Миропільська територіальна громада
Житомирської області

ПРОГНОЗ бюджету Миропільської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки

СХВАЛЕНО

Рішення Виконавчого комітету

Миропільської селищної ради

20 серпня 2021 року №4

 

   ПРОГНОЗ                                                                  

бюджету Миропільської селищної територіальної громади

на 2022-2024 роки

(середньостроковий бюджетний період)

(06518000000)

(код бюджету)

 

І. Загальна частина

 

Прогноз бюджету Миропільської   селищної  територіальної громади на 2022-2024 роки (далі – Прогноз) розроблено відповідно до статті 75¹ Бюджетного кодексу України, діючих  Податкового та Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.

Показники Прогнозу сформовано на підставі положень Бюджетної декларації на 2022-2024 роки, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, а також на основі комплексного аналізу економічної ситуації, стану фінансового потенціалу, оцінки досягнутого рівня розвитку економіки і соціальної сфери територіальної громади. Цей Прогноз визначає основні напрями дій на середньостроковий період, які сприятимуть досягненню довгострокових стратегічних цілей.

Метою середньострокового бюджетного прогнозування є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом на території селищної ради, встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку територіальної громади та можливостями селищного бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики Миропільської  селищної ради.

Основними завданнями є:

забезпечення надходжень до бюджету Миропільської  селищної територіальної громади з урахуванням позитивної динаміки у порівнянні з попередніми роками;

підвищення результативності та ефективності використання бюджетних коштів;

посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;

забезпечення фінансування проектів (програм), що мають термін реалізації більше одного року.

Очікувані результати:

Досягнення максимальної ефективності використання бюджетних коштів у процесі виконання бюджетних програм (у зв’язку із запровадженням програмно-цільового методу складання і виконання бюджету селищної територіальної громади та середньострокового бюджетного планування).

Невиконання прогнозних показників бюджету Миропільської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки може відбутись у разі змін в економічному середовищі, які будуть залежати від наслідків поширення коронавірусної інфекції СОVID - 19, невідповідності основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку показникам, врахованим під час формування прогнозу. Можливими ризиками невиконання прогнозних показників також можуть бути зростання тарифів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, врахованими у Прогнозі, невиконання прогнозних показників доходів бюджету, підвищення рівня інфляції. Заходами з мінімізації впливу фіскальних ризиків на показники бюджету є здійснення заходів з енергозбереження, покращення адміністрування податків і зборів, зниження частки тіньової економіки, підвищення інвестиційної привабливості громади.

 

ІІ. Основні прогнозні показники економічного

та соціального розвитку

 

Прогнозні показники селищного бюджету на 2022 - 2024 роки є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників проекту селищного бюджету на середньострокову перспективу.

Зміцнення фінансової бази селищного бюджету сприятиме збільшенню фінансової спроможності місцевого самоврядування до забезпечення делегованих повноважень та виконання програм розвитку громади.

Для досягнення цієї мети політика громади спрямовуватиметься на проведення комплексних реформ у всіх сферах життєдіяльності із одночасним забезпеченням на належному рівні соціальної підтримки населення.

У бюджетній сфері основним завданням залишатиметься забезпечення макроекономічної стабільності, збалансованості та стійкості бюджетної системи.

Податково-бюджетна політика на середньостроковий період здійснюватиметься на основі положень Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями, які передбачатимуть поступове зниження податкового навантаження на суб’єктів господарювання, децентралізацію бюджетних ресурсів, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, відповідальності всіх учасників бюджетного процесу тощо.

        Прогнозується на 2022-2024 роки забезпечення економічної стабільності та зниження фінансових ризиків, зростання показників господарської діяльності промислових та сільськогосподарських підприємств, створення передумов для змін технологічності виробництва.

Прогноз селищного бюджету ґрунтується на прогнозних макропоказниках економічного і соціального розвитку та державних соціальних стандартах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки»:

 

Основні  макропоказники  економічного і соціального розвитку України  у

                                                    2020 – 2024 роках

Назва

2020р

2021р

2022 р

2023р

2024р

 

  Звіт

Очікуване

            Прогноз

Валовий внутрішній продукт: у відсотках до попереднього року

96,0

104,1

103,8

104,7

105,0

Індекс споживчих цін (ІСЦ): грудень до грудня попереднього року, відсотки

105,0

108,9

106,2

105,3

105,0

Індекс цін виробників (ІЦВ): грудень до грудня попереднього року, відсотки

114,5

117,0

107,8

106,2

105,7

Експорт товарів та послуг у відсотках до попереднього року

95,5

108,8

106,5

107,7

107,9

Імпорт товарів та послуг у відсотках до попереднього року

82,1

115,6

109,2

109,4

108,6

Облікова ставка Національного банку України, відсотків річних на кінець періоду

6,0

7,5

7,0

5,5

5,2

Обмінний курс гривні до долара США, гривень за долар США в середньому за період

27,0

28,0

28,6

28,8

29,2

 

Прожитковий мінімум на 2022 - 2024 роки становитиме:

Показник

2022 рік

2023 рік

2024 рік

з

січня

з

липня

з

грудня

з

січня

з

липня

з

грудня

з

січня

з

липня

з

грудня

Прожитковий мінімум, грн: на одну особу

2 393

2 508

2 589

2 589

2 713

2 778

2 778

2 911

2 972

для дітей віком до 6 років

2 100

2 201

2 272

2 272

2 381

2 438

2 438

2 555

2 609

для дітей віком від 6 до 18 років

2 618

2 744

2 833

2 833

2 969

3 040

3 040

3 186

3 253

для працездатних осіб

2 481

2 600

2 684

2 684

2 813

2 880

2 880

3 018

3 082

для осіб, які втратили працездатність

1 934

2 027

2 093

2 093

2 193

2 246

2 246

2 354

2 403

 

 

Мінімальна зарплата та соціальні стандарти:

Показник

Мінімальна заробітна плата

Посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки

грн

темпи приросту, %

грн

темпи приросту, %

з 01 січня 2022 року

6 500

 

2 893

 

з 01 жовтня 2022 року

6 700

3,1

2 982

3,1

з 01 січня 2023 року

7 176

7,1

3 193

7,1

з 01 січня 2024 року

7 665

6,8

3 411

6,8

 

Прогноз селищного бюджету Миропільської селищної ради спрямований на реалізацію цілей державної політики у всіх сферах, забезпечення пріоритетних напрямків розвитку територіальної громади та виконання завдань селищних цільових галузевих програм, що забезпечують вирішення нагальних потреб мешканців громади.

 

III. Загальні показники селищного бюджету

При плануванні дохідної частини селищного бюджету на 2022 -2024 роки враховано фактичне виконання дохідної частини селищного бюджету за 2020 рік та планові показники 2021 року.

Прогноз селищного бюджету на 2022-2024 роки включає показники селищного бюджету за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування, за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проектів, взаємовідносин селищного та інших місцевих бюджетів.

До загального фонду селищного бюджету на 2022 - 2024 роки включено офіційні трансферти - освітня субвенція з державного бюджету, дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету, субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних  заходів, інша субвенція з місцевого бюджету.

Загальні показники доходів і фінансування бюджету, повернення кредитів до бюджету, загальних граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету наведено у додатку 1 до цього прогнозу.

 

IV. Показники доходів селищного бюджету

Прогноз доходів селищного бюджету розроблено на підставі основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку територіальної громади на 2021-2023 роки з урахуванням основних напрямів реформування податкової системи, визначених у Податковому кодексі України зі змінами і доповненнями.

Подальша консолідація податкового законодавства у Податковому кодексі України дасть можливість уникнути безсистемного внесення змін до податкового законодавства, забезпечить його стабільність, сприятиме інвестиційно-інноваційному розвитку економіки, зниженню податкового навантаження на платників податків, системності надання податкових пільг, збільшенню надходжень до бюджету за рахунок розширення бази оподаткування та поліпшення адміністрування.

Прогноз доходів бюджету громади враховує поступову позитивну динаміку у розвитку основних бюджетоутворюючих галузей ради, у першу чергу сільського господарства, прогнозні індекси споживчих цін; підвищення розміру мінімальної заробітної плати та доходів населення, а також тенденції надходжень окремих податків за останні роки, тощо.

Пріоритетними напрямами розвитку бюджетоутворюючих галузей селищної ради є: забезпечення надходжень до селищного бюджету з урахуванням позитивної динаміки у порівнянні з попередніми роками та недопущення негативних тенденцій у наповненні бюджету;

 • активізація інноваційно-інвестиційної діяльності промислових підприємств;

 • проведення оновлення та техніко-технологічного переоснащення підприємств агропромислового комплексу;

 • сприяння залученню забудовниками інвестиційних ресурсів для будівництва житла та реалізації інноваційно-інвестиційних проектів, що мають будівельну складову;

 • поліпшення бізнес-клімату, створення сприятливих умов для стабільної та ефективної роботи суб’єктів підприємництва.

 • системне залучення у розвиток громади коштів міжнародних фінансових організацій (у т.ч. на грантовій основі), проектів міжнародної технічної допомоги, пільгових кредитів та кредитів із грантовою часткою.

Найбільшими платниками податків до бюджету селищної ради є:  Миропільська селищна рада, 10 територіальний вузол урядового звʼязку, ПрАТ Печанівський КХП та інші.

 Основними заходами, які необхідно здійснити для досягнення поставлених цілей, мають бути:

пошук додаткових шляхів наповнення селищного бюджету, зокрема шляхом руйнування існуючих схем мінімізації сплати податків, забезпечення беззбиткової діяльності підприємств та створення рівних умов для усіх суб’єктів господарювання;

 • забезпечення ефективного і раціонального підходу до використання земельних ресурсів та комунального майна як засобу збільшення надходжень до бюджету громади;

 • організація своєчасного затвердження та перегляду ставок місцевих податків і зборів згідно з чинним законодавством.

Основним результатом, яким планується досягти, є забезпечення зростання дохідної частини селищного бюджету за рахунок активізації підприємницького потенціалу, зниження частки тіньової економіки.

Прогнозний обсяг доходів загального фонду селищного бюджету (без урахування трансфертів) на 2022 рік становить 36852,1 тис.гри, або 108,4 % до показників затверджених на 2021 рік, у 2023 році  40494,1 тис.грн, зростання доходів загального фонду до 2022 року складе 109,9%, у 2024 році 43970,9 тис.грн., ріст доходної частини складе 108,6%.

Основним джерелом доходів загального фонду селищного бюджету (понад 60 %) є податок на доходи фізичних осіб. Надходження до бюджету даного податку прогнозуються в сумі 24525,0 тис.грн. у 2022 році, 27075,6 тис.грн. у 2023 році та 292562,4 тис.грн. у 2024 році.

Фактори впливу на збільшення надходжень платежів до селищного бюджету є:

 • збільшення кількості робочих місць;

 • своєчасна виплата заробітної плати;

 • сприятливий клімат для інвестицій в економіку територіальної громади;

 • проведення заходів детінізації відносин у сфері зайнятості населення, легалізації трудових відносин та виплати заробітної плати, дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства щодо мінімального розміру заробітної плати;

-погашення податкових зобов’язань перед бюджетом.

Прогнозний обсяг доходів спеціального фонду селищного бюджету (без урахування трансфертів) на 2022 рік складає 620,0 тис.грн., на 2023 рік  710,0 тис.грн., на 2024 рік  800,0 тис.грн.

Прогноз показників селищного бюджету Миропільської селищної ради на 2022 - 2024 роки за основними джерелами доходів у розрізі фондів наведено у додатку 2 до цього прогнозу.

V.Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу, гарантованого територіальною громадою міста боргу

та надання місцевих гарантій

На стадії прогнозу та в ході внесення змін до селищного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України в селищному бюджеті можуть виникати:

дефіцит за загальним фондом у разі використання вільного залишку бюджетних коштів; профіцит за загальним фондом у разі спрямування до бюджету розвитку коштів із загального фонду бюджету;

дефіцит за спеціальним фондом у разі залучення до бюджету розвитку коштів із запозичень, коштів із загального фонду бюджету, а також у разі використання залишків коштів спеціального фонду селищного бюджету, крім власних надходжень бюджетних установ.

У випадку виникнення тимчасових касових розривів буде використовуватись можливість отримання позик на їхнє покриття для фінансування захищених видатків загального фонду. 

Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на 2022 рік , 2023 рік, 2024 рік відсутні.

Обсяг платежів з погашення зовнішнього місцевого боргу на 2022- 2024 роки відсутні.(додаток 3, 4, 5)

 

 1. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету

Прогноз селищного бюджет Миропільської селищної ради складений, виходячи з норм чинного бюджетного законодавства, з урахуванням необхідності концентрації ресурсів на виконанні основних функціональних повноважень.

Бюджетні нововведення сприятимуть бюджетній самостійності і фінансовій незалежності селищного бюджету, що в свою чергу дозволить забезпечити виконання органами місцевого самоврядування своїх повноважень щодо надання якісних суспільних послуг населенню.

Під час формування видаткової частини селищного бюджету у середньостроковому періоді основним прагненням є досягнення цілей державної політики в межах ресурсних можливостей бюджету територіальної громади, спрямовування коштів на заходи відповідно до їх пріоритетності та актуальності, а також з урахуванням економного використання коштів за діючими бюджетними програмами.

Прогнозні показники видатків та кредитування селищного бюджету Миропільської селищної ради на 2022 - 2024 роки відображені на підставі поданих головними розпорядниками коштів пропозицій до Прогнозу, а саме: граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів - додаток 6; граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету - додаток 7. В процесі формування видаткової частини селищного бюджету враховані прогнозні розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на 2022- 2024 роки відповідно до Бюджетної декларації, прийнятої Верховною Радою України 15 липня 2021 року.

В першу чергу при формуванні видаткової частини прогнозу бюджету враховано вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами та некомерційними підприємствами охорони здоров'я. Враховані також обсяги видатків, необхідні для забезпечення стабільної роботи установ та закладів соціально - культурної сфери, надання соціальних гарантій для малозахищених категорій громадян, підтримки в належному стані об’єктів житлово - комунального господарства, впровадження заходів з енергозбереження (енергоефективності), виконання в межах фінансових можливостей селищних цільових (комплексних) програм.

Державне управління

Надані повноваження у сфері державного управління представлені виконавчими органами, відділами та службою Миропільської селищної ради із наявною загальною штатною чисельністю 38,5 штатні одиниці.

Метою діяльності є організаційне, інформаційне-аналітичне забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування, керівництво та управління виконавчими органами у відповідних сферах для ефективного представлення інтересів територіальної громади та здійснення від їх імені та в її інтересах функцій і повноважень місцевого самоврядування, визначених Конституцією та законами України.

Цілі державної політики у сфері органів місцевого самоврядування полягають у забезпеченні сприяння місцевого розвитку розбудові територіальної громади, забезпечення оптимізація та реалізація формування доходів і використання фінансових ресурсів для виконання завдань територіальної громади у фінансовій сфері, забезпечення якісного та ефективного управління закладами освіти, соціальної підтримки населення та закладів культури та інше.

Основні заходи передбачається здійснити у 2022-2024 роках:

забезпечення принципу прозорості у діяльності виконавчих органів селищної ради;

впровадження інформаційних технологій та електронного документообігу;

закріплення фінансової самодостатності місцевого самоврядування.

Освіта

Пріоритетними цілями у сфері освіти є реалізація головними розпорядниками бюджетних коштів - відділ освіти, відділу культури, туризму молоді та спорту (додаток 6) у середньостроковій перспективі напрямів направлених на: повноцінний розвиток кожної дитини, її успішну інтеграцію в українське суспільство та європейську інтеграцію; забезпечення діяльності мережі дошкільних навчальних закладів різних типів, створення умов для їх функціонування, зміцнення матеріально-технічної установ освіти, урізноманітнення моделей організації освіти, охоплення дітей обов'язковою дошкільною освітою. Для здійснення заходів для забезпечення якісної, сучасної, конкурентоспроможної та доступної освіти шляхом реалізації таких заходів: рівноправність у бюджетному фінансуванні закладів освіти усіх типів; упорядкування мережі закладів освіти та розширення їх конкурентного партнерства з закладами освіти; компетентнісний підхід до підготовки та перепідготовки вчителів.

Забезпечення в рамках продовження реформи загальної середньої освіти «Нова українська школа» якісної та доступної освіти шляхом стимулювання вчителів до професійного розвитку, розбудови нового освітнього середовища; забезпечення закладів загальної середньої освіти сучасним навчальним обладнанням та оновлення матеріально- технічної бази; розбудова безпечної та інклюзивної системи освіти за допомогою наближення освітніх послуг учням з особливими освітніми потребами, врахування індивідуальних потреб і можливостей таких здобувачів освіти; забезпечення доступності мистецької і позашкільної освіти; запровадження системи оцінювання якості освіти.

Основні результати, яких планується досягти: створення освітнього середовища на всій території громади, яке відповідає вимогам сьогодення; забезпечення доступної дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти з урахуванням демографічних та економічних реалій; сприяння підвищенню мотивації учнів до навчання, а вчителів - до професійного розвитку; надання освітніх послуг учням з особливими освітніми потребами максимально наближено до місця проживання та з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей.

Реалізація освітніх послуг буде здійснюватися через існуючу мережу освітніх закладів, яка включає 4 заклади дошкільної освіти середньорічна кількість дітей в яких 225 дитини, 4 закладів загальної середньої освіти середньорічна кількість учнів в яких 861 учень, 1 мистецька школа.

Охорона здоров’я

Пріоритетні цілі громади у сфері охорони здоров'я направлені на фінансову підтримку комунальних закладів охорони здоров'я, які здійснюються головним розпорядником бюджетних коштів  селищною радою (додаток 6). Граничний обсяг видатків головним розпорядником бюджетних коштів направлено на реалізацію наступних бюджетних програм: КПКВ 2113 «Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами», КПКВ 2142 «Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом», КПКВ 2145 «Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих», КПКВ 2152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я».

Основні результати, яких планується досягти: підвищення рівня медичного обслуговування населення; запровадження нових підходів до організації роботи закладів охорони здоров’я та їх фінансового забезпечення; подальший розвиток системи медичного обслуговування населення та реформування системи охорони здоров'я; зниження рівнів загальної захворюваності населення.

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Пріоритетні цілі громади у сфері соціального захисту та соціального забезпечення:

 • підвищення якості надання соціальних послуг;

 • забезпечення належного функціонування та подальшого розвитку територіального центру;

 • підвищення рівня охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення при раціональному використанні бюджетних коштів;

 • виявлення громадян їх індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні наданні соціальних послуг);

 • забезпечення якісного соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

 • компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян.

Основні результати, яких планується досягти: адаптація системи надання соціальних послуг до нових вимог законодавства, спрощення порядку надання соціальних послуг, впровадження нових, сучасних комп'ютерних та інтернет технологій;

Прогнозні граничні показники селищного бюджету по видатках на фінансування галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» на 2022-2024 роки передбачаються головному розпоряднику коштів – Миропільській селищній раді (додаток 6). Крім того, на 2022 - 2024 роки плануються видатки на реалізацію селищних програм соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення громади.

Виконання основних завдань покладено на територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

 

Культура і мистецтво

Пріоритетні цілі громади у сфері культури і туризму, втіленням яких у громаді проводить головний розпорядник бюджетних коштів - Миропільська селищна рада . Прогнозні граничні показники бюджету головному розпоряднику бюджетних коштів розподілені на реалізацію наступних бюджетних програм (додаток 6), а саме: КПКВ 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек» на утримання селищної централізованої бібліотечної системи, яка налічує 7 закладів; КПКВ 4060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» на утримання 7 закладів.

Протягом 2022-2024 років планується досягти наступних результатів:

запровадження системи державних стандартів щодо надання культурних послуг населенню;

забезпечення належних умов збереження музейних предметів у музейних закладах громади;

збільшення туристичного потоку; 

впровадження гендерно-орієнтованого бюджетування для підвищення ефективності використання бюджетних коштів, що спрямовуються на галузь із урахуванням потреб різних груп споживачів послуг, які надаватимуться закладами культури.

 

Фізична культура та спорт

Цілями громади у сфері фізичної культури та спорту реалізує головний розпорядник бюджетних коштів -Миропільська селищна рада (додаток 6).

Зміцнення фізичного здоров'я населення, формування здорового способу життя, залучення дітей та молоді до занять фізичною культурою та спортом та досягнення високих спортивних результатів це одне із завдань.

Прогнозні граничні показники видатків головним розпорядником коштів направлені на реалізацію бюджетної програми КПКВ 5011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту».

Протягом 2022-2024 років планується досягти наступних результатів:

створення безпечних умов для залучення широких верств населення до масового спорту;

удосконалення механізму утримання мережі сучасних спортивних споруд.

 

Житлово-комунальне господарство

Пріоритетними цілями селищної ради у сфері житлово-комунального господарства у 2022-2024 роках є створення умов щодо утримання, відновлення і захисту сприятливого для життєдіяльності населення середовища та забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами.

Метою є здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства, задоволення потреб населення у наданні житлово-комунальних послуг належної якості, що відповідає вимогам державних стандартів.

Пріоритетними завданнями галузі будуть: утримання та проведення ремонтів об’єктів благоустрою громади, утримання та обслуговування вуличного освітлення, мережі водопроводу, виконання інших заходів місцевих програм з благоустрою.

Основні завдання: підвищення якості житлово-комунальних послуг:

створення сприятливих умов для беззбиткової діяльності підприємств житлово- комунального господарства, накопичення інвестиційних ресурсів для технічного переоснащення та розвитку житлово-комунальної інфраструктури;

покращення якості зовнішнього освітлення у громаді;

впровадження ефективного енергозберігаючого обладнання; облаштування та благоустрій зупинок громадського транспорту; забезпечення умов для зменшення кількості безпритульних тварин.

Дорожньо-транспортний комплекс

Цілями громади у сфері дорожньо-транспортної інфраструктури у прогнозному періоді 2022-2024 рр. є поліпшення наявних та побудова нових об’єктів для потреб економічного розвитку й підвищення якості життя громадян.

У 2022 - 2024 роках передбачається здійснити заходи:

ремонт й утримання автомобільних доріг, капітальний ремонт тротуарів, що належить до комунальній власності селищної ради;

освітлення населених пунктів із застосуванням альтернативних видів енергії;

розробка довгострокових програм, перспективних планів утримання та розвитку дорожнього господарства;

розвиток транспортної інфраструктури селищної ради, що є каталізатором економічного зростання;

створення конкурентного середовища у сфері дорожнього господарства.

Охорона навколишнього природного середовища

Пріоритетними цілями у сфері охорони навколишнього природного середовища є забезпечення охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів;

передбачається здійснити заходи щодо забезпечення охорони та раціонального використання наявних на території селищної ради природних ресурсів, мінімізації шкідливого впливу на довкілля небезпечних відходів;

за рахунок екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності, та інших надходжень до селищного бюджету згідно з чинним законодавством у 2022-2024 роках здійснюватимуться заходи, направлені па охорону та раціональне використання природних ресурсів, збирання та сортування твердих побутових відходів, мінімізацію шкідливого впливу на довкілля небезпечних відходів та іншу діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Конкретні показники обсягу видатків на 2022-2024 роки будуть уточнювати залежно від реальних можливостей бюджету на відповідні роки.

Результат створення комфортного для проживання середовища шляхом покращення екологічного стану.

 1. Бюджет розвитку

Обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів та показники бюджету розвитку за основними видами надходжень та орієнтовними обсягами витрат у середньостроковому періоді наведені у додатках 9. 10.

Результат для покращення стану екології навколишнього середовища на території Миропільської селищної ради, зокрема будівництво  нових очисних споруд.

Основним фінансовим джерелом реалізації інвестиційних проектів у 2022 - 2024 роках надходження до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади коштів субвенції з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних  заходів.

 1. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами

Обсяги міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів до селищного бюджету Миропільської селищної ради на 2022-2024 роки характеризуються у додатку 11.

Згідно Бюджетної декларації, прийнятої Верховною Радою України 15 липня 2021 року визначено такі обсяги трансфертів: освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам, дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету, субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних  заходів.

Міжбюджетні трансферти з державного та інших бюджетів

 

Найменування трансферту

2022

2023

2024

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

25008100

27390000

29259000

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

463100

463100

463100

Інші субвенції з  місцевого бюджету

1955

1955

1955

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних  заходів

3000000

1000000

 

 

 1. Інші положення та показники прогнозу бюджету

Прогноз селищного бюджету Миропільської  селищної ради на 2022-2024 роки збалансований. У прогнозі відсутня інформація для заповнення додатків 4 «Показники місцевого боргу», 5 «Показники гарантованого територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій» та 8 «Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету».

Показники обсягів селищного бюджету Миропільської селищної ради на 2022-2024 роки будуть уточнені в залежності від законодавчих змін у податковій політиці, показників соціального та економічного розвитку території та реальних можливостей бюджету на відповідні роки.

 

 

 

Начальник фінансового відділу                                Олена ГОНЧАРУК

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь