A A A K K K
для людей із порушенням зору
Миропільська територіальна громада
Житомирської області

ОГОЛОШЕННЯ про конкурс на зайняття вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства «Миропільська амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Миропільської селищної ради

Дата: 05.11.2021 16:23
Кількість переглядів: 1102

Фото без опису

Оголошується конкурс 

на зайняття вакантної посади директора

Комунального некомерційного підприємства «Миропільська амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Миропільської селищної ради

 

Правові підстави проведення конкурсу: розпорядження селищного голови №81 від 09.09.2021 р., Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 № 2801-XII (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора КНП «Миропільська АЗПСМ», затверджений рішенням 11 сесії Миропільської селищної ради 8-го скликання № 9 від 08.10.2021 р., рішення 11 сесії Миропільської селищної ради 8-го скликання № 10 від 08.10.2021 р., розпорядження селищного голови № 216 від 02.11.2021 р. «Про затвердження складу комісії для проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора КНП «Миропільська АЗПСМ», Протокол  № 1 засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора КНП «Миропільська АЗПСМ».

Повне найменування закладу: Комунальне некомерційне підприємство «Миропільська амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Миропільської селищної ради.

Скорочене найменування: КНП «Миропільська АЗПСМ».

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: 13033, Житомирська область, Житомирський район, смт. Миропіль, вул. Центральна, 67.

Основні напрями його діяльності: код КВЕД 86.21 Загальна медична практика (основний).

Комунальне некомерційне підприємство «Миропільська АЗПСМ» Миропільської селищної ради (надалі — Підприємство) є закладом охорони здоров’я — комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає первинну медичну допомогу будь яким особам у порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом, а також вживає заходів із профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я. Основною метою Підприємства є надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території Миропільської селищної ради, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

Статут комунального некомерційного підприємства «Миропільська АЗПСМ» Миропільської селищної ради у новій редакції затверджено рішенням 11 сесії Миропільської селищної ради 8-го скликання № 6 від 08.10.2021 року (ознайомитися із Статутом, в т. ч. структурою даного закладу можна за посиланням): https://rada.info/upload/users_files/04345204/docs/2a9c0942b5bbfeb5809dfc3b46d463e4.pdf  

Структура Підприємства включає: адміністративно-управлінський відділ; допоміжні служби, у тому числі господарчі; лікувально-профілактичні підрозділи (фельдшерсько-акушерські пункти, фельдшерські пункти, медичні пункти тимчасового базування):

- Миропільська АЗПСМ;

- ФАП с. Колодяжне, вул. Перемоги, 1;

- ФАП с. Пилипо-Кошара, вул. Кооперативна,4 (з пунктом тимчасового базування в с. Мала Козара, вул. Центральна,15);

- ФП с. Дертка, вул. Центральна, 16;

- ПЗ с. Печанівка, вул. Травнева, 4-А;

- ПЗ с. Паволочка, вул. Л. Українки, 1-А.

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності КНП «Миропільська АЗПСМ» Миропільської селищної ради на 2021 рік складають:

  • кошти селищного бюджету;
  • власні надходження Підприємства;
  • кошти та інше майно, одержані від реалізації послуг;
  • цільові кошти;
  • кошти, отримані за договорами з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення.
  • інші джерела, не заборонені законодавством.

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: з 08.11.2021 року.

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: до 18:00 год. 26.11.2021 року.

Адреса приймання документів для участі в конкурсі: 13033, Житомирська область, Житомирський район, смт. Миропіль, вул. Центральна, 38, Миропільська селищна рада.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: 067 161 30 96,            
е-mаіl:
myropil_sel.r@i.ua (тема: Конкурс на посаду директора АЗПСМ).

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:
1) копію паспорта громадянина України, завірену відповідним чином.

2) письмову ЗАЯВУ про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора КНП «Миропільська амбулаторія загальної практики сімейної медицини»;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію (у випадках, визначених законодавством);

5) відповідно завірені копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) ЗГОДУ на обробку персональних даних згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора КНП «Миропільська амбулаторія загальної практики сімейної медицини»;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) ПОПЕРЕДЖЕННЯ стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора КНП «Миропільська амбулаторія загальної практики сімейної медицини»;

11) ЗАЯВУ про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 5 до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора КНП «Миропільська амбулаторія загальної практики сімейної медицини»;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі,

подаються в запечатаному вигляді!

Вимоги до претендента: 

- громадянство України;

– вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань "Управління та адміністрування" або "Публічне управління та адміністрування" або "Право", або "Соціальні та поведінкові науки", або "Гуманітарні науки", або "Охорона здоров'я" та спеціалізацією "Організація і управління охороною здоров'я";

– стаж роботи – не менше 3 років стажу за основною спеціальністю або одного року на керівних посадах.

Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

Конкурсна пропозиція повинна містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

  • план реформування закладу;
  • заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
  • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
  • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Виступ претендентів з конкурсними пропозиціями має тривати до 15 хвилин. Також 15 хвилин виділяється на запитання від членів конкурсної комісії (допускається по 2 однакових для всіх претендентів запитання від кожного члена комісії).

Умови оплати праці керівника закладу визначаються відповідно до контракту з керівником комунального закладу охорони здоров’я та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.  Типова форма контракту затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 року №792 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/792-2019-%D0%BF#n28
За рішенням органу управління встановлюються надбавки та доплати у відповідності до чинного законодавства.

Дата проведення конкурсу:

30.11.2021 року о 12:00 год. - засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів та допуску претендентів до конкурсу;

02.12.2021 року о 10:00 год. заслуховування конкурсною комісією конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди, врахування відповідності учасників конкурсу та їх конкурсних пропозицій встановленим вимогам.

Місце проведення конкурсу та адреса: актова зала Миропільської селищної ради, 13033, Житомирська область, Житомирський район, смт. Миропіль, вул. Центральна, 38.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь