Миропільська територіальна громада
Житомирської області

Оголошення конкурсу на створення офіційної символіки Миропільської селищної територіальної громади

Дата: 05.07.2021 10:45
Кількість переглядів: 675

Фото без опису

Миропільська селищна рада

 

Розпорядження селищного голови

 

 05.07.2021 р.                                      смт.Миропіль                                     №  125

 

Про оголошення конкурсу на

створення офіційної символіки

Миропільської селищної територіальної громади

 

 

З метою збереження історичної та культурної спадщини, утвердження звичаїв і традицій народу, сприяння розвитку туризму, керуючись статтею 22, пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

1. Оголосити конкурс на створення офіційної символіки Миропільської селищної територіальної громади з 05 липня 2021 року по 05 серпня 2021 року.

2. Затвердити Положення про проведення конкурсу на створення офіційної символіки Миропільської селищної територіальної громади (Додаток 1).

3. Оприлюднити Оголошення про конкурс на створення офіційної символіки Миропільської селищної територіальної громадина на офіційному вебсайті Миропільської селищної ради.

4. Створити комісію по визначенню переможців конкурсу на кращу офіційну символіку Миропільської селищної територіальної громади (Додаток 2).

 

 

Селищний голова                                                             Світлана ВЛАСЮК

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 до розпорядження селищного голови

від 05 липня 2021 року № 125

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення конкурсу на створення офіційної символіки

Миропільської селищної територіальної громади

 

 

І. Загальні положення

1.1. Положення про проведення конкурсу на створення офіційної символіки Миропільської селищної територіальної громади (далі – Положення) визначає порядок, строки та умови проведення конкурсу на створення офіційної символіки Миропільської селищної територіальної громади, вимоги до його учасників, вимоги до конкурсних робіт, тощо.

1.2. Організатором конкурсу є виконавчий комітет Миропільської  селищної ради Житомирського району Житомирської області.

1.3. Конкурс проводиться в наступні етапи та строки:

І етап – подача заявок на участь у конкурсі та конкурсних робіт – протягом 30 днів з дня оголошення конкурсу.

ІІ етап – перевірка конкурсних робіт на відповідність заявленим вимогам та обрання із них кращих – протягом 5 робочих днів з дня завершення подачі заявок на конкурс;

ІІІ етап – громадське обговорення конкурсних робіт, голосування та підбиття підсумків громадського голосування – протягом 5 днів з дня оприлюднення конкурсних робіт, відібраних комісією.

ІV етап – затвердження  Миропільською селищною радою офіційної символіки Миропільської селищної територіальної громади.

1.4. Порядок проведення громадського обговорення конкурсних робіт та голосування визначається розпорядженням селищного голови.

1.5. Конкурсні роботи, подані після закінчення терміну, зазначеного у пункті 1.3 цього Положення, а також ті, які не відповідають вимогам розділу 4 та 5 цього Положення, до участі у конкурсі не допускаються.

1.6. Виконавчий комітет  Миропільської селищної ради залишає за собою право змінити строки проведення конкурсу, а також скасувати конкурс у разі відсутності конкурсних робіт, що відповідають вимогам розділу 4 та 5 цього Положення.

 

ІІ. Мета і завдання конкурсу

2.1. Конкурс проводиться з метою визначення найкращих конкурсних робіт із створення офіційної символіки Миропільської селищної територіальної громади, а саме:

- створення ескізу герба територіальної громади;

- створення ескізу прапора територіальної громади;

- створення тексту та музики гімну територіальної громади.

2.2. Завданнями конкурсу є:

- залучення максимальної кількості учасників до розробки офіційної символіки Миропільської селищної територіальної громади;

- активізація патріотизму, поваги та любові до отчого краю, національної самосвідомості у мешканців громади;

- розроблення та створення офіційної символіки територіальної громади  (герба, прапора).

 

ІІІ. Порядок участі у конкурсі

3.1. У конкурсі можуть взяти участь як фізичні, так і юридичні особи.

3.2. Участь у конкурсі безкоштовна.

3.3. Для участі у конкурсі особа подає заявку, зразок якої додається, та документи визначені розділом 5 цього Положення.

3.4. Учасники можуть подати як одну, так і декілька конкурсних робіт у різних номінаціях.

3.5. Подача учасником конкурсної роботи означає його згоду на її подальше редагування та використання з метою проведення конкурсу.

3.6. У разі надсилання конкурсних робіт електронною поштою учасник надсилає усі документи в електронному вигляді згідно з вимогами розділу 5 цього Положення.

3.7.До проектів зображень (макетів) обов’язково додається інформація про автора (авторів):

– прізвище, ім’я, по-батькові;

– адреса;

– контактний телефон;

– інші відомості (вік, освіта, місце роботи, та ін.).

 

ІV. Вимоги до конкурсних робіт

4.1. Вимоги до ескізу герба та прапора територіальної громади

Герб територіальної громади.

4.1.1. Ескіз герба Миропільської селищної територіальної громади повинен бути виконаний на аркуші паперу формату А4. Робота має бути виконана в кольорі. Допускаються різні техніки виконання, в тому числі і комп’ютерна графіка.

4.1.2. Ескіз герба повинен відображати характерні особливості населених пунктів громади, містити малюнки, або знаки, що здатні передати унікальність та ідентифікувати Миропільську ТГ серед інших громад України.

Прапор територіальної громади

4.1.3. Ескіз прапора Миропільської селищної територіальної громади повинен бути виконаний на аркуші паперу формату А-4. Робота має бути виконана в кольорі. Допускаються різні техніки виконання, в тому числі і комп’ютерна графіка.

4.1.4. На ескізі прапора може бути розміщений герб або його елементи, інші символи. Співвідношення сторін прапора має становити 2:3.

Вимоги до тексту та музики гімну територіальної громади

4.1.5 Текст гімну має бути написаний українською мовою. Стиль і лексика тексту мусять відповідати загальновизнаним етично-моральним нормам.

4.1.6. Запропонований текст повинен мати високий поетичний рівень, містити ознаки ліричного твору (ритм, рима, милозвучність та ін). Текст гімну має бути покладений на музику та поданий у вигляді нотного запису.

4.1.7. Додатково учасники конкурсу можуть подавати (надсилати) музику (фонограму) гімну або готовий музичний твір у форматі аудіофайлу  в електронному листі або на електронному носії.

4.1.8. Текст і музика гімну територіальної громади повинні відображати історичну і культурну спадщину, звичаї і традиції громади, прагнення його мешканців жити в незалежній європейській Українськії державі.

4.1.9. Текст і музика мають бути авторськими та не містити плагіату.

 

V. Вимоги до комплекту конкурсних робіт

 

5.1. На конкурс зі створення ескізу герба, прапора, гімну територіальної громади учасник подає (надсилає) наступні документи:

- заявку на участь у конкурсі (зразок додається);

- кольорове зображення герба територіальної громади (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді у форматі jpg, png з розширенням не менше 600 dpi);

- короткий опис герба із зазначенням значення зображених елементів, символів (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді у форматі doc, docx);

- кольорове зображення прапора територіальної громади (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді у форматі jpg, png з розширенням не менше 600 dpi);

- короткий опис прапора із зазначенням значення його кольорової гами та зображених на ньому елементів і символів (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді у форматі doc, docx).

5.2. На конкурс зі створення тексту та музики гімну територіальної громади учасник подає (надсилає) наступні документи:

- заявку на участь у конкурсі (зразок додається);

- текст гімну (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді у форматі doc);

- ноти (мелодію) гімну (на нотному аркуші або в електронному вигляді фото нотного аркушу в форматі jpg, png);

- за бажанням – аудіофайл гімну (прикріплений до електронного листа або на електронному носієві)

5.3. З метою виготовлення ескізного проекту герба і прапора Учасник конкурсу повинен:

 

1) виявити, вивчити і встановити зміст і причини виникнення всіх давніх знаків, які використовувалися у селищі та селах територіальної громади;

2) у випадку використання у давньому гербі символів, поширених в інших знаках, ввести додаткові геральдичні фігури, які вказували би на приналежність нового герба конкретній території чи територіальній громаді;

3) у разі вживання у давньому гербі елементів, не придатних для використання у сучасних умовах, та у разі відсутності будь-яких даних про давні герби розробляються нові знаки.

Для досягнення юридичної та геральдичної грамотності при створенні знаків велике значення має використання сюжетів легенд, пов’язаних із виникненням та розвитком населених пунктів громади, розкриття змісту назви поселення, відображення якихось специфічних місцевих особливостей.

 

VI. Порядок подачі конкурсних робіт

6.1. Конкурсні роботи подаються або надсилаються поштою до виконавчого комітету Миропільської селищної  ради за адресою: вул. Центральна, 38, смт. Миропіль, Житомирський район, Житомирська область, 13033.

6.2. Конкурсні роботи, що подаються в електронному вигляді, надсилаються на електронну пошту myropil_sel.r@i.ua з приміткою у назві теми листа «На конкурс офіційної символіки»

 

VIІ. Визначення переможців конкурсу

7.1. Переможцями конкурсу є особи, чиї конкурсні роботи набрали найбільшу кількість голосів за підсумками громадського голосування та за результатами відбору конкурсної комісії і були затверджені Миропільською селищною радою як офіційна символіка територіальної громади.

 7.3. Переможці конкурсу зобов’язуються передати за договором виключні майнові авторські та суміжні права на символіку організатору конкурсу –Виконавчому комітету Миропільської селищної ради.

 

 

 

Селищний голова                                          Світлана ВЛАСЮК

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до Положення про проведення конкурсу

на створення офіційної символіки

Миропільської селищної територіальної громади,

затвердженого розпорядженням селищного голови

від 05.07.2021 р. № 125

 

Виконавчому комітету

Миропільської селищної ради

ПІП ________________________________

 

____________________________________

 

Адреса: _____________________________

 

____________________________________

 

Тел.: _______________________________

 

 

ЗАЯВКА

Прошу  дозволити мені взяти участь у конкурсі зі створення (відповідне позначено)

 • ескізу герба
 • ескізу прапора
 • тексту гімну
 • музики гімну

Миропільської селищної територіальної громади. З умовами проведення конкурсу на створення офіційної символіки Миропільської територіальної громади ознайомлений(на) та погоджуюсь.

До заявки додаю (відповідне позначено):

 • кольорове зображення герба;
 • короткий опис герба із трактуванням значення зображених елементів, символів;
 • кольорове зображення прапора;
 • короткий опис прапора із трактуванням значення його кольорової гами та зображених на ньому елементів і символів;
 • текст гімну;
 • ноти мелодії гімну;
 • аудіофайл гімну.

 

 

 

___________________                                                        ____________________

       (Дата)                                                                                                             (Підпис)

 

Додаток 2 до розпорядження селищного голови

від 05 липня 2021 року № 125

 

 

С К Л А Д

 

комісії з визначенню переможців

конкурсу на кращу офіційну символіку

Миропільської селищної територіальної громади

 

 1. Стельмах Віктор Миколайович – заступник селищного голови;
 2. Яцкова Ірина Володимирівна – заступник селищного голови;
 3. Євсеєнко Тетяна Анатоліївна – секретар виконавчого комітету;
 4. Ковалюк Людмила Вікторівна – староста Печанівського СО:
 5. Загородня Тетяна Василівна – староста Колодяжненського СО;
 6. Назарук Володимир Ананійоивич – староста Малокозарського СО;
 7. Клименко Петро Володимирович – краєзнавець, музикант, викладач Миропільської школи мистецтв (за згодою);
 8. Багінська Ольга Анатоліївна – поетеса, вчитель ОНЗ «Миропільська гімназія» (за згодою);
 9. Берестов Сергій Валерійович – художник (за згодою).

 

 

 

Селищний голова                                                         Світлана ВЛАСЮК

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь