A A A K K K
для людей із порушенням зору
Миропільська територіальна громада
Житомирської області

Положення КУ "Територіальний центр соціального обслуговування"

                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                      Рішенням  8-ї сесії 8-го скликання

                                                                 Миропільської селищної ради

                                           від 26.07.2017р.

                                                                       _____________ Селищний голова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

 (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ)

МИРОПІЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смт. Миропіль

2017р.

 

1. Загальна частина

1.1. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Миропільської селищної ради Романівcького району Житомирської області, скорочена назва КУ ТЦСО Миропільської селищної ради (далі по тексту - Терцентр) є комунальною установою  Миропільської селищної ради, рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації якого приймає сесія Миропільської селищної ради.

Терцентр утворюється для надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання або денного перебування.

Діяльність Терцентру відповідає критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги.

1.2. Терцентр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, актами інших центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також положенням про Терцентр.

1.3. Основними принципами діяльності Терцентру є законність, дотримання і захист прав людини, системність, комплексність, адресність та індивідуальний підхід, доступність та відкритість, добровільність вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, конфіденційність, відповідальність за дотримання етичних та правових норм під час надання послуг, дотримання державних стандартів соціальних послуг, недопущення негуманних і дискримінаційних дій щодо соціально незахищених категорій населення, які перебувають у складних життєвих обставинах.

 

2. Організаційно-правові засади

2.1. Юридична адреса:

13033, Житомирська область, Романівський район, смт. Миропіль, вул. Центральна, 38, телефон (04146)9-53-08.

2.2.  Засновником Терцентру є Миропільська селищна рада, уповноваженим органом управління -  орган виконавчої влади в галузі соціального захисту населення.

2.3. Терцентр є   юридичною   особою,   яка має печатку,  штамп,  ідентифікаційний  номер та може мати самостійний баланс, рахунок у державному казначействі, в установі банку.

Терцентр фінансується з бюджету Миропільської селищної ради.

2.4. Терцентр утворюється за наявності необхідної матеріально-технічної бази, зокрема приміщень, що відповідають будівельним, технічним, санітарно-гігієнічним нормам, вимогам пожежної безпеки та іншим нормам відповідно до законодавства.

2.5. Положення про Терцентр, його структура затверджується сесією Миропільської селищної ради.

Кошторис, штатний розпис Терцентру затверджує сесія Миропільської селищної ради за поданням Директора.

2.6. Методичне забезпечення діяльності Терцентру здійснює Мінсоцполітики, координацію та контроль за забезпеченням його діяльності - в установленому порядку структурний підрозділ з питань соціального захисту населення обласної держадміністрацій, організаційно-методичне забезпечення та контроль за додержанням законодавства про надання соціальних послуг - орган виконавчої влади в галузі соціального захисту населення Миропільської селищної ради.

Для забезпечення реалізації соціальної політики щодо надання соціальних послуг Терцентр взаємодіє зі структурними підрозділами органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності.

2.5. Терцентр утримується за рахунок коштів, які відповідно до Бюджетного кодексу України виділяються з місцевих бюджетів на соціальний захист населення та соціальне забезпечення, інших надходжень, у тому числі від діяльності його структурних підрозділів, від надання платних соціальних послуг, а також благодійних коштів громадян, підприємств, установ та організацій.

2.6. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників Терцентру затверджуються сесією  Миропільської селищної ради. Умови оплати праці працівників Терцентру та штатна чисельність визначаються сесією Миропільської селищної ради.

2.7. Для надання соціальних послуг Терцентр має право залучати на договірних засадах інші підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема волонтерів.

У Терцентрі можуть утворюватися мультидисциплінарні команди відповідно до Порядку організації мультидисциплінарного підходу з надання соціальних послуг .

2.8. Терцентр має право в установленому порядку отримувати гуманітарну та благодійну допомогу, в тому числі із-за кордону, яка використовується для надання допомоги громадянам, зазначеним у пункті 4 цього Типового положення та поліпшення матеріально-технічної бази Терцентру.

2.9. Перевірка роботи та контроль за організацією діяльності, пов'язаної із наданням соціальних послуг, структурних підрозділів Терцентру, ревізія фінансово-господарської діяльності Терцентру проводяться відповідно до законодавства України.

 

3. Мета та завдання Терцентру.

3.1. Основною метою діяльності Терцентру є сприяння у розв’язанні проблемних питань і надання соціальних послуг громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які проживають на території України, а саме на території Миропільської об’єднаної територіальної громади на законних підставах, які перебувають у складних життєвих обставинах й потребують сторонньої допомоги.

3.2. Основними завданнями Терцентру є:

3.2.1. моніторинг та виявлення громадян, зазначених у пункті 4 цього Типового положення, формування електронної бази даних таких громадян, визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у наданні соціальних послуг;

3.2.2. забезпечення якісного надання соціальних послуг;

3.2.3. установлення зв'язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговує Терцентр, з метою сприяння в наданні соціальних послуг громадянам, зазначеним у пункті 4 цього Типового положення;

3.2.4. проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потрапляння в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді;

3.2.5. виявлення сімей, дітей та молоді, осіб похилого віку, інвалідів та учасників АТО, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

3.2.6. здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, осіб похилого віку, інвалідів та учасників АТО, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальної допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки потреб у таких послугах;

3.2.7. залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми, молоддю, особами похилого віку, інвалідами та учасниками АТО;

3.2.8. виявляє усі сім’ї, які потребують соціальної підтримки з боку держави;

3.2.9. проводить оцінку потреб сімей, дітей та молоді, осіб похилого віку, інвалідів та учасників АТО, обстеження матеріально-побутових умов за згодою сім’ї, визначає планування та методи соціальної роботи;

3.2.10. забезпечує надання необхідних соціальних послуг особам, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми;

3.2.11. забезпечує соціальну підтримку ВІЛ-інфікованих дітей, молоді та членів їх сімей;

3.2.12. здійснює заходи із соціального патронажу осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, у тому числі за повідомленням установ виконання покарань;

3.2.13. інформує сім’ї, дітей та молодь, осіб похилого віку, інвалідів та учасників АТО про можливість отримання інших видів соціальної допомоги і послуг;

3.2.14. проводить у сімей,  серед дітей та молоді, осіб похилого віку, інвалідів та учасників АТО за місцем проживання інформаційно-просвітницьку роботу, спрямовану на формування стандартів позитивної поведінки, здорового способу життя шляхом розповсюдження соціальної реклами і проведення консультацій;

3.2.15. перенаправляє членів сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують соціальних послуг чи різних видів допомоги до інших закладів, установ та організацій (різних форм власності та господарювання);

3.2.16. здійснює заходи, розповсюджує інформаційні матеріали з питань пропагування сімейних форм виховання та питань соціального захисту населення.

3.3. Терцентр, відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:

3.3.1. здійснює виявлення та веде облік:

- сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- осіб з числа випускників інтернатних закладів;

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;

- прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників;

- осіб з інвалідністю;

- осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі;

- осіб, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми, залучалися до найгірших форм дитячої праці;

- осіб похилого віку, інвалідів, хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги;

- осіб, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям, стихійним лихом, катастрофою і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім'ї;

- учасників АТО та їх сімей;

3.3.2. проводить оцінку потреб особи, сім’ї, обстеження матеріально-побутових умов за їх згодою, визначає планування надання соціальних послуг та методи соціальної роботи; впроваджує нові соціальні технології, спрямовані на виявлення отримувачів соціальних послуг на ранніх стадіях життєвих проблем;

3.3.3. узагальнює на місцевому рівні статистичні дані та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно наданих соціальних послуг та проведеної соціальної роботи;

3.3.4. забезпечує захист персональних даних осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

3.3.5. забезпечує підвищення професійної кваліфікації працівників Терцентру відповідно до чинного законодавства.

3.4. Терцентр має право:

- вносити на розгляд сесії Миропільської селищної ради пропозиції щодо вдосконалення надання соціальних послуг та проведення соціальної роботи;

подавати пропозиції до проектів відповідних бюджетів з питань, що належать до їх компетенції;

- укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями (в тому числі іноземними) щодо проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань;

- залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для надання соціальних послуг особам, сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах; в установленому порядку одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;

- вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів осіб, сімей;

- здійснювати посередництво у представництві інтересів осіб, сімей та порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог законодавства з питань надання соціальних послуг та проведення соціальної роботи.

3.5. Терцентр надає такі соціальні послуги:

- соціальна профілактика;

- соціальна підтримка;

- соціальний супровід;

- соціальне обслуговування;

- консультування;

- догляд вдома;

- денний догляд.

Крім того, Терцентр може надавати такі соціальні послуги:

- паліативний/хоспісний догляд;

- соціальна адаптація;

- соціальна інтеграція;

- абілітація;

- соціальна реабілітація;

- кризове та екстрене втручання;

- представництво інтересів;

- посередництво (медіація);

- соціально-економічні (у формі надання натуральної чи грошової допомоги);

- транспортні;

- інші соціальні послуги.

 

4. Умови прийняття до Терцентру та надання соціальних послуг

4.1. На надання соціальних послуг в Терцентрі мають право:

- громадяни похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ;

- громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім'ї;

- сім’ї та молодь, які перебувають в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 р. №896.

4.2. Прийняття до Терцентру здійснюється на підставі заяви особи, яка перебуває у складних життєвих обставинах, або її законного представника, доповненої визначення індивідуальних потреб.

4.2.1. Терцентр протягом:

- 3-х робочих днів з дня подання заяви розглядає заяву особи, надає їй допомогу в підготовці необхідних документів, визначених з урахуванням спеціалізації відділень Терцентру, де ця особа, сім’я буде отримувати соціальні послуги;

- у разі необхідності, протягом 3-х робочих днів після звернення особи надсилає запит до закладу охорони здоров’я за місцем проживання цієї особи для одержання медичного висновку про здатність до самообслуговування та потребу у сторонній допомозі й наданні соціальних послуг;

- до відповідного підприємства, установи, організації, що надають послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, або виконавчого органу селищної ради за місцем реєстрації громадянина – для отримання довідки про зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;

- 5 робочих днів після розгляду заяви визначає індивідуальні потреби особи, сім’ї та готує рекомендації щодо організації надання цій особі, сім’ї соціальних послуг, у т.ч. щодо необхідності здійснення соціального супроводу;

- 10 календарних днів заклад охорони здоров'я після надходження запиту надає медичний висновок Терцентру, який приймає рішення про необхідність або відмову в наданні соціальних послуг;

- 10 робочих днів (якщо не потрібен медичний висновок) після подання заяви приймає рішення на підставі заяви та пакета необхідних документів, визначених індивідуальних потреб щодо надання соціальних послуг.

При прийнятті рішення про надання соціальних послуг та визначенні їх обсягу або відмову у наданні певних соціальних послуг вирішальною є інформація з карти визначення індивідуальних потреб. Про прийняте рішення особа, її опікун/піклувальник, законний представник, сім’я повідомляється письмово.

4.2.2. У разі необхідності надання невідкладної допомоги особі, сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, Терцентр приймає рішення про можливість організації та надання соціальних послуг протягом 3-х робочих днів.

4.2.3. Терцентр може відмовити особі, сім’ї у наданні соціальних послуг у разі, якщо за наявних ресурсів у Терцентрі не в змозі задовольнити визначених потреб у соціальних послугах.

У разі неможливості надання сім’ї, особі, яка перебуває у складних життєвих обставинах, відповідної соціальної послуги Терцентр сприяє у наданні таким сім’ям та особам соціальних послуг чи різних видів допомоги іншими закладами, установами та організаціями (різних форм власності та господарювання).

У разі відмови у наданні соціальних послуг, особа, сім’я інформується про відмову письмово протягом 5 робочих днів (якщо не потрібен медичний висновок) з дня подання нею заяви із зазначенням причин відмови та рекомендаціями щодо можливих шляхів вирішення її проблемних питань.

4.2.4. У разі потреби та за згодою особи, сім’ї з метою визначення додаткової потреби у натуральній чи грошовій допомозі проводиться обстеження їх матеріально-побутових умов. Для цього утворюється комісія, до складу якої входить не менш як три особи.

4.2.5. У разі коли особа, яка потребує надання соціальних послуг, за віком або за станом здоров'я неспроможна самостійно прийняти рішення про необхідність їх надання, таке рішення може прийняти її законний представник.

4.2.6. У разі прийняття рішення про надання соціальних послуг особі, сім’ї, з ним/ними або опікуном/піклувальником, законним представником укладається  договір про надання соціальних послуг і видається відповідний наказ.

Терміни та умови перебування у Терцентрі, умови надання та припинення послуг, права та обов'язки сторін зазначаються у договорі, що укладається між Терцентром та сім’єю, особою, яка потребує соціальних послуг, за винятком послуг, що надаються на разовій основі, зокрема консультаційних. Зміст, обсяг та періодичність надання соціальних послуг зазначаються у індивідуальному плані надання послуг, примірник якого у якості додатка є невід’ємною частиною договору.

4.2.7. На кожного громадянина, який отримує соціальні послуги у Терцентрі ведеться особова справа.

Перелік документів, необхідних для прийняття рішення про надання соціальних послуг у Терцентрі та оформлення особової справи, визначається окремо з огляду на те, яких соціальних послуг потребує особа, сім’я, яка знаходиться у складних життєвих обставинах та у яких структурних підрозділах передбачається їх надання.

Особові справи оформляються, обліковуються й зберігаються з дотриманням принципів конфіденційності у відділенні за визначенням індивідуальних потреб у соціальних послугах.

4.2.8. Особи, сім’ї,  які знаходяться у складних життєвих обставинах й отримують соціальні послуги у Терцентрі, або їх опікуни/піклувальники, законні представники мають право, після подання письмового запиту на ім’я завідувача Терцентру, переглянути свою особову справу.

4.2.9. Надання соціальних послуг особі, сім’ї працівниками структурних підрозділів Терцентру здійснюється згідно індивідуального плану надання соціальних послуг

4.2.10. Надання соціальних послуг у Терцентрі припиняється за письмовим повідомленням особи, яка перебуває у складних життєвих обставинах або її законних представників у разі:

- поліпшення стану здоров'я, виходу із складних життєвих обставин, у результаті чого втрачається потреба у наданні соціальних послуг;

- направлення особи до стаціонарного відділення, будинку-інтернату для громадян похилого віку, пансіонату, психоневрологічного інтернату, будинку для ветеранів та інших закладів постійного проживання;

- зміни місця проживання особи, сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах;

- поліпшення матеріально-побутових умов (для осіб, сімей, які потребували надання цих послуг у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги);

- грубого, принизливого ставлення особи, яка перебуває у складних життєвих обставинах до обслуговуючого персоналу, соціальних працівників, соціальних робітників та інших працівників Терцентру;

- порушення громадського порядку (сварки, бійки тощо);

- систематичного перебування в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння;

- у разі смерті особи, яка перебуває у складних життєвих обставинах;

- виявлення в отримувача, якого безоплатно обслуговує територіальний центр, працездатних рідних, батьків, дітей, чоловіка, дружини) або інших осіб, які відповідно до законодавства повинні забезпечити йому догляд і допомогу;

- виявлення  в отримувача медичних протипоказань для надання соціальних послуг територіальним центром;

-надання отримувачеві соціальних послуг фізичною особою, якій призначено щомісячну компенсаційну виплату, допомогу на догляд в установленому законодавством порядку (крім обслуговування у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги);

- надання отримувачем соціальних послуг іншій особі та отримання ним щомісячної компенсаційної виплати, допомоги на догляд в установленому законодавством порядку;

- відмова отримувача або його законного представника від отримання соціальних послуг;

- несвоєчасне внесення плати за отримані послуги протягом одного місяця після пред’явлення суб’єктом рахунка (в разі надання соціальних послуг за плату);

- невиконання отримувачем без поважних причин вимог щодо отримання соціальної послуги з догляду вдома після письмового попередження  про припинення чи обмеження її надання або після обмеження надання такої послуги;

- припинення діяльності територіального центру;

- смерть отримувача;

- укладення нового договору про надання соціальних послуг;

- наявність в отримувача договору довічного утримання (догляду).

4.3. Про припинення надання соціальних послуг особі, сім’ї видається наказ, на підставі якого вноситься інформація до електронної бази даних Терцентру (за наявністю) і робиться позначка в журналі обліку та в особовій справі із зазначенням дати за підписом директора Терцентру.

4.4. Типові форми заяви, повідомлення про прийняття рішення про надання/відмову у наданні соціальних послуг, медичного висновку, карти визначення стану та індивідуальних потреб отримувача у надані соціальних послуг, акта обстеження матеріально-побутових умов, індивідуального плану надання соціальних послуг, договору про надання соціальних послуг, журналу обліку громадян, яких обслуговує Терцентр, затверджує Мінсоцполітики в установленому порядку.

4.5. Соціальні послуги в Терцентрі можуть надаватися як за плату, так і безоплатно.

4.5.1. Безоплатно в обсягах, визначених державними стандартами соціальних послуг, надаються:

- сім'ям, дітям та молоді, які знаходяться у складній життєвій ситуації;

- особам з числа випускників інтернатних закладів;

- дітям-сирітам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, а також їх біологічним батькам, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям та усиновлювачам;

- особам з інвалідністю;

- особам, які звільнилися з місць позбавлення волі;

- особам, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми, залучалися до найгірших форм дитячої праці;

- особам похилого віку, інвалідам, хворим (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, або рідні є громадянами похилого віку чи визнані інвалідами в установленому порядку;

- особам, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям, стихійним лихом, катастрофою і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім'ї;

- особам, із залишковими явищами перенесеного інсульту;

- учасникам АТО.

4.5.2. Безоплатне надання соціальних послуг у Терцентрі припиняється у разі:

- виявлення в особи похилого віку, яку безоплатно обслуговує Терцентр, працездатних рідних (батьків, дітей, чоловіка, дружини) або осіб, які відповідно до законодавства повинні забезпечити йому догляд і допомогу, або осіб, з якими укладено договір довічного утримання (догляду);

- надання особі, яка перебуває у складних життєвих обставинах, соціальних послуг фізичною особою, якій призначено грошову компенсацію у встановленому законодавством порядку.

4.5.3. Іншим особам соціальні послуги в обсягах, визначених державними стандартами, можуть надаватися із встановленням диференційованої плати залежно від доходу таких осіб відповідно до діючого законодавства.

4.5.4. Соціальні послуги понад обсяги, визначені державними стандартами, надаються за плату.

4.5.5. Обмеження чи відмова в отриманні одних соціальних послуг не може бути підставою для обмеження чи відмови в інших соціальних послугах.

4.5.6. Тарифи на платні соціальні послуги встановлюються Терцентром відповідно до «Методичних рекомендацій щодо обрахунку вартості соціальних послуг, що надаються за рахунок бюджетних коштів» (проект) і затверджуються сесією Миропільської селищної ради.

4.5.7. Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, використовуються відповідно до чинного законодавства.

4.5.8. У виняткових випадках громадяни похилого віку, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, можуть звільнятися від 
плати за надання соціальних послуг у структурних підрозділах Терцентру у разі, коли такі рідні належать до малозабезпечених осіб і отримують державну соціальну допомогу в установленому законодавством порядку, залежні від психоактивних речовин, перебувають у місцях позбавлення волі тощо. Для цього засновник самостійно або через утворену ним комісію приймає рішення (розпорядження) про звільнення громадян від зазначеної плати.

 

5. Організація роботи Терцентру, завдання та функції відділень.

5.1. Надання соціальних послуг здійснюється у відділеннях Терцентру.

5.2. Надавачами соціальних послуг у Терцентрі є соціальні працівники; соціальні робітники; інші фахівці та професіонали (соціальний педагог, юрист, психолог та інші, передбачені стандартами соціальних послуг).

5.3. Надання соціальних послуг у Терцентрі здійснюється згідно з планами роботи на рік, щоквартальними планами діяльності, щоквартальними планами діяльності його відділів, щоквартальними планами роботи персоналу, який надає соціальні послуги.

5.4. Для виконання завдань у Терцентрі можуть утворюватися такі відділи:

- відділення  соціальної допомоги вдома;

- відділення допомоги сім’ї, дітей, молоді та учасників АТО;

- відділення визначення індивідуальних потреб,  моніторингу та оцінки якості соціальних послуг;

- відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання у територіальному центрі;

-  відділення соціальних послуг в умовах денного перебування;

- інші підрозділи, діяльність яких спрямована на надання соціальних послуг особам, сім’ям, відповідно до встановлених потреб.

5.5. Надання соціальних послуг відділеннями Терцентру може здійснюватися цілодобово, впродовж дня, почасово, за місцем проживання, в закладі, на разовій, періодичній, тимчасовій (до 6 місяців), постійній основі або терміново. У разі потреби, допускається застосування гнучкого режиму робочого часу для працівників Терцентру відповідно до Наказу Міністерства праці та соціальної політики «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу» від 04.10.2006 №359.

5.6. Час (тривалість), місце та термін (періодичність), умови та обсяг надання соціальних послуг особі, сім’ї в Терцентрі залежить від встановлених індивідуальних потреб та конкретних умов, що сприяють реабілітації, реінтеграції та соціальній адаптації цієї особи, сім’ї.

5.7. Для організації надання соціальних послуг у Терцентрі вивчаються індивідуальні потреби сім’ї, особи, яка перебуває у складних життєвих обставинах, та спільно з сім’єю, особою розробляється індивідуальний план роботи з нею.

5.8. До вивчення індивідуальних потреб особи, сім’ї та підготовки індивідуального плану надання послуг можуть залучатися необхідні фахівці - члени мультидисциплінарної команди: психіатр, реабілітолог, психотерапевт, нарколог, юрист та ін.

5.9. Надання соціальних послуг особі, сім’ї здійснюється працівниками визначених відділеннями Терцентру за індивідуальними планами надання соціальних послуг. Працівники забезпечують надання відповідних соціальних послуг згідно встановлених стандартів та нормативів соціальної послуги. У відділеннях можуть надаватись як одиничні соціальні послуги, так і комплекс соціальних послуг.

 

6. Відділення соціальної допомоги вдома

6.1. Відділення соціальної допомоги вдома Територіального центру надання соціальної допомоги (далі - відділення соціальної допомоги вдома) утворюється для надання соціальних послуг за місцем проживання/перебування не менш як 80 одиноким громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з частковою втратою рухової активності (мають III, IV, V групи рухової активності) та потребують сторонньої допомоги, надання соціальних послуг в домашніх умовах згідно з медичним висновком, а саме:

-  похилого віку;

-  інвалідів (які досягли 18-річного віку), крім інвалідів унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які отримують соціальну допомогу на постійний сторонній догляд, побутове та спеціальне медичне обслуговування відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"

- хворих (з числа одиноких осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці).

6.2. Відділення не здійснює надання соціальних послуг громадян, які потребують цілодобового стороннього догляду.

 Право на позачергове надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома мають одинокі ветерани війни, особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", жертви нацистських переслідувань, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1, 2 і 3 категорії, особи, депортовані за національною ознакою.

6.3 У Терцентрі може бути утворено кілька відділень соціальної допомоги вдома або одне відділення з відповідною структурою, штатним розписом і фондом оплати праці.

У разі виявлення не менш як 50 непрацездатних громадян з порушеннями опорно-рухового апарату, зору, слуху, з психічними розладами (соціально-безпечні, які не перебувають на спеціальному диспансерному обліку), інших категорій громадян, які не здатні до самообслуговування та які потребують надання соціальних послуг вдома, місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування можуть утворювати спеціалізовані відділення, в тому числі паліативного/хоспісного догляду.

6.4. Якщо громадян, які потребують надання соціальних послуг, виявлено менш як 80 осіб (для спеціалізованого відділення - менш як 50 осіб), їх обслуговування може здійснюватися згідно з договором, який укладається з непрацюючою фізичною особою і Терцентром, про оплату відповідної роботи за рахунок коштів, що виділяються для цієї мети.

Відділення соціальної допомоги вдома надає відповідно до державних стандартів соціальних послуг такі послуги:

1) догляд вдома;

2) паліативний/хоспісний догляд.

6.5. Відділення соціальної допомоги вдома може здійснювати обслуговування громадян похилого віку, інвалідів,  хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу.

6.6. Обслуговування таких громадян здійснюється за плату відповідно до тарифів на платні соціальні послуги або з установленням диференційованої плати.

6.7. Сесія Миропільської селищної ради може приймати, як виняток, рішення (розпорядження) про звільнення від плати за надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома громадян, які мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу. В такому разі видатки, пов'язані із наданням соціальних послуг громадян, передбачаються в кошторисі Терцентру за рахунок додаткових коштів місцевих бюджетів.

6.8. Кількість громадян, яких повинен обслуговувати соціальний працівник, соціальний робітник, обсяг їх роботи визначає директор Терцентру з урахуванням стану здоров'я громадянина, який обслуговується, його віку, рівня рухової активності, здатності до самообслуговування, місця та умов проживання, наявності транспортного сполучення, інших факторів, що можуть вплинути на якість надання соціальних послуг (один соціальний робітник обслуговує шістьох громадян у сільській місцевості, інших місцевостях, що не мають транспортного сполучення, у приватному або державному секторі без комунальних зручностей і десять громадян у селищі міського типу з комунальними зручностями.

Один соціальний робітник обслуговує двох непрацездатних громадян, яким установлена V група рухової активності).

6.9. На підставі даних карти визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги та медичного висновку складається індивідуальний план надання соціальної послуги, після чого між громадянином і Терцентром укладається договір, в якому зазначаються зміст та обсяг послуги, порядок оплати, обумовлюються періодичність, строки надання соціальної послуги відділенням соціальної допомоги вдома, інші умови.

Відділення соціальної допомоги вдома згідно з умовами договору, затвердженим графіком роботи та індивідуальним планом надання соціальної послуги з догляду вдома надає соціальну послугу з догляду вдома постійно (III група рухової активності - два рази на тиждень, IV - три рази, V - п’ять разів), періодично (два рази на місяць), тимчасово (визначений у договорі період), організовує надання передбачених договором послуг, контролює їх якість, визначає додаткові потреби, вживає заходів до їх задоволення

На кожного громадянина, якого обслуговує відділення соціальної допомоги вдома, ведеться особова справа, в якій міститься:

1) письмова заява громадянина;

2) медичний висновок про не здатність до самообслуговування, потребу в постійній сторонній допомозі та догляді в домашніх умовах;

3) карта визначення індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг.

4) один примірник договору, укладеного громадянином і Терцентром;

5) довідка про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;

6) інформація з Державного реєстру прав, отримана посадовою особою структурного підрозділу з питань соціального захисту населення виконавчого органу відповідної ради шляхом безпосереднього доступу до цього Реєстру;

7) копія довідки про встановлення групи інвалідності (за наявності);

8) копія рішення (розпорядження) сесії  Миропільської селищної ради, або утвореної ним комісії, про звільнення від плати громадян похилого віку, інвалідів,  хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу (за наявності);

9) копія наказу про здійснення (припинення) надання соціальних послуг;

10) довідка про доходи за останні шість місяців, що передують місяцю звернення за встановленням диференційованої плати за надання соціальних послуг;

11) індивідуальний план надання соціальної послуги;

12) копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб).

 

7. Відділення допомоги сім’ї, дітей, молоді та учасників АТО

7.1. Відділення допомоги для сім’ї, дітей та молоді Територіального центру надання соціальної допомоги (далі – відділення допомоги сім’ї ) утворюється для проведення соціальної роботи зі сім’ями, дітьми, молоддю та учасниками АТО, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Відділення допомоги сім’ї у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, іншими нормативно-правовими актами з питань сім’ї, дітей та молоді , а також цим Загальним положенням.

7.2. Відділення допомоги сім’ї надає послуги на безоплатній основі.

7.3. Основними принципами діяльності відділення допомоги сім’ї є:

- законність;

- соціальна справедливість;

- доступність та відкритість;

- конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних і правових норм;

- додержання і захист прав людини;

- адресність та індивідуальний підхід;

- добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних послуг;

- комплексність та системність під час надання соціальних послуг;

- дотримання державних стандартів і нормативів соціальних послуг;

- максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів.

7.4. Основними завданнями відділення допомоги сім’ї є:

- проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді та учасників АТО;

- виявлення сімей, дітей, молоді та учасників АТО, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

- здійснення соціального супроводу сімей, дітей, молоді та учасників АТО, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки потреб їх у таких послугах;

- забезпечення взаємодії із структурними підрозділами Миропільської селищної ради, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми, молоддю та учасниками АТО.

7.5. Відділення відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює виявлення та веде облік:

- сімей, дітей, молоді та учасників АТО,які перебувають у складних життєвих обставинах;

- осіб з числа випускників інтернатних закладів;

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;

- прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників;

- осіб з інвалідністю;

- осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі;

- осіб, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми, залучалися до найгірших форм дитячої праці;

2) проводить оцінку потреб дитини, сім’ї, молодої особи та учасника АТО, обстеження матеріально-побутових умов за згодою сім’ї, визначає планування та методи соціальної роботи;

3) здійснює у разі потреби соціальний супровід та надання соціальних послуг, зокрема:

- забезпечує надання необхідних соціальних послуг особам, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми;

- забезпечує соціальну підтримку ВІЛ-інфікованих дітей, молоді та членів їх сімей;

- здійснює заходи із соціального патронажу осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, у тому числі за повідомленням установ виконання покарань;

- здійснює соціальну та психологічну адаптацію дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя;

- інформує населення про форми сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- надає юридичну, психологічну та соціальну допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, а також їх біологічним батькам, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям та усиновлювачам;

- здійснює соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу; бере участь у підготовці до самостійного життя дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з числа випускників інтернатних закладів;

4) інформує сім’ї, дітей та молодь про можливість отримання інших видів соціальної допомоги і послуг;

5) проводить у сім’ях, серед дітей та молоді за місцем проживання інформаційно-просвітницьку роботу, спрямовану на формування стандартів позитивної поведінки, здорового способу життя шляхом розповсюдження соціальної реклами і проведення консультацій;

6) впроваджує нові соціальні технології, спрямовані на виявлення отримувачів соціальних послуг на ранніх стадіях життєвих проблем; формує навички відповідального батьківства, здійснює профілактику соціального сирітства;

7) узагальнює статистичні та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, які подає до Житомирського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

8) дотримується державних стандартів і нормативів під час проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;

9) забезпечує захист персональних даних сімей, дітей, молоді та учасників АТО, які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;

10) Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.

7.6. Основними завданнями відділу допомоги учасників АТО є:

-  забезпечення взаємодії з органами виконавчої влади, державними органами та органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями ветеранів війни та учасників АТО, волонтерськими та іншими громадськими організаціями, підприємствами, установами для вирішення питань лікування, реабілітації, соціального захисту та адаптації учасників АТО;

- збір та обробка інформації щодо проблемних питань і потреб учасників АТО та їх родин;

- підготовка пропозицій щодо вирішення проблемних питань учасників АТО;

- здійснення моніторингу стану вирішення питань.

7.7. Відділення відповідно до покладених на нього завдань:

1)    надає консультативну допомогу та сприяє учасникам АТО щодо:

 отримання документів, необхідних для надання відповідного статусу згідно з Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

- отримання пільг та соціальних гарантій;

- лікування, реабілітації, адаптації;

- інших питань соціального захисту;

2) проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з представниками громадських об’єднань ветеранів війни та учасників АТО, волонтерських організацій, організовує освітні заходи для учасників АТО з метою поширення інформації про їх соціальні права та гарантії;

3) збирає, узагальнює та подає голові селищної ради пропозиції громадських об’єднань ветеранів війни та учасників АТО, волонтерських організацій з вирішення питань, які мають важливе суспільне значення і пов'язані із захистом прав, свобод і законних інтересів учасників АТО та їх родин, волонтерів, волонтерських організацій, що надають їм допомогу;

4) вирішує інші питання в межах наданих повноважень.

 7.8. Центр для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

- запитувати та одержувати від державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій необхідні інформацію, документи і матеріали;

запрошувати на свої засідання керівників і представників державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій;

залучати для розгляду питань, що належать до компетенції Центру, працівників органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за їх згодою);

використовувати гарячу лінію (Call-центр), створену згідно з Указом Президента України від 18 березня 2015 року № 150 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції»;

здійснювати разом зі структурними підрозділами обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, центральними органами виконавчої влади заходи для вирішення порушених під час анкетування питань;

 

8. Відділення стаціонарного догляду для постійного
        або тимчасового проживання територіального центру

 8.1. Відділення стаціонарного догляду для  постійного  або тимчасового проживання територіального центру (далі - відділення стаціонарного догляду) утворюється  для  обслуговування  не  менш  як 20 і не більш як 50 одиноких громадян,  до якого на постійне  або  тимчасове проживання,   повне   державне  утримання  безоплатно  приймаються одинокі громадяни похилого віку,  інваліди (які досягли 18-річного віку),  хворі  (з  числа  осіб  працездатного  віку  на  період до встановлення  їм  групи  інвалідності,  але  не  більш  як  чотири місяці),  які  відповідно  до  висновку  лікарсько-консультаційної комісії закладу охорони здоров'я, за станом здоров'я не здатні до самообслуговування, потребують постійного стороннього догляду та допомоги,   соціально-побутових,   соціально-медичних та інших соціальних послуг.

8.2. У відділенні стаціонарного догляду громадяни  перебувають  на повному державному утриманні, одержують необхідні їм соціальні послуги та відповідно до встановлених норм забезпечуються:

     1) житлом,  одягом,  взуттям,  постільною білизною,  м'яким і твердим інвентарем і столовим посудом;

     2) раціональним чотириразовим харчуванням, у тому числі  з урахуванням  віку і  стану  здоров'я,  у межах  натуральних норм харчування, передбачених для мешканців інтернатних установ;

     3) цілодобовим соціально-медичним обслуговуванням;

     4) слуховими апаратами, окулярами,   протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування (крім моторизованих), медикаментами відповідно до медичного висновку;

     5) комунально-побутовим обслуговуванням (опалення, освітлення, радіофікація, тепло-, водопостачання тощо).

    6) одиноким пенсіонерам,  які  перебувають  у  відділенні стаціонарного   догляду,   пенсія   виплачується  у  встановленому  законодавством порядку.  8.3. За наявності вільних місць до відділення стаціонарного догляду на загальних умовах строком до 4 місяців можуть прийматись одинокі громадяни похилого віку, інваліди (які досягли 18-річного віку), хворі ( з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як 4 місяці), які тимчасово втратили здатність до самообслуговування, потребують стороннього догляду, соціально-медичного обслуговування.

 8.4. За  рішенням органу, що утворив територіальний центр, до відділення  стаціонарного  догляду  на  загальних підставах можуть прийматися  (за  наявності вільних місць) громадяни похилого віку, інваліди  (які  досягли  18-річного  віку),  хворі  (з  числа осіб працездатного   віку   на   період   до   встановлення   їм  групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які мають рідних, що повинні  забезпечити їм догляд і допомогу. В такому разі зазначені категорії  громадян перебувають у відділенні стаціонарного догляду на  умовах  оплати згідно із затвердженими тарифами або за рахунок додаткових коштів місцевих бюджетів.

 8.5. Право на позачергове  влаштування  до   відділення стаціонарного догляду мають  одинокі  ветерани   війни, особи,  на яких поширюється  дія  Закону  України  "Про  статус  ветеранів  війни, гарантії їх соціального захисту",  жертви  нацистських переслідувань, особи,  які  постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1, 2 і 3 категорії, у разі, коли вони не здатні  до  самообслуговування,  потребують постійного стороннього догляду та соціально-медичного обслуговування.

 Одинокі ветерани праці, самотні громадяни похилого  віку та члени  сімей загиблих військовослужбовців мають переважне право на влаштування до стаціонарного відділення.

 8.6. До відділення стаціонарного догляду громадяни приймаються  за рішенням (направленням) виконавчого  органу Миропільської селищної ради.  Рішення видається на підставі письмової заяви   громадянина, паспорта, висновку лікарсько-консультаційної  комісії закладу охорони здоров'я про не здатність його  до  самообслуговування  та  потребу  в  постійному сторонньому догляді та допомозі.

8.7.  На кожного  громадянина,  який  перебуває  у відділенні стаціонарного догляду, ведеться особова справа, в якій міститься:

     1) письмова заява громадянина;

     2) копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

     3) копія рішення виконкому;

     4) висновок лікарсько-консультаційної комісії закладу охорони здоров'я  про нездатність до самообслуговування та потребу в постійному сторонньому догляді та допомозі;

     5) довідка про розмір призначеної пенсії;

     6) довідка про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;

      7)  інформація  з Державного реєстру прав, отримана посадовою особою   виконавчого органу  відповідної   ради   шляхом   безпосереднього   доступу  до  цього Реєстру;

     8) довідка  медико-соціальної  експертної  комісії  про групу інвалідності (за наявності);

     9) копія наказу про надання (припинення) соціальних послуг;  

     10) копія  рішення виконкому про звільнення від плати громадян  похилого  віку, інвалідів (які досягли 18-річного віку),  хворих  (з  числа  осіб  працездатного  віку  на період до встановлення  їм  групи  інвалідності,  але  не  більш  як  чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу (за наявності);

     11) довідка про доходи за останні шість місяців, що передують місяцю   звернення за встановленням  диференційованої  плати  за надання соціальних послуг.

      12)   карта   визначення   індивідуальних  потреб  отримувача соціальних послуг;

     13) індивідуальний план надання соціальної послуги;

     14) договір про надання соціальної послуги;

     15)  копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб).

 8.8.  Громадяни,  які  приймаються до відділення стаціонарного догляду,  проходять  карантин  в  окремому ізольованому приміщенні протягом  14  днів,  після  чого  у  разі  відсутності інфекційних захворювань переводяться до приміщення постійного проживання.

8.9. Тимчасове вибуття громадянина із відділення стаціонарного догляду  за особистим бажанням дозволяється за висновком лікаря та письмовим зобов'язанням родичів або осіб, які згодні його прийняти на проживання та забезпечити належний догляд і необхідні соціальні послуги.

Витрати, пов'язані  з  поїздкою  до  родичів  або інших осіб, територіальний центр не компенсує.

 Якщо громадянин тимчасово вибуває із відділення стаціонарного догляду на цей період він знімається з матеріального забезпечення. Про   вибуття   із  відділення  стаціонарного  догляду  громадянин завчасно  (за  три  дні) письмово повідомляє завідувача відділення стаціонарного догляду.

8.10. Адміністрація   територіального   центру   відповідно  до законодавства може виконувати  обов'язки  опікуна  (піклувальника) щодо громадян, які перебувають у відділенні стаціонарного догляду, яким  не встановлено опіку чи піклування або не призначено опікуна чи піклувальника, і одночасно вживає заходів до встановлення опіки чи піклування над такими громадянами.

     8.11.   Перебування   громадянина  у  відділенні  стаціонарного догляду  припиняється  за  погодженням  виконавчого органу Миропільської селищної ради  на  підставі письмової заяви громадянина за наявності інформації   про   нове місце  проживання  і  забезпечення  йому постійного стороннього догляду.

У  разі  припинення  перебування  у  відділенні стаціонарного догляду  громадянину  видається  одяг,  білизна, взуття (згідно із сезоном), документи, власні речі та цінності (ощадна книжка, цінні папери  тощо),  які  зберігалися  у  відділенні, а також довідка із зазначенням строку перебування у відділенні.

8.12.  Забезпечення  громадян,  які  перебувають  у  відділенні стаціонарного  догляду,  здійснюється  відповідно  до  нормативів, передбачених для будинків-інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів   і   відділень   стаціонарного догляду  територіальних центрів, затверджених Мінсоцполітики.

 8.13.  Відділення  стаціонарного догляду очолює завідувач, який призначається   на  посаду  і  звільняється  з  посади  директором територіального  центру.

 

9. Відділ моніторингу та оцінки якості соціальних послуг

 9.1. Моніторинг та оцінка проводяться з метою:

- визначення відповідності наданих соціальних послуг державним стандартам цих послуг та потребам їх одержувача;

- забезпечення надання населенню гарантованих державою якісних соціальних послуг;

- оптимізації та удосконалення діяльності;

- підвищення рівня професійної компетенції соціальних працівників;

- виявлення та обговорення проблем, що гальмують розвиток надання соціальних послуг;

- дотримання встановленого рівня або підвищення рівня якості соціальних послуг, що надаються.

 9.2. Для проведення оцінки якості соціальних послуг застосовуються наступні показники якості цих послуг: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, зручність, повага до одержувача соціальної послуги, професійність. Показники якості соціальної послуги та критерії дотримання цих показників наведено у Державному стандарті догляду вдома затвердженого Наказом МСПУ від 13.11.2013р. № 760.

9.3. Для вивчення рівня задоволення одержувачів соціальної послуги догляду вдома розробляється анкета (опитувальник). Комісія з оцінки якості, до складу якої включені як працівники територіального центру так і одержувачі соціальної послуги догляду вдома, здійснює опитування одержувачів соціальної послуги або їхніх законних представників з метою отримання відгуків стосовно організації та надання послуги догляду вдома. Опитування проводиться відповідно до затвердженого плану заходів по проведенню внутрішньої оцінки якості та списку одержувачів соціальних послуг, які будуть охоплені внутрішньою оцінкою якості.

9.4. З усіма одержувачами соціальних послуг мають бути укладені договори про соціальне обслуговування з дотриманням вимог законодавства. Договором передбачені положення щодо дотримання принципу конфіденційності.   

Внутрішня оцінка якості надання соціальної послуги догляду вдома проводиться 1 раз на рік. Результати проведення оцінки якості соціальних послуг доводяться до відома працівників територіального центру, що надає соціальні послуги, одержувачів соціальних послуг.

9.5. За результатами моніторингу та оцінки проводиться:

-підготовка відповідних звітів про надання соціальних послуг;

- удосконалення діяльності роботи з організації та надання соціальних послуг;

- планування подальшої роботи територіального центру з питань розвитку системи надання соціальних послуг;

 - розроблення заходів з покращення якості надання соціальних послуг та удосконалення діяльності територіального центру.

 

10. Відділ соціальних послуг в умовах денного перебування

10.1. Відділення соціально-медичних послуг створено для осіб похилого віку, інвалідів всіх груп, дітей, сімей, учасників АТО та осіб, які потребують вжиття заходів щодо соціальної та медичної реабілітації з метою забезпечення їх адаптації у суспільному житті за призначенням лікаря.

Відділення денного перебування територіального утворюється для надання соціально-медичних послуг не менш як 30 відвідувань осіб, інвалідів, дітей, сімей та учасників АТО, що частково втратили здатність до самообслуговування, на день.

Відділення денного перебування обслуговує громадян, які мають часткове порушення рухової активності, частково не здатні до самообслуговування та не мають медичних протипоказань для перебування в колективі та потребують соціально-побутової і психологічної адаптації, надання соціальних послуг з метою усунення обмежень життєдіяльності, запобігання виникненню та розвитку можливих захворювань особи, підтримки її здоров'я, соціальної незалежності, відновлення знань, вмінь та навичок з орієнтування в домашніх умовах, ведення домашнього господарства, самообслуговування, поведінки у суспільстві, сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб осіб, організації дозвілля і відпочинку.

Необхідні документи для прийому на обслуговування у відділенні:

 1. Заява.
 2. Карта медичного огляду.
 3. Копія пенсійного посвідчення.
 4. Копія довідки МСЕК.
 5. Копія ідентифікаційного коду.
 6. Довідка про склад сім’ї.
 7. Акт обстеження матеріально-побутових умов проживання.

10.2. Відділення може  надавати такі послуги:

 • організація консультацій щодо запобігання виникненню та розвитку можливих органічних розладів особи, підтримка її здоров’я, здійснення профілактичних, оздоровчих та реабілітаційних заходів, оцінка їх ефективності;
 • здійснення контролю за організацію та якістю харчування,;
 • спостереження за станом здоров’я осіб похилого віку, інвалідів, дітей, сімей, учасників АТО;
 • медичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічного та протиепідеміологічного режиму;
 • санітарно-просвітницька робота;
 • лікувально-профілактичні та реабілітаційні заходи щодо  захворювань опорно-рухового апарату, серцево-судинної та нервової систем, консультацію лікаря в умовах відділення;
 • лікувально-оздоровчі заняття в залі лікувальної  фізкультури із застосуванням спортивного інвентарю;
 • призначення фіточаїв , відповідно до захворювань  відвідувачів;
 • послуги масажистів;
 • фізіотерапевтичні процедури;
 • грязелікування;
 • апітерапія;
 • консультування та бесіди з кваліфікованим психологом, проведення психологічних тренінгів, анкетувань;
 • проведення різноманітних заходів та спортивних змагань для бажаючих (шашки, шахи тощо);
 • послуги «Соціального таксі»;
 • інші послуги згідно чинного законодавства.

10.3. Відділення здійснює свою діяльність згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

10.4. Забезпечення заходів з надання соціальної послуги денного огляду особи похилого віку, інвалідів, сімей, дітей, учасників АТО, хворих здійснюється згідно індивідуального плану надання соціальних послуг.

10.5. При необхідності і відділенні комплектуються групи з урахуванням стану здоров’я  осіб похилого віку, інвалідів, дітей, сімей, учасників АТО, хворих, ступеня їхні індивідуальних потреб, за віковими (одновіковими, різновіковими) ознаками.

Групи комплектуються по 10-15 чоловік з урахуванням їхнього стану здоров’я, фізичних і психічних вад, а також побажань осіб похилого віку, інвалідів, дітей, сімей, учасників АТО, хворих або їхніх законних представників.

10.6. Особи похилого віку, інваліди, діти, сім’ї, учасники АТО, хворі перебувають у відділенні протягом року (крім святкових, вихідних днів).

За бажанням осіб похилого віку , інвалідів, дітей, сімей, учасників АТО, хворих  (або їхніх законних представників) можливе перебування у відділенні повний або неповний день.

10.7. Медичне обслуговування осіб похилого віку, інвалідів, дітей, сімей, учасників АТО, хворих у відділенні здійснюється медичними працівниками , які входять до штату структурного підрозділу Терцентру, або залучаються на договірних засадах.

10.8. У відділенні має бути обладнане приміщення для забезпечення належних умов для роботи медичного персоналу.

 

10. Директор Терцентру.

10.1. Терцентр очолює Директор, який призначається на посаду та звільняється з посади в установленому порядку сесією Миропільської селищної ради згідно чинного законодавства.

10.2. Посаду Директора Терцентру може займати особа, яка має вищу освіту (магістр, спеціаліст) і стаж роботи не менше 3 років.

10.3. Директор Терцентру:

1) організовує роботу Терцентру, несе персональну відповідальність за виконання покладених завдань, забезпечує проведення моніторингу та оцінку якості соціальних послуг, визначає ступінь відповідальності працівників;

2) затверджує посадові обов'язки інших працівників Терцентру;

3) координує діяльність відділень Терцентру;

4) подає органу, що утворив Терцентр, пропозиції щодо штатного розпису, кошторису витрат центру;

5) укладає договори, діє від імені Терцентру і представляє його інтереси;

6) розпоряджається коштами Терцентру в межах затвердженого кошторису витрат та відповідно до їх цільового призначення, в тому числі на оплату:

- проведення щорічного профілактичного медичного огляду соціальних працівників та соціальних робітників Терцентру, які безпосередньо надають соціальні послуги;

-придбання для соціальних працівників та соціальних робітників спецодягу, взуття, велосипедів, проїзних квитків (або грошової компенсації за їх придбання);

- придбання для оснащення Терцентру автотранспорту, засобів пересування, спеціальних засобів для догляду і самообслуговування;

-  підвищення кваліфікації осіб, які надають соціальні послуги;

11) розробляє і подає на затвердження сесії Миропільської селищної ради проект Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

11. Діяльність Терцентру

11.1. Діяльність Терцентру здійснюється за рахунок:

- коштів місцевого бюджету, у тому числі за рахунок коштів, які відповідно до Бюджетного кодексу України виділяються на соціальний захист та соціальне забезпечення і враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів;

- благодійних внесків юридичних та фізичних осіб;

- коштів від діяльності підсобних господарств та надання платних соціальних послуг;

- інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

11.2. Умови оплати праці, тривалість робочого часу та відпусток працівників Терцентру встановлюються відповідно до умов, передбачених для працівників закладів, установ соціального обслуговування відповідно до чинного законодавства.

11.3. Гранична чисельність працівників Терцентру затверджується засновником. Посади, не передбачені нормативами, та їх чисельність вводяться залежно від вимог державних стандартів соціальних послуг та умов надання соціальних послуг працівниками конкретного Терцентру за погодженням із засновником.

11.4. Методичне забезпечення діяльності Терцентру здійснює Мінсоцполітики, контроль за забезпеченням його діяльності - в установленому порядку Управління соціального захисту населення ОДА, координацію та організаційно-методичне забезпечення – обласне управління соціального захисту населення.

11.5. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та статистичної звітності здійснюється відповідно до чинного законодавства.

11.6. Прийом осіб, які знаходяться у складних життєвих обставинах зі зверненнями, пропозиціями та скаргами, здійснюється директором згідно графіку прийому.

Розгляд пропозицій (зауважень), заяв та скарг громадян проводиться відповідно до статей 14, 15 та 16 Закону України «Про звернення громадян».

Діловодство за зверненнями громадян у Терцентру ведеться окремо від інших видів діловодства.

Особисту відповідальність за стан діловодства за зверненнями громадян несе директор Терцентру.

11.7. Моніторинг і контроль діяльності, пов’язаної із надання соціальних послуг, ревізія фінансово-господарської діяльності проводяться відповідно до законодавства України.

Для проведення внутрішнього моніторингу й контролю якості надання соціальних послуг у Терцентрі розробляється внутрішня система моніторингу й контролю якості надання соціальних послуг.

 

12. Припинення діяльності Терцентру.

12.1. Реорганізація (злиття, поділ, виділення, перетворення) або ліквідація Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) здійснюється за рішенням сесії Миропільської селищної ради.

12.2. Ліквідація Терцентру здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється уповноваженим органом або органом, який прийняв рішення про ліквідацію. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами ви значаються Уповноваженим органом, який прийняв вішення про ліквідацію, згідно з чинним законодавством України.

12.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії, за рішенням сесії до неї переходять всі повноваження по управлінню Терцентром. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Терцентру і подає на затвердження органу, який призначив ліквідаційну комісію. Кредиторам, які перебувають у договірних відносинах з Терцентром, що ліквідується, повідомляється про його ліквідацію у письмовій формі.

12.4. Майно, що залишилось після задоволення претензій кредиторів за рішенням сесії Миропільської селищної ради має бути передано іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховано до бюджету.

12.5. При реорганізації і ліквідації Терцентру працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства України.

12.6. Терцентр втрачає право юридичної особи і визначається такою, що припинила існування, з метою виключення її з державного реєстру України.

12.7. У разі реорганізації Терцентру права і обов’язки переходять правонаступникам.

13. Заключні положення

13.1. Це Положення набирає чинності з моменту його державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України, попередня редакція та попередні зміни втрачають чинність. Зміни та доповнення до Положення вносяться в порядку, визначеному чинним законодавством України, та іншими нормативно-правовими  актами.    

 

 

 

    Директор                                                                   Баліцька Г.М.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь