршувати санітарний стан місця його знаходження, негативно впливати на умови проживання мешканців прилеглих будинків та створювати перешкоди для руху транспорту і пішоходів;
  25. утримувати території, споруди, малі архітектурні форми, обладнання, рекламні засоби, елементи зовнішнього благоустрою в незадовільному санітарному і технічному стані;
  26. самовільно займати земельні ділянки і використовувати їх при відсутності документа, що засвідчує право на використання та володіння землею;
  27. використовувати земельні ділянки не за цільовим призначенням;
  28. забороняється вчиняти дії, які можуть привести до підтоплення територій та спровокувати зсувні процеси;
  29. вчиняти дії, що тягнуть порушення умов благоустрою, пошкодження (руйнування чи псування) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, та інші дії, заборонені цими Правилами, чинним законодавством України;

 

 1. КОНТРОЛЬ У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ МИРОПІЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
  1. Контроль у сфері благоустрою території Миропільської селищної ради спрямований на забезпечення дотримання всіма підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, приватними підприємцями, громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», цих Правил та інших нормативно-правових актів України.
  2. Контроль за дотриманням та здійсненням заходів, спрямованих на виконання цих Правил, координація дій відповідних посадових осіб, пов'язаних з їх виконанням покладається на:
 • виконавчий комітет Миропільської селищної ради;
 • постійну комісію з питань земельних відносин, житлово-комунального господарства,  енергозбереження та транспорту, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, екології, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою;
 • старосту на відповідному старостинському окрузі;
 • органи Національної поліції.
  1. Самоврядний контроль за станом благоустрою здійснюється шляхом:
   1. проведення перевірок, винесення приписів, протоколів в разі виявлення порушень законодавства України з питань благоустрою населених пунктів та Правил благоустрою території Миропільської селищної ради;
   2. розгляду звернень громадян, керівників установ, організацій та суб’єктів господарювання;
   3. участі в обговоренні проектів благоустрою території Миропільської селищної ради, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд виконкому Миропільської селищної ради;
   4. подання позовів до суду про відшкодування шкоди завданої внаслідок порушення законодавства України з питань благоустрою населених пунктів та Правил благоустрою території Миропільської селищної ради.

 

 1. ГРОМАДСЬКА ІНІЦІАТИВА У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ
  1. Підприємства, організації, громадяни мають право ініціювати поліпшення у сфері благоустрою, проводити суботники, облаштовувати існуючі об’єкти благоустрою та створювати нові, проводити інші роботи, що сприятимуть покращенням у сфері благоустрою громади.
  2. У випадку, якщо ініціативи громади у сфері благоустрою потребують проєктно-кошторисної документації, дозволів/погоджень з іншими органами державної влади, тощо, або витрат коштів місцевого бюджету у розмірах, що перевищують 300 000,00грн., така ініціатива потребує розгляду профільними комісіями ради та на сесії селищної ради (шляхом прийняття рішення про розробку відповідної ПКД, отримання дозволів/погоджень, внесення змін до Програм розвитку, бюджету, тощо).
  3. У випадку, коли ініціатива громади у сфері благоустрою не потребує розробки проєктно-кошторисної документації, дозволів/погоджень з іншими органами державної влади, тощо, або витрат коштів місцевого бюджету у розмірах, що не перевищують 300 000,00грн., а також, якщо громадська ініціатива підтримується старостою та депутатами відповідного округу і співфінансується підприємствами/організаціями/громадянами, тощо, така ініціатива підлягає реалізації за участі ініціаторів, якщо кошти передбачені у бюджеті селищної ради, або, якщо такі кошти не передбачені, питання виділення коштів розглядається на сесії селищної ради (шляхом прийняття рішення про внесення змін до відповідних Програм розвитку, бюджету, тощо).
  4. Миропільська селищна рада всіляко сприяє громадським ініціативам у сфері благоустрою, які пропонуються громадою (у т.ч. в порядку, передбаченому Статутом громади). Виконавчі органи ради, посадові особи та депутати ради всіляко популяризують та підтримують ініціативи у сфері благоустрою.

 

9. ПРАВИЛА УТРИМАННЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН, ВРХ, СВИНЕЙ ТА ПТИЦІ В НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ

9. 1.РЕЄСТРАЦІЯ ДОМАШНІХ ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН

9.1.1. Породисті собаки, які належать фізичній або юридичній особі – члену кінологічної організації, підлягають обов’язковій реєстрації у загальній базі даних домашніх тварин незалежно від реєстрації в кінологічній організації. Крім того, власники собак, породи яких зазначені у додатку до цих Правил, повинні до або під час реєстрації, перереєстрації, укласти договір обов’язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам. У разі відсутності договору реєстрація, перереєстрація не проводиться. 

9.1.2. У випадках втрати жетону номерного індивідуального знаку тварини, проводиться перереєстрація домашньої тварини.

          9.1.3. Для проведення реєстрації або перереєстрації власник тварини повинен обов'язково мати при собі паспорт, та інші документи, що підтверджують проведення протиепізоотичних заходів (щеплень) тварини, тощо.

          9.1.4. Процедура реєстрації передбачає заповнення відповідної форми з відомостями щодо власника тварини (П. І. Б., дата народження, адреса, телефон), виду тварини, породи, клички, дати народження або відчуження, проведення протиепізоотичних заходів (щеплень).

          9.1.5. Ідентифікація і реєстрація сільськогосподарських тварин проводиться юридичними та  фізичними  особами,  що  провадять  діяльність  з розведення, утримання, забою, утилізації та продажу і організації виставок таких тварин. Дані суб’єкти повинні самостійно ідентифікувати тварин та вести їх облік.

      9.1.6.  Державний нагляд  і  контроль  за  дотриманням   вимог   щодо ідентифікації  сільськогосподарських тварин  здійснюють  у межах своїх повноважень орган державного   управління,   що   здійснює   функції   адміністрації ветеринарної   медицини  України,  спеціально уповноважений  центральний  орган  виконавчої влади у сфері охорони здоров'я, центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики та їх органи на місцях.

           Державний нагляд  і  контроль  за  дотриманням   вимог   щодо реєстрації  тварин  здійснює  центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики. 

            9.1.7. Ідентифікація і реєстрація сільськогосподарських тварин здійснюється у відповідності до Закону України від 04.06.2009 року N 1445-VI «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин» та «Положення про ідентифікацію і реєстрацію великої рогатої худоби», затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України від 17.09.2003 року №342.

9.2. ПРОФІЛАКТИЧНІ ТА ПРОТИЕПІЗООТИЧНІ ЗАХОДИ

          9.2.1. Собаки та коти, незалежно від породи, починаючи з 3-місячного віку повинні щорічно     в     обов'язковому     порядку    бути   щеплені проти сказу у закладах ветеринарної медицини або лікарів ветеринарної медицини, діяльність яких відповідно ліцензована.

          9.2.2. У разі виникнення підозри на наявність у тварини захворювання власник повинен негайно ізолювати таку тварину і звернутися до ветеринарного лікаря.

Тимчасова ізоляція тварин може проводитись у встановленому порядку, якщо тварина є небезпечною для оточуючих.

          9.2.3. У випадку укусу або травмування собакою чи котом людини, власник або постраждала особа повинні негайно інформувати державні заклади охорони здоров'я і ветеринарної медицини.

          9.2.4.Про кожний випадок укусу домашніх собак та котів дикими тваринами, бездоглядними чи безпритульними собаками  або   котами,   а   також   при   підозрі

захворювання тварин на сказ власник повинен негайно повідомляти установу  ветеринарної медицини та ізолювати таких тварин.

9.3. УМОВИ ПРОДАЖУ ДОМАШНІХ ТВАРИН

          9.3..1. Продаж домашніх тварин повинен здійснюватися у спеціально відведених місцях, що відповідають ветеринарно-санітарним вимогам.

          9.3. 2. Дозволяється продаж собак та котів:

- на території власника тварини;

- у розплідниках племінних тварин, які зареєстровані належним чином;

- у притулках ;

- під час проведення спеціалізованих заходів (виставки, аукціони тощо);

- на торгових місцях у спеціалізованих закладах торгівлі, які обладнані відповідним чином.

          9.3.3. У місцях продажу тварин повинні бути створені фізіологічні умови, що відповідають виду тварини, її віку; підтримуватися необхідні параметри мікроклімату приміщення: температура повітря, режим вологості та вентиляція; оздоблювальні матеріали повинні легко піддаватись дезінфекції; повинно забезпечуватись регулярне прибирання та дезінфекція.     

          9.3.4. Місця для продажу тварин повинні бути обладнані таким чином, щоб тварину було видно, але при цьому до неї не було б фізичного доступу третіх осіб.

          9.3.5. Забороняється продаж тварин у невизначених спеціально для цього місцях

 

9.4. ОСОБЛИВОСТІ УТРИМАННЯ ДОМАШНЬОЇ ХУДОБИ ТА СВИНЕЙ

          9.4.1. Власники домашньої худоби та свиней зобов'язані:

- утримувати у чистоті приміщення для тварин та прилеглі до них території;

- систематично  проводити  заходи боротьби з мухами та гризунами;

- негайно повідомляти  ветеринарну  службу про кожен випадок  захворювання або загибелі сільськогосподарської тварини;

- завозити на територію селища сільськогосподарських тварин за наявності ветеринарного свідоцтва;

- проводити забій худоби  та свиней на організованих забійних пунктах або власному подвірні, яке належать громадянам  з обов'язковою очисткою і дезінфекцією місця забою, при цьому продукти тваринництва використовуються тільки для особистих потреб.

          9.4.2. Власникам домашньої худоби  забороняється випасати худобу на  вулицях та в інших громадських місцях (парках, скверах тощо).

9.5. ОСОБЛИВОСТІ УТРИМАННЯ ДОМАШНЬОЇ ПТИЦІ

          9.5. 1. Власники свійської (домашньої) птиці зобов'язані:

- утримувати у чистоті приміщення для птиці та прилеглі до них території;

- утримувати птицю на території присадибної земельної ділянки за умови, якщо її огорожа забезпечує ізоляцію домашньої птиці на цій території;

- утримувати птицю на таких ділянках своїх домогосподарств, щоб не поширювався стійкий запах життєдіяльності птиці до сусідів;

- в разі, якщо сусіди скаржаться на стійкий запах життєдіяльності птиці, потрібно прийняти міри для його усунення; 

- негайно повідомляти  ветеринарну  службу про кожен випадок  захворювання або загибелі сільськогосподарської птиці;

- продавати домашню птицю тільки у визначених спеціально для цього місцях;

- проводити забій свійської птиці  на організованих забійних пунктах або власному подвір’ї, яке належать громадянам  з обов'язковою очисткою і дезінфекцією місця забою, при цьому продукти птахівництва використовуються тільки для особистих потреб.

          9.5.2. Власникам домашньої птиці  забороняється випасати її та випускати на вулиці та в інші громадські місця (парки, сквери, газони, дитячі площадки тощо) населих пунктів Миропільської ОТГ.

9.6. КОНТРОЛЬ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ, ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ У СФЕРІ УТРИМАННЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН, ВРХ, СВИНЕЙ ТА ПТИЦІ

          9.6.1. Структурні підрозділи УМВС України в Житомирській області (дільничні інспектори та патрульно постова служба), органи місцевого самоврядування та делеговані ними особи:

          а) Здійснюють контроль за дотриманням вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів у цій сфері.

          9.6.2. Уповноважені на документування правопорушень у сфері утримання тварин і птиці та надання адміністративних матеріалів до адміністративних комісій для притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності згідно з чинним законодавством.

          9.6.3. Заклади ветеринарної медицини:

          1) Здійснюють контроль за додержанням юридичними та фізичними особами ветеринарно-санітарних вимог.

            2) Забезпечують організацію проведення протиепізоотичних заходів.

          9.6.4. Селищна рада забезпечує діяльність адміністративної комісії. 

          9.6.5.  Санітарно-епідеміологічна служба Житомирської області або її структурні підрозділи:

- Проводить нагляд та здійснює прогноз епідемічної ситуації із зооантропонозів на території населених пунктів громади та надає пропозиції щодо її поліпшення.

- Забезпечує дотримання єдиних вимог щодо здійснення санітарно-епідеміологічного нагляду.

-  Проводить аналіз показників звернень населення за медичною допомогою з приводу укусів людей собаками і котами;

-  Складає в межах своїх повноважень протоколи (акти) про порушення вимог санітарно-епідеміологічного стану приміщень відповідно до чинного законодавства.

          9.6.6.  Суб’єкти господарювання, які здійснюють управління жилими будинками, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, тощо:

- у межах своїх повноважень здійснюють контроль за додержанням цих Правил власниками тварин і птиці;

- забезпечують утримання підвалів, горищ та інших технічних приміщень у будинках закритими або відповідно обладнаними для запобігання проникненню до них тварин;

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГРОМАДЯН ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЮ
  1. За порушення цих Правил винні особи несуть відповідальність встановлену Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України «Про благоустрій населених пунктів», цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами України.
  2. Перелік посадових осіб, уповноважених здійснювати контроль за станом благоустрою в громаді, передбачений цими Правилами, визначається рішеннями виконкому Миропільської селищної ради.
  3. При виявленні порушень уповноваженими виконавчим комітетом Миропільської селищної ради посадовими особами складається акт перевірки стану дотримання Правил благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку на території Миропільської селищної ради та особі, яка вчинила дане порушення, виноситься Припис про можливість її притягнення до адміністративної відповідальності у разі не усунення протягом 10 днів виявлених порушень. У разі не усунення протягом зазначеного терміну виявлених порушень, на особу складається протокол про адміністративне правопорушення за статтею 152 (Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів) КУпАП та направляється на розгляд адміністративної комісії при виконавчому комітеті Миропільської селищної ради.
  4. В разі виявлення порушення даних Правил працівниками поліції, протокол про адміністративне правопорушення по статті 152 КУпАП може бути складено без складання акту та винесення Припису.
  5. В разі виявлення грубого правопорушення,  яке неможливо усунути на  місці, уповноваженими  виконавчим комітетом Миропільської селищної ради посадовими особами протокол про адміністративне  правопорушення  може бути  складено без складання акту  та винесення Припису.
  6. Допущення порушень та притягнення її до відповідальності не позбавляє винну особу від обов’язку припинення порушення та вчинення дій по відновленню благоустрою. У разі порушення Правил благоустрою винні особи зобов’язані вчинити всі необхідні дії для усунення наслідків такого порушення. Усунення наслідків порушення здійснюється негайно.
  7. Збитки, завдані об'єкту благоустрою в результаті порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягають відшкодуванню в установленому порядку.
  8. Оцінка завданих збитків проводиться балансоутримувачем у разі:
   1. протиправного пошкодження чи знищення елементів благоустрою;
  1. пошкодження чи знищення елементів благоустрою при: ліквідації аварій на інженерних мережах та інших елементах благоустрою; здійсненні ремонту інженерних мереж; видаленні аварійних сухостійних дерев та чагарників; прокладанні нових інженерних мереж; виконанні інших суспільно необхідних робіт.
  1. У випадках пошкодження чи знищення елементів благоустрою, визначених пунктом 2 частини другої цієї статті, винна юридична чи фізична особа усуває пошкодження (відновлює елементи благоустрою) власними силами або за домовленістю з балансоутримувачем перераховує на його рахунок суму відновної вартості. Порядок визначення відновної вартості об'єктів благоустрою затверджується Кабінетом Міністрів України.
  2. Розмір відшкодування збитків, завданих об'єкту благоустрою, визначається балансоутримувачем за методикою визначення відновної вартості об'єктів благоустрою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.
  3. У разі якщо пошкодження чи знищення елементів благоустрою здійснюється балансоутримувачем у ході усунення аварії на власних інженерних мережах чи власних об'єктах або якщо особу, яка пошкодила чи знищила елементи благоустрою, не виявлено, відновлювальні роботи проводяться за рахунок власника об'єкта благоустрою.
  4. У разі, коли особи або суб’єкти господарювання, винні у порушенні цих Правил, не виконують обов’язок щодо усунення наслідків порушення у встановлений строк, селищна рада має право здійснити усунення наслідків порушення цих Правил власними силами або шляхом укладення відповідного договору залучити певних третіх осіб. У такому випадку дані особи або суб’єкти господарювання зобов’язані відшкодувати витрати (збитки) понесені селищною радою у зв’язку з усуненням наслідків порушення вимог цих Правил відповідно до наданого обґрунтованого рахунку на протязі п’яти робочих днів.
  5. За порушення даних Правил винні юридичні та фізичні особи притягуються до адміністративної відповідальності у відповідності до ст. 152, 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ПРАВИЛ

 

  1. Зміни та доповнення до Правил вносяться шляхом прийняття відповідного рішення на сесії Миропільської селищної ради.

 

 

 

 

Секретар ради                   Ольга ГОЛЯКА

 

 

 

 

 

Додаток №1
до Правил благоустрою
території Миропільської селищної ради

МЕЖІ
утримання прилеглих територій

№ з/п

Прилегла територія

Суб’єкти, на яких покладається утримання прилеглої території

Межі утримання прилеглої території (не менше)

1

Двори, тротуари, покриття проїзної частини проїздів, прибудинкової території житлового фонду ЖК, ЖБК і ОСББ

Житловий кооператив, житлово-будівельний кооператив, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, надавач комунальних послуг, балансоутримувач

15 м від межі відведеної земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці

2

Двори, тротуари, майданчики, покриття проїжджої частини вулиці, інші території земельних ділянок, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам

Власники або користувачі земельних ділянок

15 м від межі земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці

3

Території, прилеглі до об’єктів соціальної інфраструктури

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

15 м від межі земельної ділянки до проїжджої частини вулиці

4

Території, прилеглі до автозаправних станцій

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

50 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

5

Території, прилеглі до торговельних центрів, об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, авторемонтних майстерень, магазинів, ринків, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

20 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

6

Території, прилеглі до колективних гаражів

Гаражно-будівельні кооперативи

20 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

7

Території, прилеглі до центрально-теплових, трансформаторних, газорозподільних, тяглових підстанцій

Підприємства, установи, організації, на балансі яких знаходяться вказані об’єкти

у радіусі 10 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

8

Автобусні зупинки та зупинки маршрутних транспортних засобів і стоянки (місця відстою) маршрутних таксі

Відповідні дорожньо-експлуатаційні підприємства або інші суб’єкти господарювання на договірних засадах

у радіусі 20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

10

Майданчики для паркування

Суб’єкти господарювання, які утримують майданчики для паркування, або використовують їх для відвідувачів

20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

11

Мости, шляхопроводи, інші штучні споруди, території під шляхопроводами

Балансоутримувачі штучних споруд

10 м від периметру споруд

12

Контейнерні майданчики

Балансоутримувачі територій, на яких розміщено контейнерні майданчики

5 м від периметру споруди

13

Території, відведені під проектування та забудову

Фізичні особи, яким відповідно до законодавства відведені земельні ділянки, незалежно від того, ведуться на них роботи чи не ведуться

15 м від межі земельної ділянки, яка відведена під проектування та забудову, та до проїжджої частини вулиці

Додаток 2

до Правил благоустрою
території Миропільської селищної ради

 

 

Перелік

порід собак,  які вважаються потенційно небезпечними

1. Акіта-іну.

2. Американський бульдог.

3. Американський стафордширський тер'єр.

4. Англійський мастиф.

5. Аргентинський дог.

6. Бельгійська вівчарка.

7. Бернський зенненхунд.

8. Бордоський дог.

9. Бразильська філа.

10. Бульмастиф.

11. Бультер'єр.

12. Доберман.

13. Кавказька вівчарка.

14. Кане корсо.

15. Мастіно неаполетано.

16. Московська сторожова.

17. Німецька вівчарка.

18. Німецький дог.

19. Перо преса канаріо.

20. Південноруська вівчарка.

21. Пітбультер'єр.

22. Різеншнауцер.

23. Родезійський ріджбек.

24. Ротвейлер.

25. Середньоазіатська вівчарка.

26. Тосаіну.

27. Чорний тер'єр.

28. Німецький боксер.

29. Фокстер'єр.

30. Ягтер'єр німецький

 

                    Секретар ради                                               Ольга ГОЛЯКА

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь